Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Seriál Tipy pro podnikatele

Jak financovat své podnikání z fondů EU?

I malí a střední podnikatelé mají se svou žádostí o dotace šanci, zejména v ekonomicky slabých regionech. Úspěch závisí na výběru dotačního programu, ale především na samotném zpracování projektu.

Klára Soukupová

22. 6. 2009 0:00
| 1

Při žádosti o provozní úvěr často rozhoduje cash-flow firmy

Získat v současnosti provozní úvěr není navzdory tvrzení bank jednoduchou záležitostí. V některých oborech je to podle podnikatelů dokonce skoro nemožné. Při žádosti o úvěr banky sledují hlavně cash-flow firmy a řízení rizika.

Daniel Morávek

15. 6. 2009 0:00

Vyberte si: Kalendářní nebo hospodářský rok?

Hospodářský rok má 12 kalendářních měsíců. Není zahájen měsícem lednem, ale kterýmkoli kalendářním měsícem v roce. Přechod na hospodářský rok nelze realizovat ihned. Změnu je nutné s předstihem 3 měsíců oznámit správci daně.

Klára Soukupová

4. 5. 2009 0:00

Je možné pro podnikání používat studentský účet?

Studentů, kteří si při studiu přivydělávají podnikáním, přibývá. Mohou využít slevy na dani z titulu přípravy na povolání a nemusí platit minimální zálohy na pojistné. Lákavé je i použití zvýhodněných studentských účtů.

Dagmar Kučerová

23. 4. 2009 0:00

Ženy v domácnosti a na rodičovské podnikají neomezeně

Zatímco při pobírání peněžité pomoci v mateřství nelze osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, při rodičovské dovolené je podnikání možné. Podobně se ani na podnikání "žen / mužů v domácnosti" nevztahují žádná omezení.

Jana Bohutínská

30. 1. 2009 0:00

Máte-li koncesi v kapse, platí pro vás běžná pravidla

Pro získání koncese musí podnikatel splnit zákonné požadavky. Získat koncesi je složitější než živnostenské oprávnění pro živnost vázanou, řemeslnou či volnou. V obecné rovině však pro koncesované živnostníky platí stejná pravidla jako pro ostatní podnikatele.

Jana Bohutínská

27. 8. 2008 0:00

Podnikání v cestovním ruchu: Ne vždy je třeba vzdělání a praxe

Založit cestovní kancelář je věc mnohem složitější, než založit cestovní agenturu. Provozovatel kanceláře musí získat koncesi a plnit přesné zákonem stanovené požadavky. Agentura patří do volné živnosti, nesmí ale prodávat zájezdy.

Jana Bohutínská

14. 8. 2008 0:00

Živnosti volné jdou na dietu, od července se redukují na jedinou

Podnikání bude od 1. července snazší. Tímto dnem začíná platit novela živnostenského zákona, která zjednodušuje vstup do podnikání, mění systém jednotlivých živností a ruší živnostenské listy a koncesní listiny. Živnosti volné přitom novela redukuje na jedinou.

Michael Hovorka

11. 6. 2008 0:00
| 9

Jak prodávat ve stánku a neporušit zákon

Teplé počasí se blíží a s ním se nabízí i možnost prodávat ve stánku na různých tržištích či kulturních a sportovních akcích. Ještě před samotným prodejem musí podnikatel splnit řadu povinností, jejichž nesplněním se vystavuje nebezpečí vysoké pokuty.

Kateřina Tietzová

16. 4. 2008 0:00
| 6

I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat

Odchod do starobního důchodu bývá zpravidla významným životním mezníkem. Pro podnikatele však nemusí být žádnou tragédií. Spíše naopak. Kromě pobírání pravidelně vypláceného důchodu může i nadále podnikat. Nemusí být tedy pod tlakem, zda se mu bude v podnikání dařit.

Jiří Velinský

14. 3. 2008 0:00
| 1

Jak vyplnit jednotný registrační formulář pro fyzické osoby

Každý člověk, který začíná podnikat musí svou živnost nahlásit na příslušných úřadech. V minulosti jej čekalo obíhání živnostenského úřadu, finančního, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, popř. i úřadu práce. V současné době stačí podat jednotný registrační formulář jen na 1 místě.

Lucie Domanská

7. 2. 2008 0:00

Vydělávejte pohodlněji. Podnikejte v AdSense

Člověk je tvor vynalézavý a dá se říci, že všechny stroje a nářadí si vyrobil kvůli tomu, aby si ušetřil práci i čas, který pak může strávit příjemnějším způsobem. Proč se nezbavit práce úplně a přenechat jiným, aby místo nás pracovali, a pak jen shrábnout peníze? Nabízí se AdSense.

Lucie Domanská

10. 1. 2008 0:00
| 5

Jít na trh v kůži OSVČ, či se schovat pod křídly s.r.o.?

Osoba samostatně výdělečně činná. To je nejčastější forma při rozjezdu podnikání. Vstupní náklady jsou minimální, administrativní vytíženost oproti zakládání společnosti s ručením omezeným zanedbatelná. Po zavedení do provozu ale řada podnikatelů začíná zjišťovat, že je OSČV trochu omezuje v rozletu.

Linda Krakowski

23. 11. 2007 0:00
| 1

Není kurz jako kurz, aneb jak se stát odhadcem nemovitostí

Na trhu existuje spousta vzdělávacích zařízení nabízejících kurzy, které z absolventa „udělají“ odhadce nemovitostí. Zájemci zaplatí poměrně velké peníze a po skončení zamíří na živnostenský úřad, odkud však odcházejí zklamaní a bez oprávnění k podnikání v oblasti oceňování nemovitostí. Proč?

Lucie Domanská

8. 10. 2007 0:00