Hlavní navigace

Zákon o kontrole obchodu s výrobky - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích

Předpis č. 228/2005 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 21

V příloze Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 103 a položka 105 včetně poznámek pod čarou č. 62 a 64 znějí:

"Položka 103

Vydání úředního povolení k dovozu nebo vývozu nebo přepravě stanovených výrobků62) Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu stanovených výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Poznámka

Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Položka 105

Udělení

a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží a technologií dvojího užití64) Kč 500

b) mezinárodního dovozního certifikátu Kč 500

62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.

64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).