Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Přílohy

Znění od 20180101

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

Seznam použitých zkratek a symbolů

Označení, symbolVysvětlení
ODBodbornost
KATkategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz dále
Nvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “N“ - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
Wvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “W - zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním lékařem
Zvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “Z“ - zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem
dg.diagnóza
poř. č.pořadové číslo výkonu
ODBNázev
001Všeobecné praktické lékařství
002Praktické lékařství pro děti a dorost
014Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog
015Ortodoncie
201Rehabilitační a fyzikální medicína
401Pracovní lékařství
404Dermatovenerologie
504Cévní chirurgie
601Plastická chirurgie
603Gynekologie a porodnictví
605Orální a maxilofaciální chirurgie
606Ortopedie
701Otorinolaryngologie
705Oftalmologie
706Urologie
808Soudní lékařství
809Radiologie a zobrazovací metody
903Klinická logopedie
911Všeobecná sestra
999Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost

Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Poř.č.ODBNázev zdravotního výkonuKATPodmínka úhrady
1.001Zdravotně výchovná činnostN
2.002Zdravotně výchovná činnostN
3.014Pečetění fisury - zubN
4.014Koferdam - jedna čelistN
5.014Trepanace alveoluN
6.014Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařstvíN
7.014Provizorní můstek zhotovený v ordinaciN
8.014Oprava fixní náhrady v ordinaciN
9.015Odborná ortodontická konzultace na žádost pacientaN
10.504Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenciN
11.603Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaciN
12.701Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanuN
13.706Implantace penilních protézN
14.706Penis - kavernosometrieN
15.706KavernosografieN
16.903Logopedické preventivní vyšetření - depistáž v terénuN
17.001Setření na pracovišti prováděné závodním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
18.014Injekční anestézieWVýkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
19.014Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékařWVýkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
20.014Kontrola ústní hygieny - profylaktickáW
21.014Odstranění zubního kamene prořylaktickéWHrazeno jedenkrát ročně
22.014Lokální fluoridace s vysušenímWHrazeno při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
23.014Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku)WHrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymeruj ícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně
24.014Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku a dostavby plastické)WHrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu špičáků včetně
25.014Endodontické ošetřeníWHrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu
26.014Přechodná dlaha bez preparace - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
27.014Přechodná dlaha s preparací - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
28.201Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konferenceWHrazen jedenkrát během léčby
29.401Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškozeníWVýkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení
30.601Modelace a přitažení odstálého boltceWPlná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
31.701Testy na agravaci a simulaciWV případě prokázané simulace nehrazen
32.705Aplikace kontaktní čočkyWVýkon bude hrazen po operaci katarakty
33.808Konzultace nálezu soudním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
34.911Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředíWVýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
35.911Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
36.911Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
37.911Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
38.999Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatremWVýkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
39.999Rozhovor lékaře s rodinouWVýkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
40.999Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinouWHrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem eduko váného nebo jeho zákonného zástupce
41.999Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péčeWVýkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře
42.403Protonová radioterapieZVýkon bude hrazen jen, pokud byl proveden na základě indikace poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách.
43.404Epilace á 30 minutZVýkon bude hrazen pouze u dg. E00 - E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 - E 14 (diabetes mellitus), E 20 - E 35 (diencefalo-hypofyzární poruchy)
44.601Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem)Z
45.601XanthelasmaZ
46.601Operace ptózy obličeje - horní, dolníZ
47.601Operace ptózy obličeje - celková (smas lifting)Z
48.601Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchuZ
49.601Rinoplastika - měkký nosZ
50.601Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)Z
51.601RinofymaZ
52.601Operace gigantomastieZ
53.601Ablace prsu se zachováním dvorceZ
54.601Rekonstrukce areomamilárního komplexuZ
55.601Kapsulotomie pouzdra implantátuZ
56.601Odstranění implantátu prsu s kapsulektomiíZ
57.601Implantace tkáňového expanderuZ
58.605Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézouZ
60.605Subperiostální implantát - jedna čelistZ
61.605Korekce bradyZ
62.606Osteotomie proximálního femuruZ
63.606Prodloužení, zkrácení dlouhé kostiZ
64.701SeptoplastikaZ
65.705Laserová iridotomieZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
66.705Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis - exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybuZ
67.705Laserová koagulace sítniceZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
68.705Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunemZ
69.706Transuretrální termoterapie prostatyZ
70.706Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látekZ
71.706Ligatura vas deferens - vazektomieZ
Poř.č.ODBNázev zdravotního výkonuKATPodmínka úhrady
1.001Zdravotně výchovná činnostN
2.002Zdravotně výchovná činnostN
3.014Pečetění fisury - zubN
4.014Koferdam - jedna čelistN
5.014Trepanace alveoluN
6.014Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařstvíN
7.014Provizorní můstek zhotovený v ordinaciN
8.014Oprava fixní náhrady v ordinaciN
9.015Odborná ortodontická konzultace na žádost pacientaN
10.504Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenciN
11.603Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaciN
12.701Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanuN
13.706Implantace penilních protézN
14.706Penis - kavernosometrieN
15.706KavernosografieN
16.903Logopedické preventivní vyšetření - depistáž v terénuN
17.001Setření na pracovišti prováděné závodním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
18.014Injekční anestézieWVýkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
19.014Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékařWVýkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
20.014Kontrola ústní hygieny - profylaktickáW
21.014Odstranění zubního kamene prořylaktickéWHrazeno jedenkrát ročně
22.014Lokální fluoridace s vysušenímWHrazeno při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
23.014Výplň stálého nebo dočasného zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku)WHrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen hrazeno pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, hrazeno při použití dózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.
24.014Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku a dostavby plastické)WHrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu špičáků včetně
25.014Endodontické ošetřeníWHrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu
26.014Přechodná dlaha bez preparace - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
27.014Přechodná dlaha s preparací - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
28.201Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konferenceWHrazen jedenkrát během léčby
29.401Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškozeníWVýkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení
30.601Modelace a přitažení odstálého boltceWPlná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
31.701Testy na agravaci a simulaciWV případě prokázané simulace nehrazen
32.705Aplikace kontaktní čočkyWVýkon bude hrazen po operaci katarakty
33.808Konzultace nálezu soudním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
34.911Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředíWVýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
35.911Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
36.911Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
37.911Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
38.999Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatremWVýkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
39.999Rozhovor lékaře s rodinouWVýkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
40.999Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinouWHrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem eduko váného nebo jeho zákonného zástupce
41.999Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péčeWVýkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře
42.403Protonová radioterapieZVýkon bude hrazen jen, pokud byl proveden na základě indikace poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách.
43.404Epilace á 30 minutZVýkon bude hrazen pouze u dg. E00 - E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 - E 14 (diabetes mellitus), E 20 - E 35 (diencefalo-hypofyzární poruchy)
44.601Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem)Z
45.601XanthelasmaZ
46.601Operace ptózy obličeje - horní, dolníZ
47.601Operace ptózy obličeje - celková (smas lifting)Z
48.601Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchuZ
49.601Rinoplastika - měkký nosZ
50.601Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)Z
51.601RinofymaZ
52.601Operace gigantomastieZ
53.601Ablace prsu se zachováním dvorceZ
54.601Rekonstrukce areomamilárního komplexuZ
55.601Kapsulotomie pouzdra implantátuZ
56.601Odstranění implantátu prsu s kapsulektomiíZ
57.601Implantace tkáňového expanderuZ
58.605Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézouZ
60.605Subperiostální implantát - jedna čelistZ
61.605Korekce bradyZ
62.606Osteotomie proximálního femuruZ
63.606Prodloužení, zkrácení dlouhé kostiZ
64.701SeptoplastikaZ
65.705Laserová iridotomieZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
66.705Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis - exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybuZ
67.705Laserová koagulace sítniceZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
68.705Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunemZ
69.706Transuretrální termoterapie prostatyZ
70.706Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látekZ
71.706Ligatura vas deferens - vazektomieZ

Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

Číslo
skupiny
Název skupiny léčivých látek
1protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání
2prokinetika, perorální podání
3antiemetika ze skupiny setronů
4protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání
5protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace
6mikronizované multienzymové pankreatické přípravky
7insuliny krátkodobě působící
8insuliny střednědobě působící
9insuliny dlouhodobě působící
10perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
11perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
12vitamin D a jeho analoga, perorální podání
13vitamin D a jeho analoga, parenterální podání
14soli vápníku, perorální podání
15soli draslíku, perorální podání
16antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
17antithrombotika ze skupiny heparinu
18antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární hepariny a obdobná léčiva)
19antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové
20antifibrinolytika, perorální podání
21antifibrinolytika, parenterální aplikace
22hemostatika (vitamin K), perorální podání
23koagulační faktor VIII
24koagulační faktor IX
25soli železa, perorální podání
26soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání
27soli železa, parenterální aplikace
28erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku
29substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
30substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
31úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)
32intravenozní roztoky fysiologického roztoku
33intravenozní roztoky glukózy
34roztoky k peritoneální dialýze
35roztoky k hemodialýze
36srdeční glykosidy, perorální podání
37antiarytmika třída I a III, perorální podání
38adrenalin
39nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání
40nitráty pro akutní léčbu
41antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání
42léčiva pro plicní hypertenzi
43diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání
44diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
45diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace
46diuretika šetřící draslík, perorální podání
47selektivní beta-blokátory, perorální podání
48blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin, perorální podání
49blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící méně než 24 hodin
50blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící déle než 24 hodin
51ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin
52léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů
53hypolipidemika ze skupiny statinů
54hypolipidemika ze skupiny fibrátů
55antimykotika k lokálnímu použití
56antipsoriatika k lokálnímu použití
57antibiotika k lokálnímu použití
58kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace
59kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace
60kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace
61kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace
62léčivé látky proti akné k lokálnímu použití
63gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu použití
64léčiva zvyšující tonus dělohy
65léčiva snižující tonus dělohy
66inhibitory prolaktinu
67mužské pohlavní hormony
68ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
69ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace
70ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
71gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
72ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
73močová spasmolytika
74léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
75hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
76hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
77hormony hypotalamu a jejich analoga
78kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
79kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace
80hormony štítné žlázy
81tyreostatika
82glukagon
83homeostatika vápníku
84tetracyklinová antibiotika, perorální podání
85peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
86peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
87jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
88sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání
89makrolidová antibiotika, perorální podání
90linkosamidová antibiotika, perorální podání
91aminoglykosidová antibiotika
92chinolonová chemoterapeutika, perorální podání
93imidazolová a nitrořuranová chemoterapeutika, perorální podání
94antimykotika pro systémové užití, perorální podání
95antimykobakteriální látky
96systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí, perorální podání
97antiretrovirotika
98imunoglobuliny, normální lidské
99lidské imunoglobuliny proti tetanu
100lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
101ostatní lidské specifické imunoglobuliny
102cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
103cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace
104antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
105antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace
106antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
107antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace
108antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace
109alkaloidy z rodu vinca a analoga
110deriváty podofylotoxinu, perorální podání
111deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
112taxany
113antracykliny a jejich deriváty
114cytotoxická antibiotika
115platinová cytostatika
116cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání
117cytostatika - monoklonální protilátky
118hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání
119antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání
120antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání
121inhibitory aromatáz
122interferony používané v onkologii
123interferony a glatiramer acetát používané v neurologii
124interferony používané v hepatologii
125imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání
126imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání
127imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa
128nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání
129nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání
130centrální svalová relaxancia, perorální podání
131antiuratika, perorální podání
132léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání
133lokální anestetika ze skupiny amidů
134analgetika - silné opioidy, perorální podání
135analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace
136analgetika - morfin, parenterální podání
137analgetika - slabé opioidy, perorální podání
138analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti
139analgetika - antipyretika, perorální podání
140antimigrenika
141antiepileptika ze skupiny barbiturátů
142antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
143antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
144antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
145anticholinergní antiparkinsonika
146dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
147antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu
148antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
149antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání
150antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání
151antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání
152Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů
153Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté
154lithium
155antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky
156anxiolytika, perorální podání
157anxiolytika, rektální podání
158antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
159antidepresiva - selektivní inhibitory působící najeden transmiterový systém, perorální podání
160antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové systémy, perorální podání
161centrální stimulancia - perorální podání
162léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)
163parasympatomimetika, perorální podání
164léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání
165antimalarika
166anthelmintika
167nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
168inhalační sympatomimetika
169inhalační kortikosteroidy
170inhalační anticholinergika
171antileukotrieny, perorální podání
172nesedativní antihistaminika
173oftalmologika - antibiotika
174oftalmologika - chemoterapeutika
175oftalmologika - antivirotika
176oftalmologika - kortikosteroidy
177oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
178antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
179antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
180antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů
181mydriatika a cykloplegika
182oftalmologika - antialergika
183terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání
184terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání
185základní antidota
186antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání
187antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání
188definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu
189definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu
190individuálně připravovaná rádiofarmaka pro diagnostiku
191individuálně připravovaná rádio farmaka pro terapii
192erytrocytární přípravky
193trombocytární přípravky
194přípravky z plazmy
195leukocytární přípravky

Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

ODDÍL A

Seznam použitých zkratek a symbolů

V seznamu zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:

a) skupina

1 obvazový materiál, náplasti

2 pomůcky pro inkontinentní

3 pomůcky stomické

4 ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné

5 ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

6 kompresní punčochy a návleky

7 vozíky invalidní včetně příslušenství

8 sluchadla včetně příslušenství

9 brýle a optické pomůcky

10 pomůcky respirační a inhalační

11 pomůcky pro diabetiky

12 kompenzační pomůcky pro tělesně postižené

13 dále nespecifikované pomůcky

14 kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

16 obuv ortopedická

17 pomůcky pro laryngektomováné

b) zkratka

dB decibel

DPT dioptrie

K. T. kompresní třída

PVC polyvinylchlorid

SRT práh slovní srozumitelnosti

c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť

ALG alergologie a klinická imunologie

CHR chirurgie

DIA endokrinologie a diabetologie

DRV dermatovenerologie

FON foniatrie

GER geriatrie

INT vnitřní lékařství

J16 odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou

NEU neurologie, dětská neurologie

OHM onkologie a hematologie

OPH oftalmologie

ORP ortopedická protetika

ORT ortopedie

OTO otorinolaryngologie

PED dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost

PRL všeobecné praktické lékařství

PSY psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie

REH rehabilitační a fyzikální medicína

53 lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění

54 odborná pracoviště oftalmologická pro výdej speciálních optických pomůcek

S5 zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem

TRA traumatologie

TRN pneumologie a ftizeologie

TVL tělovýchovné lékařství

URL urologie a nefrologie

ODDÍL B

Seznam zdravotnických prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb

PoložkaSkupinaNázev druhu (typu) zdravotnického prostředkuPoznámka
11náplastis výjimkou hypoalergických náplastí
21náplasti na kuří oka
32plena PVC
42podložky PVC
54návlek tenisový
64ortézy sportovní
77příslušenství ke kočárku - pracovní deska
87příslušenství ke kočárku - odkládací košík
97příslušenství ke kočárku - pláštěnka
107příslušenství k vozíku - pracovní deska
117příslušenství k vozíku - pláštěnka
127příslušenství k elektrickým vozíkům - ovládání pro doprovod
1311proužky diagnostické na stanovení cholesterolu
1412příslušenství k chodítkům, která jsou nad rámec jejich funkce
1513kapátko oční
1613tyčinka oční
1713odsávačka mateřského mléka
1813prst technický pryžový
1913lůžko zdravotní
2013nitroděložní tělísko
2113polštář včetně povlaku
2216neortopedické vložky do bot
23opravy zdravotnických prostředků kromě vozíků a kočárků a individuálně vyráběných ortopedicko protetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí

ODDÍL C

Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních služeb

PoložkaSkupinaNázev druhu (typu) zdravotnického prostředkuOmezeníLimitace výše úhrady
11prostředky pro klasické hojení ranmax. rozměr 10 × 10 cm100 %; max. 4 Kč za 1 ks; A
21netkaná textiliemax. rozměr 10 × 10 cm; max. 100 ks za měsíc; pouze pro stomiky100 %; max. 50 Kč za 100 ks; A
31prostředky pro vlhké hojení ranmax. rozměr 12 × 12 cm; po předepsání CHR, DIA, DRV, GER, INT, JI6; předepsání možno delegovat na PRL; při léčbě delší než 3 měsíce po schválení revizním lékařem100%; max. 160 Kč za 1 ks; A
41náplasti hypoalergickédo 18 let, pouze pro stomiky a diabetiky100 %; max. 30 Kč za balení; A
51obinadlo elastickémax. rozměr 14 cm × 5 m100 %; max. 50 Kč za 1 ks; A
61obinadlo hydrofilní sterilnímax. rozměr 12 cm × 5 m100 %; max. 15 Kč za 1 ks; A
71obinadlo pružné hadicové100 %; max. 30 Kč za 1 ks; A
81tampóny vinutémax. 1.000 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 70 Kč za 1.000 ks; A
91vata buničitámax. 500 g100 %; max. 50 Kč za 500 g; A
102absorpční prostředky pro inkontinentní - vložky pro lehkou inkontinencimax. 150 ks za měsíc100 %; max. 450 Kč za 150 ks; A
112absorpční prostředky pro střední inkontinenci - vložné plenymax. 150 ks za měsíc100 %; max. 900 Kč za 150 ks; A
122absorpční prostředky pro těžkou inkontinenci - plenkové kalhotkymax. 150 ks za měsíc100%; max. 1.700 Kč za 150 ks; A
132fixace absorpčních prostředků pro vložné plenymax. 24 ks za rok100 %; max. 190 Kč za 24 ks; A
142kondomy urinálnímax. 30 ks za měsíc100 %; max. 700 Kč za 30 ks; A
152sáčky sběrné urinálnímax. 10 ks za měsíc100 %; max. 500 Kč za 10 ks; A
163podložky kolostomickémax. 10 ks za měsíc100%; max. 3.000 Kč za 10ks; B
173podložky ileostomickémax. 15 ks za měsíc100 %; max. 4.500 Kč za 15ks; B
183podložky urostomickémax. 15 ks za měsíc100 %; max. 4.500 Kč za 15ks; B
193krytky stomickémax. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100%; max. 3.100 Kč za 30 ks; B
203zátky stomickémax. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100%; max. 3.100 Kč za 30 ks; A
213systémy kolostomické dvoudílné uzavřené - sáčkymax. 60 ks za měsíc100 %; max. 4.000 Kč za 60 ks; B
223systémy kolostomické jednodílné uzavřené - sáčky (včetně podložky)max. 60 ks za měsíc100 %; max. 7.500 Kč za 60 ks; B
233systémy ileostomické dvoudílné výpustné - sáčkymax. 30 ks za měsíc100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
243systémy ileostomické jednodílné výpustné - sáčky (včetně podložky)max. 30 ks za měsíc100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
253systémy urostomické dvoudílné - sáčkymax. 30 ks za měsíc100 %; max. 5.500 Kč za 30 ks; B
263systémy urostomické jednodílné - sáčky (včetně podložky)max. 30 ks za měsíc100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
273pásy a přídržné prostředky pro stomikymax. 2 ks za rok; po schválení revizním lékařem100 %; max. 600 Kč za 2 ks; A
283systémy stomické irigační - sety a příslušenstvímax. 2 sety včetně příslušenství za rok; po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.800 Kč za 2 sety; A
293systémy stomické - na dočasnou kontinenci stomiemax. 1 systém (10 ks podložek, 60 ks uzavřených sáčků a 15 ks zařízení na dočasnou kontinenci stomie) za měsíc; po schválení revizním lékařem100 %; max. 13.000 Kč za 1 systém; A
303podložky stomické - drenážnímax. 10 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100%; max. 3.000 Kč za 10ks; B
313systémy stomické - drenážní jednodílné - sáčky (včetně podložky)max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
323systémy stomické - drenážní dvoudílné - sáčkymax. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100 %; max. 7.000 Kč za 30 ks; B
333prostředky stomické - vyplňovaní a vyrovnávací100 %; A
343prostředky stomické - zahušťovacímax. 30 ks za měsíc; pro ileostomiky100 %; max. 360 Kč za 30 ks; A
353prostředky stomické - čistící100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
363odstraňovače stomické podložky100 %; max. 300 Kč za měsíc; A
373prostředky stomické - ochranné100%; max. 1.000 Kč za měsíc; A
383prostředky stomické - deodoračnípo schválení revizním lékařem100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
394ortéza sériově vyráběnámax. 1 ks za rok; po předepsání ORT,ORP REH, CHR, NEU, TRA, TVL100 %; A
404návlek pahýlovýmax. 8 ks za rok100 %; A
414suspenzormax. 2 ks za rok100 %; max. 130 Kč za 2 ks; A
424epitéza mamárnímax. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, OHM, PRL100%; max. 1.800 Kč za 1 ks; A
434epitéza mamární samolepicímax. 1 ks za 2 roky; při lymfatickém otoku; po předepsání OHM, J16100%; max. 3.000 Kč za 1 ks; A
444epitéza mamární pooperačnímax. 1 ks v rámci 1 operace; po předepsání CHR, OHM100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
454kompresivní podprsenkamax. 1 ks za rok; při lymfatickém otoku; po předepsání CHR, OHM100%; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
46iortéza individuálně zhotovenápo předepsání ORP, ORT, REH, CHR, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; A
475epitéza individuálně zhotovenámax. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, ORP, ORT a po schválení revizním lékařem100 %; A
485protézy horních a dolních končetin - základní provedenímax. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT100 %; A
495protézy modulární horních a dolních končetin, které jsou zhotoveny ze stavebnicových polotovarů a sestav, včetně tahových protéz horních končetinmax. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem100 %; A
505protézy myoelektrické, ztráta obou horních končetin, nebo jednostranná amputace s funkčním postižením druhé horní končetinymax. 1 ks za 5 let (v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let); po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem S5100 %; A
516kompresní elastické punčochy lýtkové II. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100 %; max. 820 Kč za 2 páry; A
526kompresní elastické punčochy lýtkové III. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 900 Kč za 2 páry; A
536kompresní elastické punčochy lýtkové IV. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 2.000 Kč za 2 páry; A
546kompresní elastické punčochy polostehenní II. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100%; max. 1.050 Kč za 2 páry; A
556kompresní elastické punčochy polostehenní III. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
566kompresní elastické punčochy polostehenní IV. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 2.600 Kč za 2 páry; A
576kompresní elastické punčochy stehenní II. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
586kompresní elastické punčochy stehenní III. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
596kompresní elastické punčochy stehenní IV. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16100%; max. 3.000 Kč za 2 páry; A
606kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase II. K. Tmax. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
616kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase III. K. Tmax. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 750 Kč za 2 ks; A
626kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase IV. K. Tmax. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 800 Kč za 2 ks; A
636kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské II. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.900 Kč za 2 ks; A
646kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské III. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
656kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské IV. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
666kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské II. K. T.max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 950 Kč za 1 ks; A
676kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské III. a IV. K. T.max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
686pažní návlek komplet II. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, JI6, OHM100%; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
696pažní návlek komplet III. a IV. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16, OHM100%; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
706kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. - individuálně zhotovené technologií kruhového pletenímax. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
716kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. - individuálně zhotovené technologií plochého pletenímax. 2 ks za rok; po předepsání J16 a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 15.000 Kč za 2 ks; A
726kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, ORT, REH, PRL, DRV, J16100 %; max. 260 Kč za 2 ks; A
736pomůcka pro navlékání kompresivních elastických punčoch II., III. a IV. K. T.max. 1 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
74/kočárek zdravotnímax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
757kočárek zdravotní - příslušenstvímax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 5.000 Kč za 1 ks; A
767vozík mechanický - základnímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; max. 9.000 Kč za 1 ks; A
777vozík mechanický - odlehčenýmax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; max. 19.000 Kč za 1 ks; A
787vozík mechanický - aktivnímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
797vozík mechanický - dětskýmax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
807vozík mechanický - speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postiženímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 55.000 Kč za 1 ks; A
817vozík mechanický - příslušenstvímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; A
827rukavice kožené pro vozíčkáře (k mechanickému vozíku)max. 2 páry za rok100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A
83/vozík s elektrickým pohonem - pro provoz obvykle v exteriérumax. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 136.000 Kč za 1 ks; A
84/vozík s elektrickým pohonem - standardní pro lehký provoz obvykle v interiérumax. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 115.000 Kč za 1 ks; A
857vozík elektrický - příslušenstvímax. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; A
867opravy vozíku mechanického, elektrického a zdravotního kočárkupo schválení revizním lékařem90%
878sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRTmax. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
888sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT výše, zbytky sluchu, hluchotamax. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON100 %; max. 11.600 Kč za 2 ks; A
898sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronický výtok ze středouší, stavy po kofochirugických operacích, neřešitelná alergie na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedenímax. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 22.000 Kč za 2 ks; A
908sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRTmax. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
918sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT, zbytky sluchu, hluchotamax. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 11 600 Kč za 2 ks; A
928sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadla na vzdušné vedenímax. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 6.800 Kč za 2 ks; A
938sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 dB do 59 dB SRTmax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 2.700 Kč za 1 ks; A
948sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou nedoslýchavost od 60 dB do 79 dB SRTmax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3100%; max. 3.900 Kč za 1 ks; A
958sluchadlo pro vzdušné vedení - pro velmi těžkou nedoslýchavost, ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu, hluchotamax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3100%; max. 5.100 Kč za 1 ks; A
968sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadlamax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 6.800 Kč za 1 ks; A
978baterie ke sluchadlumax. 4 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 80 Kč za 4 ks; A
988brýlový adaptér k závěsnému sluchadlumax. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 90 Kč za 1 ks; A
998ušní tvarovka - individuálně zhotovenámax. 2 ks za 1 rok; do 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
1008ušní tvarovka - individuálně zhotovenámax. 1 ks za 5 let; od 18 let;
max. 2 ks za 5 let - pouze pro hluchoslepé; po předepsání FON, OTO S3
100 %; max. 350 Kč za 1 ks; A
1018ušní tvarovka ochranná - individuálně zhotovenámax. 1 ks za 2 roky; od 18 let; stavy s otevřeným středouším; po předepsání OTO a po schválení revizním lékařem100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
1028ušní tvarovka - sériově vyráběnámax. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 20 Kč za 1 ks; A
1039obruba brýlovámax. 3 ks za rok - do 6 let;
max. 1 ks za rok - od 6 do 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě nad +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH
100 %; max. 300 Kč za 1 ks
1049obruba brýlovámax. 1 ks za 3 roky - od 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě nad +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH100 %; max. 150 Kč za 1 ks
1059čočka brýlová sférická, torickámax. 3× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 15 let;
max. 1× za 3 roky - bod 15 let;
bez změny korekce;
epileptikům, jednookým - vždy tvrzená úprava;
po předepsání OPH
100 %; A
1069čočka brýlová lentikulárnímax. 3× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 15 let;
max. 1× za 3 roky - od 15 let; bez změny korekce;
nad +-10 DPT; do 3 let u afakie;
po předepsání OPH
100 %; A
1079čočka brýlová vysokoindexovámax. 3× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 15 let;
max. 1× za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce; myopie nad - 10 DPT;
poruchy centrálního zorného pole;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1089čočka brýlová bifokální, franklinova, zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plastmax. 2× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 18 let;
bez změny korekce;
strabismus; afakie;
po předepsání OPH;
od 18 letnehrazeno
100 %; A
1099čočka brýlová prismatickámax. 3× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 15 let;
max. 1× za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
diplopie; strabismus;
po předepsání OPH
100 %; A
1109prismatické folie - měkké, tvrdémax. 3× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 15 let;
max. 1× za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
diplopie; strabismus;
po předepsání OPH
100 %; A
1119čočka brýlová plastová - sférická, torickámax. 2× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 15 let;
max. 1× za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
od 15 let nad+-10 DPT;
do 15 let nad +-3 DPT;
po předepsání OPH
100 %; A
1129absorpční vrstvy na brýlové čočkymax. 3× za rok - do 6 let;
max. 1× za rok - od 6 do 15 let;
max. 1× za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí;
po předepsání OPH
100 %; A
1139čočka brýlová hyperokulárnímax. 2× za rok - do 18 let;
max. 1× za 3 roky - od 18 let;
bez změny korekce;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1149čočka kontaktní měkkámax. 2× za rok - do 15 let;
max. 1× za rok - od 15 let;
bez změny korekce;
refrakce; nad +-10 DPT;
afakie alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3 DPT a více;
po předepsání OPH
100 %; A
1159čočka kontaktní tvrdámax. 2× za rok - do 15 let;
max. 1× za 2 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1169čočka kontaktní tvrdá - individuálně zhotovenámax. 2× za rok - do 15 let;
max. 1× za 2 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1179čočka kontaktní stenopeutická, barevná, terapeutickámax. 2× za rok - do 15 let;
max. 1× za rok - od 15 let;
bez změny korekce;
pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1189okluzor gelový, náplasťový, plastovýpo předepsání OPH100 %; A
1199dalekohledový systém na dálku i na blízko, s příslušenstvímmax. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 8.000 Kč za 1 ks; A
1209lupa asferická zvětšující 4× a vícemax. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
1219lupa sférická zvětšující do 4×max. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH100 %; max. 100 Kč za 1 ks; A
1229protéza oční skleněnámax. 2 ks za rok; po předepsání OPH100 %; max. 800 Kč za 1 ks; A
1239protéza oční akrylátová - individuálně zhotovenámax. 2 ks za 3 roky; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
12410aplikátory aerosolových přípravkůpo předepsání TRN, ALG, OTO, PED; od 18 let po schválení revizním lékařem100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
12510inhalátor kompresorovýmax. 1 ks za 5 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
12610inhalátor ultrazvukovýmax. 1 ks za 10 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
12710koncentrátor kyslíkupo předepsání TRN a po schválení revizním lékařem S5100 %; A
12810prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčivmax. 1 ks za 2 roky; po předepsání dle preskripčního omezení léčiva100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
12910přístroj CPAPpo předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 40.000 Kč za 1 ks; A
13010přístroj BPAPpo předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
13110spirometr osobnípo předepsání TRN, ALG a po schválení revizním lékařem100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
13210nebulizátor k inhalátoru (nástavec)max. 1 ks za 2 roky; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem100%; max. 600 Kč za 1 ks; A
13311aplikátor inzulínu - inzulínové peromax. 1 ks za 3 roky; max. 2 ks za 3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu; po předepsání DIA100%; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
13411aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkoumax. 1 ks za 3 roky; po předepsání DIA100%; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
13511aplikátor odběru krve pomocí lancetmax. 1 ks za 5 let; po předepsání DIA100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
13611glukometr - pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denněmax. 1 ks za 10 let; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
13711jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínupo předepsání DIA100 %; max. 120 Kč za 100 ks; A
13811jehly k inzulínovým perůmmax. 200 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 530 Kč za 200 ks; A
13911jehly k neinzulínovým perůmmax. 100 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 270 Kč za 100 ks; A
14011komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou)po předepsání DIA100 %; max. 370 Kč za 100 ks; A
14111lancety pro odběr krvemax. 100 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 300 Kč za 100 ks; A
14211proužky diagnostické na stanovení glukózymax. 400 ks za rok; po předepsání DIA100%; max. 3.200 Kč za 400 ks; A
max. 1.000 ks za rok; pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100 %; max. 8.000 Kč za 1.000 ks; A
max. 1.800 ks za rok - do 18 let a pro těhotné diabetičky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem,100 %; max. 14.400 Kč za 1.800 ks; A
14311pumpa inzulínovámax. 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 100.000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu; A
14411sety inřusní kovové k inzulínové pumpěpo předepsání DIA100 %; max. 160 Kč za 1 set; A
14511sety inřusní teflonové k inzulínové pumpěpo předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100 %; max. 300 Kč za 1 set; A
14611stříkačka injekční k aplikaci inzulínupo předepsání DIA100 %; max. 230 Kč za 100 ks; A
14712berle podpažnímax. 1 pár za 2 roky100 %; max. 400 Kč za 1 pár; A
14812berle předloketnímax. 1 pár nebo 1 ks za 2 roky100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
14912chodítkomax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, NEU, ORP, ORT a po schválení revizním lékařem100 %; max. 7.000 Kč za 1 ks; A
15012hůlmax. 1 ks za 3 roky100 %; max. 130 Kč za 1 ks; A
15112lůžko polohovací s možností elektrického nastavenímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
15212křeslo klozetovémax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
15312nástavec na WCmax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER100%; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
15412sedačka do vany a pod sprchumax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
15512zařízení polohovacímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
15612příslušenství k polohovacímu zařízenímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 10.000 Kč za 1 ks; A
15712zvedák mechanický, elektrický, hydraulickýmax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
15812lůžko polohovací s možností mechanického nastavenímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 15.000 Kč za 1 ks; A
15913parukamax. 1 ks za rok; po předepsání OHM, DRV, INT100%; max. 1.000 Kč za 1 ks
16013podložka antidekubitnímax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; A
16113přilba ochrannámax. 1 ks za 2 roky; po předepsání REH, NEU, PSY a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.500 Kč za 1 ks; A
16213katetr pro intermitentní katetrizaci - potahovanýmax. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem100 %; max. 7.500 Kč za 150 ks; A
16313katetr pro intermitentní katetrizaci - nepotahovanýmax. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.300 Kč za 150 ks
16414hůl bílá slepeckámax. 3 ks za rok; po předepsání OPH, PRL100 %; A
16514kompenzační pomůcky pro nevidomémax. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH, PRL a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
16615indukční set zesilovačemax. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3100%; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
16715kompenzační pomůcky pro sluchově postiženémax. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
16816obuv ortopedická dětská - individuálně zhotovenámax. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem100 %; max. 6.000 Kč za 3 páry
16916obuv ortopedická dětská - sériově vyráběnámax. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem100%; max. 3.000 Kč za 3 páry
17016obuv ortopedická - individuálně zhotovená - jednoduchámax. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP50%
17116obuv ortopedická - individuálně zhotovená - složitější a velmi složitámax. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP90%
17216obuv pro diabetikymax. 1 pár za 2 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.000 Kč za 1 pár
17316vložka ortopedická - individuálně zhotovenámax. 1 pár za rok; po předepsání REH, ORT, ORP100 %; max. 100 Kč za 1 pár
17416vložka ortopedická - individuálně zhotovená - dětskámax. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP100 %; max. 600 Kč za 2 páry
17516vložka ortopedická - speciálnímax. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP80%
17617tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovumax. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
17717tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovumax. 2 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání OTO, FON100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
17817tracheostomická kanyla silikonová pediatrickámax. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
17917tracheostomická kanyla silikonovámax. 2 ks za rok; od 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
18017odsávačka elektrická, mechanickámax. 1 ks za 5 let; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
18117příslušenství k odsávačce - cévky odsávacímax. 150 ks za rok; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.000 Kč za 150 ks; A
18217příslušenství ke kanyle tracheostomickémax. 1 × za rok; po předepsání OTO, FON100 %; max. 2.000 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
18317příslušenství k hlasové protézemax. 1 × za rok; po předepsání OTO, FON a schválení revizním lékařem100 %; max. 12.500 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
18417elektrolaryngmax. 1 ks za 10 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 15.500 Kč za 1 ks; A
18517akumulátor k elektrolaryngumax. 1 ks za 2 roky; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 700 Kč za 1 ks; A

Symboly úhradových limitů

A - Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.

B - Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.

Příloha č. 4

SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Seznam použitých zkratek a vysvětlivek

Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky.

Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků stanovena odchylně u osob:

a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 7)

b) starších 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 8)

U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:

1. identifikační kód

2. název

3. dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení

4. kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní pojišťovnou

5. preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P

6. úhrada zdravotní pojišťovnou

a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I

b) ve výši částky uvedené v Kč

Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení
SymbolDentální slitina
1chromniklová slitina pro keramické a pryskyřičné fasety
2stříbrocínová, stříbroměděná náhradní slitina
3chromkobaltová, chromkobaltmolybdenová slitina pro skelety

U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Ve výrobku „oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v případech:

1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,

2. rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,

3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,

4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,

a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.

Životnost stomatologických výrobků

Zdravotní pojišťovna hradí:

- jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,

- jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,

- jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady,

pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.

Výjimkou jsou:

- korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),

- korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114),

- korunky ochranné plášťové lité (kód 71103),

- korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104),

- snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152),

- snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),

které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.

Zdravotní pojišťovna nehradí:

- ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,

- odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka

Kategorizace pro úhradu ortodontických výrobků zdravotní pojišťovnou
Označení
kategorie
Rozlišovací kritériaVýše
úhrady
arozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věkuplná úhrada
b1. hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti80 % kalkulované ceny standard. výrobku
2. obrácený skus řezáků i jednotlivých
3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů
5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku. U dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více
6. retence stálého horního řezáku
7. hluboký skus s traumatizací gingivy
8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
9. nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu
bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5.
costatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku50 % kalkulované ceny standard. výrobku
dostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 letnehradí

Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.

Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.

Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů.

Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:

- stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,

- stomatolog s licencí praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro obor ortodoncie.

Stomatologické výrobky - osoby do 18 let

Kód ZVL Název stomatologického výrobku Dentální slitina kat ome Úhrada pojišťovnou

Samostatné výrobní fáze

Kód ZVL Název stomatologického výrobku Dentální
slitina
kat ome Úhrada
pojišťovnou
70001 Studijní model s otiskem I
70002 Analýza modelů v okludoru I
70004 Diagnostická přestavba I
70011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci I
70012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci I
70013 Anatomický otisk čelisti individuální lžíci I
70021 Registrace obličejovým obloukem I
70031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami I
70041 Registrace funkčních poloh mandibuly I
70051 Sponová modelace - pilířová konstrukce I
70061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku I

Rekonstrukce korunky

71041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá 2 I
71042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 2 I
71051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2 I
71052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 I
71061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2 I
71062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2 I
71071 Estetická faseta z plastu I

Korunkové náhrady

71101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
71102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
71103 Korunka ochranná plášťová litá I
71104 Korunka ochranná plášťová ražená I
71111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena I
71112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková I
71113 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena 693,-
71114 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková 745,-
71121 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 I
71122 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 I
71123 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 1014,-
71124 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 1066,-
71131 Korunka skeletová, armovaná - plast I
71132 Korunka fasetovaná - metalokeramika 1014,-

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

71201 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
71202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
71211 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 I
71212 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 I
71221 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 942,-
71222 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 994,-
71231 Korunka fasetovaná - metalokeramika 942,-
71251 Kořenová čepička, jeden kanálek 597,-
71252 Kořenová čepička, dva kanálky 662,-
71253 Kořenová čepička, tři a více kanálků 753,-

Spojení pilířových konstrukcí

71301 Člen můstku celokovový 1 I
71302 Člen můstku fasetovaný - plast 1 I
71303 Člen můstku fasetovaný - kompositní plast 598,-
71312 Člen můstku fasetovaný -metalokeramika 598,-
71321 Opěrný třmen individuálně zhotovený I
71322 Opěrný třmen prefabrikovaný I

Adhesivní náhrady

71501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen - plast I
71502 Adhesivní můstek, další mezičlen - plast I
71531 Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů I
71532 Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů I

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

71601 Provizorní ochranná korunka z plastu I
71611 Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů I
71612 Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů I
71621 Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta I
71631 Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení I

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

72001 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubů I
72002 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - 7 a více zubů I
72011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - do 6 zubů 3 2010,-
72014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - 7 a více zubů 3 2146,-
72021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně-spojovací deskou - 7 a více zubů 3 2490,-
72022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů 3 2502,-
72041 Dětská snímací náhrada I
72104 Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 I
72105 Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 I
72106 Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 3 I
72114 Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 I
72115 Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 I
72116 Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 3 I
72141 Litá dlaha snímací - do 6 zubů 3 I
72142 Litá dlaha snímací - 7 a více zubů 3 I
72151 Litá dlaha fixní - do 6 zubů 3 I
72152 Litá dlaha fixní - 7 a více zubů 3 I

Celkové snímatelné náhrady

72201 Celková náhrada horní I
72203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 3 3125,-
72204 Celková náhrada horní hybridní 2707,-
72211 Celková náhrada dolní I
72212 Celková náhrada dolní s litou baží 3 3177,-
72213 Celková náhrada dolní hybridní 2759,-

Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze

72301 Oprava - zubu vypadlého z náhrady I
72311 Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada I
72320 Oprava nebo úprava retenčních prvků náhradyI
72331 Úprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů 537,-
72332 Úprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů 600,-
72341 Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování I
72351 Úprava - rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku 353,-
72352 Úprava - rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 940,-
72353 Úprava - rebaze celkové náhrady bez otisku 405,-
72354 Úprava - rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 1122,-

Rekonstrukční náhrady

73001 Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou I
73002 Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou 3 I
73003 Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu I
73011 Částečná poresekční náhrada horní čelisti I
73012 Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou I
73021 Částečná poresekční náhrada dolní čelisti I
73032 Celková poresekční náhrada dolní čelisti I

Rehabilitační a léčebné pomůcky

74001 Fixační pryskyřičná okluzní dlaha I
74011 Fixní pryskyřičná nákusná dlaha I
74012 Fixní skeletovaná nákusná dlaha 3 I
74021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha I
74022 Snímací skeletovaná nákusná dlaha 3 I
74031 Krycí pooperační deska, Kiliánova deska I
74032 Nosič transplantátu I
74033 Krycí deska pro novorozence s rozštěpem patra I
74034 Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska I
74035 Tomanova vzpěra I
74036 Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice I
74041 Rozvolňovač ústního uzávěru I
74042 Pružinový rozvěrač I

Ortodontické výrobky

76001 Ortodontické diagnostické a dokumentační modely P I
76010 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) a P I
76011 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) b P 1289,-
76012 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) c P 806,-
76013 Středně složitý funkční aparát (klammt, balters) a P I
76014 Středně složitý funkční aparát (klammt, balters) b P 1170,-
76015 Středně složitý funkční aparát (klammt, balters) c P 1106,-
76016 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte) a P I
75017 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte) b P 2450,-
75018 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte) c P 1532,-
76020 Positioner a P I
76021 Positioner b P 3258,-
76022 Positioner c P 2036.-
76030 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) a P I
76031 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) b P 1043,-
76032 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) c P 652,-
76033 Složitý deskový snímací aparát a P I
76034 Složitý deskový snímací aparát b P 1323,-
76035 Složitý deskový snímací aparát c P 827,-
76036 Clony, skluzná stříška a P I
76037Clony, skluzná stříška b P 965,-
76038Clony, skluzná stříška c P 603,-
76040 Pevný aparát k rozšíření patrového švu a P I
76041 Pevný aparát k rozšíření patrového švu b P 1933,-
76042 Pevný aparát k rozšíření patrového švu c P 1208,-
76050 Laboratorně zhotovený nábradek a P I
76051 Laboratorně zhotovený nábradek b P 709,-
76052 Laboratorně zhotovený nábradek c P 443,-
76070 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk a P I
76071 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk b P 542,-
76072 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk c P 339,-
76080 Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. Prvek)I
76081 Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskemP I

Stomatologické výrobky - osoby starší 18 let

Kód ZVL Název stomatologického výrobku Dentální slitina kat ome Úhrada pojišťovnou

Samostatné výrobní fáze

80001 Studijní model s otiskem I
80002 Analýza modelů v okludoru 132,-
80004 Diagnostická přestavba 156,-
80011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci I
80012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci I
80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci I
80021 Registrace obličejovým obloukem 156,-
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 190,-
80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 300,-
80051 Sponová modelace - pilířová konstrukce 84,-
80061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku 105,-

Rekonstrukce korunky

81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 2 2350,-

Rekonstrukce korunky

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá 2 596,-
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2 369,-
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 666,-
81061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2 429,-
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2 770,-

Korunkové náhrady

81101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
81111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena I
81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková I
81113 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena 693,-
81114 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková 745,-
81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 745,-
81121 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 561,-
81122 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 592,-
81123 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 561,-
81124 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 592,-
81132 Korunka fasetovaná - metalokeramika 561,-

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

81201Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena1815,-
81202Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková1867,-
81203Korunka plášťová keramická, preparace schůdková550,-
81211Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena1519,-
81212Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková1550,-
81221Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena519,-
81222Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková550,-
81231Korunka fasetovaná - metalokeramika519,-
81251Kořenová čepička, jeden kanálek597,-
81252Kořenová čepička, dva kanálky662,-
81253Kořenová čepička, tři a více kanálků753,-

Spojení pilířových konstrukcí

81301 Člen můstku celokovový1 470,-

Spojení pilířových konstrukcí

81302Člen můstku fasetovaný - plast11321,-
81303Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast321,-
81311Člen můstku keramický321,-
81312Člen můstku fasetovaný - metalokeramika321,-

Adhesivní náhrady

81531Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů1230,-
81532Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů1716,-

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

81601Provizorní ochranná korunka z plastu282,-
81611Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů679,-
81612Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů929,-
81621Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta208,-
81631Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení508,-

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

82001Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubůI
82002Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - 7 a více zubůI
82011Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - do 6 zubů32010,-
82014Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - 7 a více zubů32146,-
82021Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně-spojovací deskou - 7 a více zubů32490,-
82022Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů32502,-
82104Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky31260,-
82105Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků31395,-
82114Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky31246,-
82115Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků31345,-
82141Litá dlaha snímací - do 6 zubů1374,-
82142Litá dlaha snímací - 7 a více zubů2008,-
82151Litá dlaha fixní - do 6 zubů1712,-
82152Litá dlaha fixní - 7 a více zubů2321,-

Celkové snímatelné náhrady

82201Celková náhrada horníI
82203Celková náhrada horní s litou patrovou deskou31531,-
82204Celková náhrada horní hybridní1326,-
82211Celková náhrada dolníI
82212Celková náhrada dolní s litou bazí31555,-
82213Celková náhrada dolní hybridní1351,-

Opravy snímacích náhrad, rebaze

82301Oprava - zubu vypadlého z náhrady164,-
82311Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada225,-
82320Oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady363,-
82331Úprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů587,-
82332Úprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů600,-
82341Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování876,-
82351Úprava - rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku353,-
82352Úprava - rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem940,-
82353Úprava - rebaze celkové náhrady bez otisku405,-
82354Úprava - rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování1122,-

Rekonstrukční náhrady

83001 Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou I
83002 Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou3 I
83003 Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu I
83011 Částečná poresekční náhrada horní čelisti I
83012 Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou I
83021 Částečná poresekční náhrada dolní čelisti I
83031 Celková poresekční náhrada horní čelisti I
83032 Celková poresekční náhrada dolní čelisti I

Rehabilitační a léčebné pomůcky

84001 Fixační pryskyřičná okluzní dlaha I
84011 Fixní pryskyřičná nákusná dlaha I
84012 Fixní skeletovaná nákusná dlaha3 I
84021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha I
84022 Snímací skeletovaná nákusná dlaha3 I
84031 Krycí pooperační deska, kiliánova deska I
84032 Nosič transplantátu I
84034 Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska I
84035 Tomanova vzpěra I
84036 Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice I
84041 Rozvolňovač ústního uzávěru I
84042 Pružinový rozvěrač I

Ortodontické výrobky

86001Ortodontické diagnostické a dokumentační modelyaPI
86010Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)aPI
86011Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)bP1289,-
86013Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters)aPI
86014Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters)bP1770,-
86016Složitý funkční snímací aparát (frákner, bimler, lehman, hansa-platte)aPI
86017Složitý funkční snímací aparát (fráknel, bimler, lehman, hansa-platte)bP2450,-
86020PositioneraPI
86021PositionerbP3258,-
86030Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub)aPI
86031Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub)bP1043,-
86033Složitý deskový snímací aparátaPI
86034Složitý deskový snímací aparátbP1323.-
86036Clony, skluzná stříškaaPI
86037Clony, skluzná stříškabP965,-
86040Pevný aparát k rozšíření patrového švuaPI
86041Pevný aparát k rozšíření patrového švubP1933,-
86050Laboratorně zhotovený nábradekaPI
86051Laboratorně zhotovený nábradekbP709,-
86070Laboratorně zhotovený intraorální obloukaPI
86071Laboratorně zhotovený intraorální obloukbP542,-
86080Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom. 1 drát. Prvek)I
86081Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskemPI

Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

ODDÍL A

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé

I Nemoci onkologické

II Nemoci oběhového ústrojí

III Nemoci trávicího ústrojí

IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V Nemoci dýchacího ústrojí

VI Nemoci nervové

VII Nemoci pohybového ústrojí

VIII Nemoci močového ústrojí

IX Duševní poruchy

X Nemoci kožní

XI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ
léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní) nebo P (příspěvková)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
OPAKOVANÝ
léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní) nebo P (příspěvková)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
INEMOCI ONKOLOGICKÉ
I/1- Zhoubné nádory.K 21 dnů

Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie).

Možnost prodloužení.
K 21 dnů

Hodgkinova nemoc
do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
IINEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
II/l- Symptomatická ischemická choroba srdeční.P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/2- Stav po infarktu myokardu.K 28 dnů
Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.
Možnost prodloužení.
II/3- Hypertenzní nemoc

II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
K 28 dnů
Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Hypertenzní nemoc refrakterní.
II/4- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě ateroskl erotickém II b.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém
II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
Pokud není možná invazivní léčba.
II/5- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.
- Chronický lymfatický edém.
K 21 dnů
Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání,
nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

P 21 dnů
Ostatní.
Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/6- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu:
náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,

rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor,

chirurgická revaskularizace myokardu - koronární arteriální bypass (CABG),

operace vrozených srdečních vad u dospělých,

operace výdutě levé komory,

operace nádorů srdce, operace osrdečníku,

operace hradní aorty.
K 28 dnů
Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo
do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
II/7- Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).P 21 dnů
Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
II/8- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hradní aorty.
- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
K 21 dnů
Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.

P 21 dnů
V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.
II/9- Stavy po transplantaci srdce.K 28 dnů
Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
Možnost prodloužení.
IIINEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
III/1- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.
- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.
P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
III/2- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologií.
III/3- Crohnova nemoc.
- Colitis ulceroza.
K 21 dnů
Těžká forma onemocnění.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Opakované exacerbace nemoci: 1× v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
III/4- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.
- Sklerotizující cholangoitis.
- Funkční poruchy žlučového traktu.
P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
K udržení remise.
III/5- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest
- pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP).
- Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu.
Po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Trvající dysfunkce žlučových cest.
III/6- Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).
- Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů.
- Asociovaná autoimunní hepatitis.
- Primární biliární cirhóza.
K 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení onemocnění při konzervativní terapii.
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.
III/7- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.K 21 dnů
Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci.
Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
III/8- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.
- Prokázaná chronická pankreatitis.
K 21 dnů
Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis, při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.
IVNEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
IV/1- Diabetes mellitus.K 21 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).
IV/2- Stavy po totální thyreoidektomii.
- Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

P 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypotyreozy.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů
(zejména artropatie a benigní myopatie).
IV/3- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).K 21 dnů
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

Možnost prodloužení.
VNETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
V/l- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.
- Stavy po transplantaci plic.
K 28 dnů
Stavy po operaci dolních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů
Stavy po operaci horních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
V/2- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.
- Stavy po fonochirurgické léčbě.
K 21 dnů
Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
V/3- Stavy po komplikovaném zánětu plic.K 21 dnů
Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.
V/4- Bronchiektazie
- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
K 21 dnů
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.
V/5- Astma bronchiale.
- Chronická obstrukční plicní nemoc.
K 28 dnů
Prokázaná ventilační porucha - pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Prokázaná ventilační porucha - pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
V/6- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.K 28 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení

K 28 dnů
Při prokázané ventilační poruše -pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů
Při prokázané ventilační poruše - pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
V/7- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.K 28 dnů
Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
VINEMOCI NERVOVÉ
VI/1- Obrna lícního nervu.
- Postpoliomyelitický syndrom.
- Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
K 28 dnů
Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
Postpoliomyelitický syndrom.
Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Postpoliomyelitický syndrom.
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
VI/2- Polyneuropatie s paretickými projevy.K 28 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).
1x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P14 dnů
Ostatní.
VI/3- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.

Možnost prodloužení.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/4- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:stavy po meningoencefalitis,
encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
K 28 dnů
Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.
Možnost prodloužení.
VI/5- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.
Po odeznění akutního stadia nemoci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
VI/6- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.K 28 dnů
Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
VI/7- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.K 28 dnů
Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/8- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.K 28 dnů
Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.
VI/9- Syringomyelie s paretickými projevy.K 21 dnůK 21 dnů
1x v průběhu 24 měsíců.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/10- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.K 28 dnůK 28 dnů
Do 21 let.

K 28 dnů
Nad 21 let.
1× v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/11- Parkinsonova nemoc.

(Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
K 21 dnůK 21 dnů
Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.
1× v průběhu 24 měsíců.
VIINEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1- Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.K 28 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.
K 28 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.
VII/2- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.K 28 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,

v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,

v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.
VII/3- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční),
- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
K 28 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.
Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis. Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.
Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.
Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.
VII/4- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.
- Difúzní onemocnění pojiva
soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
K 28 dnů
V remisi.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
V remisi.
1× v průběhu 24 měsíců.
Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.
VII/5- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.
- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
K 21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu.
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
VII/6- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
VII/7- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.K 21 dnů
Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.
Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.
K 21 dnů
Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.
Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.
1× v průběhu 24 měsíců.
Stavy kontraindikované k operaci
1× v průběhu kalendářního roku.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.
Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.
VII/8- Artrózy v ostatních lokalizacích.
- Artropatie.
K 21 dnů
Bolestivá forma s častými exacerbacemi.
K 21 dnů
Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.
1× v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.
VII/9- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.K 21 dnů
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VII/10- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.K 28 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
VII/11- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.K 28 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).
VII/12- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.K 21 dnů
Do 12 měsíců po operaci.
VIIINEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
VIII/1- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.
- Cystické onemocnění ledvin.
K 21 dnů
Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.
Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/1.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/2- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.
- Nefrokalcinóza.
K 21 dnů
Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.
Cystinová nefrolithiáza.
Bilaterální nefrokalcinóza.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Při prokázaném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.
VIII/3- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.

P 21 dnů
Ostatní do 6 měsíců.
VIII/4- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.P 21 dnů P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/5- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).
- Dárce štěpu (ledviny).
K 21 dnů
Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci.
Možnost prodloužení v případě transplantace.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Stavy po transplantaci ledviny
(netýká se dárce štěpu).
IXDUŠEVNÍ PORUCHY
IX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
IX/2- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
XNEMOCI KOŽNÍ
X/l- Atopický ekzém.K 21 dnů
Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.
1× v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
X/2- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci
na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.
1× v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
X/3- Toxická kontaktní dermatitis,
- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
K 28 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
X/4- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.K 28 dnů
Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
X/5- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kdehrozí značné kontraktury.K 28 dnů
Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
XINEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
XI/1- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)
- Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.
- Abortus habitualis.
K 21 dnů
Ženy do 40 let.
Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.
Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Ženy do 40 let věku.
Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.
Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ženy do 40 let.
XI/2- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).K 21 dnů
Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ženy do 40 let.
XI/3- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.
- Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.
K 28 dnů
Do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

ODDÍL B

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI Nemoci onkologické

XXII Nemoci oběhového ústrojí

XXIII Nemoci trávicího ústrojí

XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

XXV Nemoci dýchacího ústrojí

XXVI Nemoci nervové

XXVII Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII Nemoci močového ústrojí

XXIX Duševní poruchy

XXX Nemoci kožní

XXXI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ
léčebný pobyt
- způsob poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče:
K (komplexní)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
OPAKOVANÝ
léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ
XXI/1- Zhoubné nádory.K 28 dnů
Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.


Možnost prodloužení.
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
XXII/1- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci.
- Stavy po transplantaci srdce.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Hemodynamické reziduální vady.

Možnost prodloužení.
XXII/2- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.

Možnost prodloužení.
XXII/3- Juvenilní hypertenze.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Možnost prodloužení.
XXII/4- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
XXIII/1- Chronické onemocnění žaludku.- Funkční poruchy žaludku.
- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.
- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.
- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/2- Chronické onemocnění střev.
- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.
- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.
- Dermatogenní malabsorpční syndromy.
- Coeliakie.
- Polyposis intestini.
- Megacolon vrozené i získané.
- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Ostatní:
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/3-Nemoci jater.
- Stavy po infekční hepatitis.
- Chronická hepatitis.
- Cirhózy ve stavu kompenzace.
- Toxická poškození jater.
- Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater.
- Jiné hepatopatie.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/4- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest.
- Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece.
- Chronická cholecystitis.
- Biliární dyspepsie.
- Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/5- Chronické nemoci pankreatu.- Stavy po akutní pankreatitis.
- Chronická pankreatitis.
- Pankreatická achylie vrozená i získaná.
- Cystická fibróza.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza. 1× v průběhu kalendářního roku.
Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Ostatní.
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
XXIV/1- Diabetes mellitus.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.
XXIV/2- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIV/3- Tyreopatie.
- Stavy po operacích štítné žlázy.
- Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Tyreopatie.
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
XXV/1- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/2- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXV/3- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/4- Bronchiektasie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/5- Asthma bronchiale.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/6- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.
- Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/7- Cystická fibróza.
- Intersticiální plicní fibróza.
- Sarkoidóza plic.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI NEMOCI NERVOVÉ
XXVI/1- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/2- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/3- Dětská mozková obrna.- Mozečkové syndromy.
- Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/4- Jiné hybné poruchy centrálního původu:
- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.
- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.
- hybné poruchy po úrazech mozku.
- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/5- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při recidivě onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVII/1- Juvenilní chronická artritis.
- Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/2- Vrozené či získané ortopedické vady.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/3- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.
XXVII/4- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/5- Osteochondrózy ve stádiu reparačním.Morbus Perthes ve stádiu reparačním.
- Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/6- Morbus Scheuermann.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/7- Vertebrogenní algický syndrom.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při recidivě.

Možnost prodloužení.
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVIII/1- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXVIII/2- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při recidivě.

Možnost prodloužení.
XXVIII/3- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.K 28 dnů
Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
XXVIII/4- Chronická difusní glomerulonefritis.
- Lipoidní nefróza.
- Hereditární nefropatie ve stadiu remise.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXVIII/5- Stavy po transplantaci ledvin.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.
XXVIII/6- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.
- Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY
XXIX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIX/2- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXX NEMOCI KOŽNÍ
XXX/1- Psoriasis vulgaris
- chronické a recidivující formy.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/2- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.
- Chronické prurigo.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/3- Indurativní a konglobující formy akné.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/4- Sklerodermie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXX/5- Ichtyózy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXX/6- Chronické dermatózy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/7- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.

Možnost prodloužení.
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
XXXI/1- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.
- Pozánětlivé změny v malé pánvi.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXXI/2- Primární a sekundární
:amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.
- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXXI/3Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):
- v malé pánvi.
- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.
- po appendectomii.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXXI/4- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz