Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Odpisové skupiny

Pro výpočet daňových odpisů je nutné určit do které odpisové skupiny majetek patří, podle toho stanovit minimální délku odepisování a zvolit metodu odepisování.

Majetek je zákonem rozdělen do odpisových skupin. Zákon určuje 6 odpisových skupin. Dlouhodobý hmotný majetek je začleněn do odpisových skupin podle životnosti. Konkrétní rozdělení do skupin určuje Příloha č.1 k zákonu o daních z příjmů. Podle odpisové skupiny se zjistí délka odpisování, která je uvedena v § 30 zákona o daních z příjmů.

Příklad zařazení do odpisové skupiny:

Laboratorní zařízení je v příloze č. 1 k zákonu o daních z příjmů uvedeno ve 2. odpisové skupině. Dle § 30 se majetek zařazený ve druhé odpisové skupině odepisuje 5 let. Počítač je uveden v první odpisové skupině, odepisuje se 3 roky.

Účtová osnova Odpis majetku