Hlavní navigace

Nový Občanský zákoník - Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci

Předpis č. 89/2012 Sb.

Znění od 28. 2. 2017

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Pododdíl 8

Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci

§ 1114

Rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci se vlastnického práva nabývá dnem, který je v něm určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se vlastnického práva dnem právní moci rozhodnutí.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn