Hlavní navigace

Podnikatelské úvěry

Sdílet

Kontokorentní úvěr je úvěrový prostředek zřizovaný k běžnému osobnímu nebo firemnímu účtu. Kombinuje kreditní a debetní zůstatky na účtu, to znamená, že klienti mohou využívat peníze nad rámec vlastních prostředků, maximálně ale do výše sjednaného limitu.Základní podmínkou pro zřízení kontokorentu je, že máte založen firemní, živnostenský nebo profesní účet u banky, u které o kontokorent žádáte. Podniková klientela musí, vedle dokumentů potvrzujících, že mají u dané banky účet, předložit dokumenty o své finanční situaci, na základě nichž banka posoudí firemní riziko a rozhodne o výši úvěrového rámce. Na základě dokumentace je také často stanovována individuální úroková sazba nebo některé poplatky. Někdy banky schválení žádosti o kontokorent podmiňují určitou lhůtou, kdy musí klient účet v bance mít – obvykle nejméně tři měsíce.

Jaké jsou náklady spojené s kontokorentem?

Zřízení kontokorentu je obvykle bezplatné. V případě jeho čerpání se úročí od prvního dne, což je rozdíl oproti charge kartě. Tyto úroky se většinou pohybují od 10 do 20 % p. a. Pokud překročíte limit sjednaný pro kontokorent, nastupují sankční úroky, které mohou činit i přes 30 % p. a.

Pro jaké situace se kontokorent nejvíce hodí?

Kontokorentní úvěr slouží především jako nástroj k překlenutí krátkodobého nedostatku finančních prostředků a při jeho poskytnutí banka nezkoumá účelovost využití peněz. Kontokorent by neměl být využíván na financování dlouhodobějších investic, na to je opravdu příliš drahý. Výhodou je, že půjčku lze využívat opětovně, vždy po jejím splacení.

Provozní úvěry

Nedostává se vaší firmě momentálně likvidita, aby mohla pokračovat v činnosti v rozsahu, v jakém by chtěla? Provozní úvěr je řešením pro překlenutí krátkodobého nedostatku financí.


Co je to provozní úvěr?

Provozní úvěry mají podobu revolvingových úvěrů, které jsou vedeny na zvláštním úvěrovém účtu. Úvěr je splácen v předem dohodnutých intervalech. Doba splatnosti je obvykle do jednoho roku, mnohé banky ji ale umožňují prodloužit. Někdy je provozní úvěr zřízen k firemnímu účtu formou kontokorentu. Minimální výše dojednatelného provozního úvěru se pohybuje v řádu statisíců korun. Jednotlivé banky ale mají u těchto úvěrů často velmi rozdílné podmínky.

Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy, jsou jimi financovány zejména krátkodobé obchodní pohledávky a zásoby. K financování dlouhodobějších projektů je vhodnější zvolit např. investiční úvěry.

Jaké jsou náklady úvěru?

Za zřízení zaplatíte obvykle částku v řádu několika tisíců korun, v některých případech bývá zdarma, ale vyskytují se i jiné možnosti. Výše úročení bývá individuální a závisí mimo jiné na bonitě firmy, jako ostatně vše, co se týká provozních úvěrů.

Investiční úvěry

Potřebuje vaše firma obnovit některé z jejích dlouhodobých aktiv, ale nemá na to dostatek peněžních prostředků? Vhodným řešením pro ní může být investiční úvěr.Co je investiční úvěr?

Jedná se o zpravidla účelovou půjčku, kterou poskytne banka firmě za účelem nákupu nebo renovace nějakého dlouhodobého aktiva – např. modernizaci strojového zařízení nebo nákup nemovitosti. Splatnost takovéhoto úvěru může být až v desítkách let. Tento druh úvěru se nehodí pro financování krátkodobého výpadku cash flow – za tímto účelem je vhodnější použít kontokorent, provozní úvěr nebo charge kartu.

V poslední době přestává platit pravidlo, podle kterého banky poskytují úvěry pouze svým klientům, a proto se můžete zkusit obrátit na jakoukoliv. Výhodnější pro vás ovšem bude spolupráce s bankou, kde má vaše firma již veden účet. Banka bude požadovat poměrně značné množství dokumentů, které budou mapovat bonitu firmy, tedy její schopnost dluh v budoucnu splácet.

Jaké jsou náklady investičního úvěru?

Na tuto otázku není vůbec jednoduché odpovědět, protože banky v tomto případě volí značně individuální přístup, od kterého se odvíjí poplatek za vyřízení úvěru (bývá stanoven jako určité procento z půjčené částky s maximálním horním limitem v řádu tisíců korun). Úroková míra je také značně odlišná, výhodnější vám bude nabídnuta pravděpodobně u banky, kde máte otevřen již účet, a tak banka zná lépe bonitu vaší firmy. Dohodnout se lze jak na fixní, tak na pohyblivé úrokové míře. Úvěr bývá splácen měsíčně či čtvrtletně, někdy i pololetně.

Firemní hypotéky

Firemní hypoteční úvěr (firemní hypotéka) je dlouhodobý účelový úvěr zajištěný nemovitostí pomocí zástavního práva, které se bance k této nemovitosti zřídí.


Jak lze získat hypotéku?

Ne všechny banky se zabývají poskytováním hypoték, proto je jejich výběr omezen. Kromě obvyklých dokumentů bude zejména potřebovat výpis z katastru nemovitostí osvědčující vlastnictví nemovitosti, kterou zastavíte pro případ neschopnosti vaší firmy splácet úvěr.

Hypoteční úvěr lze využít k libovolnému účelu. Jedinou podmínkou je, že je zajištěn nemovitostí. Pokud je hypoteční úvěr poskytován za účelem koupě, výstavby, rekonstrukce či přestavby nemovitosti nebo k refinancování jiného hypotečního úvěru na uvedený účel, nabízí banky výhodnější úrokové sazby.


Jaké jsou náklady hypotéky?

Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší než u většiny ostatních úvěrů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 10 let zafixovat. Co se týká poplatků, tak největší poplatek si banky účtují za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr. Poplatek bývá určen obvykle procentem z požadované výše úvěru se stanovenou minimální a maximální částkou. Mohou k němu být přičteny příplatky za expresní zpracování úvěru apod. Poplatek je jednorázový a nevratný (i v případě zamítnutí žádosti). Samozřejmostí je odhad nemovitosti, jehož cena je odvislá od hodnoty zastavované nemovitosti.

Pokud je úvěr přidělen, platí se měsíční poplatek za vedení úvěru, popřípadě poplatek za změnu podmínek úvěru. Nemovitost, na kterou je hypoteční úvěr poskytnut, musí být pojištěna, což s sebou nese další náklady.

Podle zákona lze hypoteční úvěr splácet 5 až 30 let. Většina bank omezuje horní hranici na 20 let, neboť jen na tuto dobu stát poskytuje finanční podporu hypoték.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).