Hlavní navigace

Nový Občanský zákoník - Pododdíl 4 - Společné ustanovení

Předpis č. 89/2012 Sb.

Znění od 28. 2. 2017

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Pododdíl 4

Společné ustanovení

§ 2883

Ustanovení o nevymahatelnosti pohledávek ze sázky, hry nebo losu a ustanovení o pravomoci soudu výhru snížit se nepoužijí na pohledávky ze sázky, hry nebo loterie provozovaných státem nebo podléhajících úřednímu povolení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn