Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (STARÉ ZNĚNÍ) - Společná, přechodná a zrušovací ustanovení

Předpis č. 145/2010 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Společná, přechodná a zrušovací ustanovení

§ 22

Společná ustanovení

(1) Na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce se použije pouze § 5 odst. 1.

(2) Na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný na požádání nebo do 3 měsíců se použijí pouze § 1 až 3, § 4, § 5 odst. 1, 6 a 7, § 6, § 7 odst. 1 věta první a třetí, odst. 2 a 3, § 8 a 9, § 14 a § 17 až 23.

(3) Na dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, se použijí pouze § 1 až 3, § 4, § 5 odst. 1, 6 a 7, § 6, § 7 odst. 1, 2 a 4, § 8, § 9 odst. 2 a 4, § 10, 12, 13 a § 15 až 23.

(4) Na spotřebitelský úvěr ve formě překročení se použijí pouze § 1 až 3, § 16 a § 18 až 23.

(5) Není-li prokázán opak, má se za to, že věřitel povinnosti podle § 5, 7 a 9 nesplnil.

§ 23

Přechodná ustanovení

(1) Právní vztahy týkající se spotřebitelského úvěru vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Ustanovení § 7 odst. 1 až 3, § 12, 13 a § 16 odst. 2 věta druhá a § 16 odst. 3 se použijí i na právní vztahy vzniklé ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uzavřené na dobu neurčitou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 24

Zrušovací ustanovení

Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).