Hlavní navigace

Podnikání v důchodě

Sdílet

Odchod do starobního důchodu neznamená pro podnikatele konec činnosti. Kromě pobírání pravidelně vypláceného důchodu může i nadále podnikat. Nic mu v tom nebrání.

Občan, který pobírá starobní důchod, může dále podnikat. Zákon o důchodovém pojištění, nestanovuje žádné omezující podmínky pro provozování podnikatelské činnosti. Starobní důchodce může vykonávat výdělečnou činnost například na základě živnostenského lis­tu.

Pravidelně vyplácené starobní důchody a penze jsou od daně z příjmů osvobozeny. Pokud má však důchodce další příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, a tyto převýší částku uvedenou v  § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, osvobození se na ně nevztahuje. Proto je vhodné si výši dalších příjmů hlídat.  

Podnikající důchodce se musí přihlásit na příslušném finančním úřadě. K vypočtené dani může uplatnit základní slevu na poplatníka, případně další slevy, na které má nárok. 

Podnikání předčasných starobních důchodců je naopak zákonem o důchodovém pojištění omezeno. Nesmí založit účast na důchodovém pojištění, tj.daňový základ nesmí překročit každoročně stanovenou rozhodnou částku.   

Zákon o důchodovém pojištění naopak nestanovuje žádné omezující podmínky pro podnikání invalidních důchodců. I když jste v invalidním důchodu třetího stupně, můžete podnikat bez dalších omezujících podmínek ve srovnání s jinými podnikateli. A navíc máte nárok na daňové zvýhodnění.

Platba sociálního pojištění

Podnikající invalidní nebo starobní důchodce je považován za osobu vykonávající vedlejší výdělečnou činnost. Účast na důchodovém pojištění OSVČ, a tedy i povinnost platit pojistné na toto pojištění, vznikne při výkonu vedlejší samostatné činnosti ve dvou případech. Buďto se k tomuto pojištění OSVČ sama přihlásí, nebo její daňový základ překročí každoročně stanovenou rozhodnou částku pro vedlejší činnost.

Platba zdravotního pojištění

Podnikatel, který pobírá starobní nebo invalidní důchod je osobou, za kterou platí pojistné stát. Netýká se jej minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy. Důchodci totiž platí zdravotní pojistné dle dosaženého výdělku, tj. z vyměřovacího základu bez doplatku do minima.  Ani v případě uzavřeného pracovního poměru není pro zaměstnané důchodce stanoven doplatek pojistného z minimální mzdy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).