Hlavní navigace

Odpis majetku

Sdílet

Majetek se nespotřebovává jednorázově, ale postupně se opotřebovává. Opotřebení je vyjádřeno v odpisech. Jaké metody lze použít při výpočtu daňových odpisů?

Majetek se zařadí dle přílohy k zákonu o daních z příjmů č. 1 do odpisové skupiny. Podle toho se stanoví, kolik let se bude odepisovat. Poté se zvolí metoda odepisování. Jednou zvolenou metodu již nelze nikdy změnit. Poplatník může použít odpisy:

  • rovnoměrné § 31,
  • zrychlené § 32,
  • mimořádné – protikrizové opatření pro 1. a 2. odpisovou skupinu u majetku nakoupeného v období 1.1.2009 až 30.6.2010,
  • časové § 30 – jde o majetek, u kterého je životnost stanovena v letech např. matrice, formy, modely, šablony ale také lomy pískovny atd.

Rozhodující je datum 31.12. daného roku. Celou částku ročního odpisu je možné daňově uplatnit u majetku evidovaného k 31.12., i kdyby byl zakoupen například 30.12. Naopak u majetku vyřazeného z evidence a neevidovaného k 31.12. můžeme uplatnit odpis v jen v poloviční výši, i kdyby byl vyřazen 30.12. Daňové odpisy nelze využít při uplatnění výdajů procentem z příjmů, tzv. paušálem.

Daňové odpisy lze i přerušit, například pokud poplatník nevykazuje takový zisk, aby si mohl daňové odpisy uplatit. Přerušit lze ovšem jen odpisy rovnoměrné. Jes­tliže poplatník využívá majetek také pro svou osobní potřebu, může si daňově uplatnit jen poměrnou část odpisů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).