Daň z nemovitostí 2020: výpočet daně z nemovitých věcí

Vlastníte stavební pozemek, byt, rodinný dům, garáž nebo třeba vinici? Pak musíte každoročně státu odvádět daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí), která se počítá jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Pokud nevíte, jak vypočítat daň z nemovitostí, pomůže vám naše přehledná daňová kalkulačka pro rok 2020.

Abychom za vás mohli provést výpočet daně z nemovitostí, nejprve je nutné vybrat, zda se jedná o stavbu či pozemek (a zvolit také konkrétní typ nemovitosti). V prvním případě je dále potřeba uvést výměru bytu, zastavěnou plochu v m2, počet nadzemních podlaží a případně i další specifika. Znáte-li konkrétní koeficienty, vložte do kalkulačky koeficient místní i koeficient dle velikosti obce. Pokud je neznáte, postačí název obce, kde se nemovitost nachází.

Když počítáte daň z nemovitých věcí pro pozemek, záleží samozřejmě na tom, zda se jedná o stavební parcelu, zahradu, vinici nebo třeba pastvinu. Podle toho je pak nutné zadat výměru pozemku v m2, výměru zastavěnou nemovitými stavbami, cenu pozemku za 1 m2 a jednotlivé koeficienty, nebo obec, na jejímž území pozemek leží. Výslednou daň z nemovitostí kalkulačka zobrazí po kliknutí na tlačítko "Spočítat".

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Variantu ručního zadání koeficientů musíte použít, pokud jsou pro vaši nemovitost stanoveny vyhláškou.
nápověda
Obec může pro jednotlivé části obce vyhláškou zvýšit tento koeficient o jednu kategorii nebo snížit o 1-3 kategorie. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0 (což také udělalo).
nápověda
Pokud obec, v jejímž katastru nemovitost leží, tento koeficient závaznou vyhláškou vyhlásila, pak vyplňte 1,5; pokud se tak nestalo vyplňte 1.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru je vaše nemovitost. Pokud příslušná obec místní koeficient nestanovila, zadejte hodnotu 1.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.