Hlavní navigace

Zákon o veřejných dražbách - Přechodná ustanovení

Předpis č. 26/2000 Sb.

Znění od 1. 12. 2017

26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 315/2006 Sb. Čl. II

Dražby, o jejichž provedení byla uzavřena smlouva přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo ohledně nichž byla před tímto dnem uveřejněna dražební vyhláška, jakož i vztahy s nimi související, se řídí dosavadními právními předpisy.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 396/2012 Sb. Čl. XVIII

Přechodná ustanovení

1. Dražby, na jejichž provedení byl podán návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Dražba nedobrovolná může být po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provedena též na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je doložena vykonatelným exekutorským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Dražebník neupustí od dražby podle § 46 odst. 1 písm. g) zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byl-li podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí vykonatelný exekutorský zápis, který byl sepsán v posledních 3 měsících před konáním dražby.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 167/2015 Sb. Čl. II

Dražby vyhlášené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).