Hlavní navigace

Zákon o insolvenčních správcích - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o advokacii

Předpis č. 312/2006 Sb.

Znění od 1. 6. 2019

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o advokacii

§ 43

V § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se za slova "výkon advokacie" vkládají slova "nebo výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu4a)".

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

"4a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).