Hlavní navigace

Nový Občanský zákoník - Pododdíl 3 - Los

Předpis č. 89/2012 Sb.

Znění od 28. 2. 2017

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Pododdíl 3

Los

§ 2882

O losu platí ustanovení o sázce obdobně. Tato ustanovení se však nepoužijí, má-li být losem rozhodnut spor, rozdělena společná věc, anebo rozhodnuto hlasování.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn