Hlavní navigace

Nový Občanský zákoník - Oddíl 2 - Jednorázový vklad

Předpis č. 89/2012 Sb.

Znění od 28. 2. 2017

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Oddíl 2

Jednorázový vklad

§ 2680

(1) Smlouvou o jednorázovém vkladu se vkladatel zavazuje poskytnout příjemci vkladu pevný jednorázový vklad v určité výši a příjemce vkladu se zavazuje tento vklad přijmout, po zániku závazku jej vrátit a zaplatit vkladateli úrok.

(2) Bylo-li nakládání s vkladem podmíněno sdělením hesla a vkladatel heslo nezná, může vkladatel nakládat s vkladem, pokud prokáže, že mu vklad náleží.

§ 2681

Vkladní list

Vkladním listem příjemce vkladu potvrzuje pevný jednorázový vklad na dobu určitou ve výši vkladním listem uvedené.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn