Hlavní navigace

Zákon o omezení provozu zastaváren v noční době - § 2 - Přestupky

Předpis č. 247/2006 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

247/2006 Sb. Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

§ 2

Správní delikty

Přestupky

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem a která podniká v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí správního deliktu tím, že provádí nákup či prodej nebo výkup v době, kdy je jejich provádění zakázáno tímto zákonem.

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která podniká v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí přestupku tím, že provádí nákup či prodej nebo výkup v době, kdy je jejich provádění zakázáno tímto zákonem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 je možné uložit pokutu až do 50 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo fyzická osoba správního deliktu podle odstavce 1 opakovaně, je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 je možné uložit pokutu až do 50 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle odstavce 1 opakovaně, je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny1) a Česká obchodní inspekce2). Na řízení podle tohoto zákona se vztahují obecně právní předpisy o správním řízení3).

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny1) a Česká obchodní inspekce2).

(4) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).