Hlavní navigace

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Přílohy

Předpis č. 48/1997 Sb.

Znění od 1. 1. 2023

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

Seznam použitých zkratek a symbolů

Označení, symbolVysvětlení
ODBodbornost
KATkategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz dále
Nvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “N“ - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí schválení zdravotní pojišťovny pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
Wvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “W - zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení zdravotní pojišťovny
Zvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “Z“ - zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení zdravotní pojišťovny
dg.diagnóza
poř. č.pořadové číslo výkonu
ODBNázev
001Všeobecné praktické lékařství
002Praktické lékařství pro děti a dorost
014Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog
015Ortodoncie
201Rehabilitační a fyzikální medicína
401Pracovní lékařství
404Dermatovenerologie
504Cévní chirurgie
601Plastická chirurgie
603Gynekologie a porodnictví
605Orální a maxilofaciální chirurgie
606Ortopedie
701Otorinolaryngologie
705Oftalmologie
706Urologie
808Soudní lékařství
809Radiologie a zobrazovací metody
903Klinická logopedie
911Všeobecná sestra
999Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost

Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Poř.č.ODBNázev zdravotního výkonuKATPodmínka úhrady
1.001Zdravotně výchovná činnostN
2.002Zdravotně výchovná činnostN
3.014Pečetění fisury - zubN
4.014Koferdam - jedna čelistN
5.014Trepanace alveoluN
6.014Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařstvíN
7.014Provizorní můstek zhotovený v ordinaciN
8.014Oprava fixní náhrady v ordinaciN
9.015Odborná ortodontická konzultace na žádost pacientaN
10.504Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenciN
11.603Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaciN
12.701Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanuN
13.706Implantace penilních protézN
14.706Penis - kavernosometrieN
15.706KavernosografieN
16.903Logopedické preventivní vyšetření - depistáž v terénuN
17.001Setření na pracovišti prováděné závodním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
18.014Injekční anestézieWVýkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
19.014Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékařWVýkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
20.014Kontrola ústní hygieny - profylaktickáW
21.014Odstranění zubního kamene prořylaktickéWHrazeno jedenkrát ročně
22.014Lokální fluoridace s vysušenímWHrazeno při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
23.014Výplň stálého nebo dočasného zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku)W1. U pojištěnců do dne dosažení 15 let nebo u ošetření dočasného zubu hrazeno při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití samopolymerujícího kompozitu a v rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků hrazeno i při použití fotokompozitu. Při použití dózovaného amalgámu se hradí jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.2. U pojištěnců od 15 let do dne dosažení 18 let hrazeno při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití fotokompozitu nebo samopolymerujícího kompozitu.
3. U těhotných a kojících žen hrazeno při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití samopolymerujícího kompozitu. Při použití dózovaného amalgámu se hradí jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.
4. U pojištěnců neuvedených v bodech 1 až 3 hrazeno při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití samopolymerujícího kompozitu.
24.014Endodontické ošetřeníWHrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu
25.014Přechodná dlaha bez preparace - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
26.014Přechodná dlaha s preparací - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
27.201Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konferenceWHrazen jedenkrát během léčby
28.015Diagnostika ortodontických anomáliíWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
29.015Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní obloukWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
Materiál fixního ortodontického aparátu není hrazen ze zdravotního pojištění; to neplatí, jde-li o pojištěnce s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
30.015Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátuWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
Materiál fixního ortodontického aparátu není hrazen ze zdravotního pojištění; to neplatí, jde-li o pojištěnce s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
31.015Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátuWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
32.015Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátuWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
33.015Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývojeWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
34.015Stanovení fáze růstuWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
35.015Analýza telerentgenového snímku lbiWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
36.015Analýza ortodontických modelůWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
37.015Diagnostická přestavba ortodontického modeluWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, ode dne dosažení 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
38.015Nasazení prefabrikovaného intraorálního obloukuWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
Materiál není hrazen ze zdravotního pojištění; to neplatí, jde-li o pojištěnce s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
39.015Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové maskyWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
Materiál není hrazen ze zdravotního pojištění; to neplatí, jde-li o pojištěnce s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
40.015Navázání parciálního obloukuWPlná úhrada do dne dosažení 22 let, od 22 let hrazeno pouze u pojištěnců s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
Materiál není hrazen ze zdravotního pojištění; to neplatí, jde-li o pojištěnce s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
41.015Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní obloukWPlná úhrada do 10 let věku.
Materiál fixního ortodontického aparátu není hrazen ze zdravotního pojištění; to neplatí, jde-li o pojištěnce s rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
42.401Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškozeníWVýkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení
43.601Modelace a přitažení odstálého boltceWPlná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
44.701Testy na agravaci a simulaciWV případě prokázané simulace nehrazen
45.705Aplikace kontaktní čočkyWVýkon bude hrazen po operaci katarakty
46.808Konzultace nálezu soudním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
47.911Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředíWVýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
48.911Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
49.911Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
50.911Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
51.999Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatremWVýkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
52.999Rozhovor lékaře s rodinouWVýkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
53.999Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinouWHrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem eduko váného nebo jeho zákonného zástupce
54.999Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péčeWVýkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře
55.403Protonová radioterapieZVýkon bude hrazen jen, pokud byl proveden na základě indikace poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách.
56.404Epilace á 30 minutZVýkon bude hrazen pouze u dg. E00 - E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 - E 14 (diabetes mellitus), E 20 - E 35 (diencefalo-hypofyzární poruchy)
57.601Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem)Z
58.601XanthelasmaZ
59.601Operace ptózy obličeje - horní, dolníZ
60.601Operace ptózy obličeje - celková (smas lifting)Z
61.601Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchuZ
62.601Rinoplastika - měkký nosZ
63.601Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)Z
64.601RinofymaZ
65.601Operace gigantomastieZ
66.601Ablace prsu se zachováním dvorceZ
67.601Rekonstrukce areomamilárního komplexuZ
68.601Kapsulotomie pouzdra implantátuZ
69.601Odstranění implantátu prsu s kapsulektomiíZ
70.601Implantace tkáňového expanderuZ
71.605Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézouZ
72.605Subperiostální implantát - jedna čelistZ
73.605Korekce bradyZ
74.606Osteotomie proximálního femuruZ
75.606Prodloužení, zkrácení dlouhé kostiZ
76.701SeptoplastikaZ
77.705Laserová iridotomieZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba schválení zdravotní pojišťovny
78.705Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis - exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybuZ
79.705Laserová koagulace sítniceZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba schválení zdravotní pojišťovny
80.705Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunemZ
81.706Transuretrální termoterapie prostatyZ
82.706Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látekZ
83.706Ligatura vas deferens - vazektomieZ

Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

Číslo
skupiny
Název skupiny léčivých látek
1protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání
2prokinetika, perorální podání
3antiemetika ze skupiny setronů
4protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání
5protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace
6mikronizované multienzymové pankreatické přípravky
7insuliny krátkodobě působící
8insuliny střednědobě působící
9insuliny dlouhodobě působící
10perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
11perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
12vitamin D a jeho analoga, perorální podání
13vitamin D a jeho analoga, parenterální podání
14soli vápníku, perorální podání
15soli draslíku, perorální podání
16antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
17antithrombotika ze skupiny heparinu
18antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární hepariny a obdobná léčiva)
19antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové
20antifibrinolytika, perorální podání
21antifibrinolytika, parenterální aplikace
22hemostatika (vitamin K), perorální podání
23koagulační faktor VIII
24koagulační faktor IX
25soli železa, perorální podání
26soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání
27soli železa, parenterální aplikace
28erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku
29substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
30substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
31úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)
32intravenozní roztoky fysiologického roztoku
33intravenozní roztoky glukózy
34roztoky k peritoneální dialýze
35roztoky k hemodialýze
36srdeční glykosidy, perorální podání
37antiarytmika třída I a III, perorální podání
38adrenalin
39nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání
40nitráty pro akutní léčbu
41antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání
42léčiva pro plicní hypertenzi
43diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání
44diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
45diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace
46diuretika šetřící draslík, perorální podání
47selektivní beta-blokátory, perorální podání
48blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin, perorální podání
49blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící méně než 24 hodin
50blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící déle než 24 hodin
51ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin
52léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů
53hypolipidemika ze skupiny statinů
54hypolipidemika ze skupiny fibrátů
55antimykotika k lokálnímu použití
56antipsoriatika k lokálnímu použití
57antibiotika k lokálnímu použití
58kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace
59kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace
60kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace
61kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace
62léčivé látky proti akné k lokálnímu použití
63gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu použití
64léčiva zvyšující tonus dělohy
65léčiva snižující tonus dělohy
66inhibitory prolaktinu
67mužské pohlavní hormony
68ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
69ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace
70ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
71gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
72ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
73močová spasmolytika
74léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
75hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
76hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
77hormony hypotalamu a jejich analoga
78kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
79kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace
80hormony štítné žlázy
81tyreostatika
82glukagon
83homeostatika vápníku
84tetracyklinová antibiotika, perorální podání
85peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
86peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
87jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
88sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání
89makrolidová antibiotika, perorální podání
90linkosamidová antibiotika, perorální podání
91aminoglykosidová antibiotika
92chinolonová chemoterapeutika, perorální podání
93imidazolová a nitrořuranová chemoterapeutika, perorální podání
94antimykotika pro systémové užití, perorální podání
95antimykobakteriální látky
96systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí, perorální podání
97antiretrovirotika
98imunoglobuliny, normální lidské
99lidské imunoglobuliny proti tetanu
100lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
101ostatní lidské specifické imunoglobuliny
102cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
103cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace
104antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
105antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace
106antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
107antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace
108antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace
109alkaloidy z rodu vinca a analoga
110deriváty podofylotoxinu, perorální podání
111deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
112taxany
113antracykliny a jejich deriváty
114cytotoxická antibiotika
115platinová cytostatika
116cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání
117cytostatika - monoklonální protilátky
118hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání
119antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání
120antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání
121inhibitory aromatáz
122interferony používané v onkologii
123interferony a glatiramer acetát používané v neurologii
124interferony používané v hepatologii
125imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání
126imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání
127imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa
128nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání
129nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání
130centrální svalová relaxancia, perorální podání
131antiuratika, perorální podání
132léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání
133lokální anestetika ze skupiny amidů
134analgetika - silné opioidy, perorální podání
135analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace
136analgetika - morfin, parenterální podání
137analgetika - slabé opioidy, perorální podání
138analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti
139analgetika - antipyretika, perorální podání
140antimigrenika
141antiepileptika ze skupiny barbiturátů
142antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
143antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
144antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
145anticholinergní antiparkinsonika
146dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
147antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu
148antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
149antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání
150antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání
151antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání
152Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů
153Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté
154lithium
155antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky
156anxiolytika, perorální podání
157anxiolytika, rektální podání
158antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
159antidepresiva - selektivní inhibitory působící najeden transmiterový systém, perorální podání
160antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové systémy, perorální podání
161centrální stimulancia - perorální podání
162léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)
163parasympatomimetika, perorální podání
164léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání
165antimalarika
166anthelmintika
167nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
168inhalační sympatomimetika
169inhalační kortikosteroidy
170inhalační anticholinergika
171antileukotrieny, perorální podání
172nesedativní antihistaminika
173oftalmologika - antibiotika
174oftalmologika - chemoterapeutika
175oftalmologika - antivirotika
176oftalmologika - kortikosteroidy
177oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
178antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
179antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
180antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů
181mydriatika a cykloplegika
182oftalmologika - antialergika
183terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání
184terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání
185základní antidota
186antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání
187antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání
188definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu
189definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu
190individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
191individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
192erytrocytární přípravky
193trombocytární přípravky
194přípravky z plazmy
195leukocytární přípravky

Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ

ODDÍL A

Tabulka č. 1

Seznam skupin
01 - ZP krycí
02 - ZP pro inkontinentní pacienty
03 - ZP pro pacienty se stomií
04 - ZP ortopedicko - protetické a ortopedická obuv
05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
06 - ZP pro kompresivní terapii
07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility
08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu
09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku
10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
11 - ZP nekategorizované

Tabulka č. 2

Zvláštní zkratky
J4 - lékař specializovaného pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu
J16 - lékař specializovaného pracoviště angiologického a lymfologického

Tabulka č. 3

Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)Zkratka
alergolog a klinický imunologALG
anesteziolog a intenzivistaANS
dermatovenerologDER
dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorostPED
diabetolog a endokrinologDIA
foniatrFON
geriatrGER
gynekolog a porodníkGYN
chirurgCHI
internistaINT
kardiologKAR
klinický onkologONK
klinický osteologOST
lékař se specializací v oboru ortodoncieORD
lékař se specializací v oboru ortopedické protetikyORP
lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíněPOP
angiolog, lymfolog a flebologANG
nefrologNEF
neonatologNEO
neurologNEU
oftalmologOPH
ortopedORT
otorinolaryngologORL
plastický chirurgPLA
pneumologPNE
praktický lékařPRL
psychiatrPSY
rehabilitační lékařREH
revmatologREV
tělovýchovný lékařTVL
traumatologTRA
urologURN

Tabulka č. 4

Seznam odborností sester pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)Zkratka
všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v doporučení domácí péče (sestra v domácí péči)SDP
všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, pokud je nositelem výkonů podle vyhlášky stanovící seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování podle § 17 odst. 4 u poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařské odbornosti požadované pro předepsání příslušného zdravotnického prostředku preskripčním omezením uvedeným v ODDÍLU C (sestra v lékařských oborech)SLO

ODDÍL B

Definice stupňů aktivity
Stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány.
Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.
Stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru.
Stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, přičemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a případně také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení.
Stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti jako uživatel stupně III. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení.
Nejedná se o speciální sportovní protézy.

ODDÍL C

Tabulka č. 1

Číselný kódKategorizační stromPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPHMožnost cirkulace
01ZP krycí
01.01ZP pro klasické hojení ran
01.01.01gázy
01.01.01.01gáza skládaná - sterilnímin. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm2lékař; SDP; SLO--0,0174 Kč / 1 cm2ne
01.01.01.02gáza skládaná - nesterilnímin. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm2lékař; SDP; SLO--0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.01.02netkané textilie
01.01.02.01netkaná textilie - sterilnímin. 4 vrstvylékař; SDP; SLO--0,0174 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.02netkaná textilie - nesterilnímin. 4 vrstvylékař; SDP; SLO--0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.03kombinované savé kompresy - bez superabsorbentu-lékař; SDP; SLO--0,0695 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.04kombinované savé kompresy - se superabsorbentem-lékař; SDP; SLO--0,3913 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.05hypoalergenní fixace-lékař; SDP; SLO--0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.02ZP pro vlhké hojení ran
01.02.01obvazy neadherentní
01.02.01.01obvazy kontaktní neadherentník zabránění adherence sekundárních krytí ke spodinělékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,3478 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.02obvazy kontaktní neadherentní - se savým jádremk zabránění adherence sekundárních krytí ke spodinělékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,5217 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.03obvazy kontaktní neadherentní silikonovék zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, možnost výměny po více dnech ev. pomoc při formování jizev ranlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.04antiseptické neadherentní krytík zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, s efektem antimikrobiálnímlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.05krytí kontaktní neadherentní s lipidokoloidní kontaktní vrstvouobsahuje lipidokoloidní technologiilékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,26 Kč / 1 cm2ne
01.02.02krytí s aktivním uhlím
01.02.02.01krytí s aktivním uhlímkrytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrecelékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.02.02krytí s aktivním uhlím - s aktivní látkoukrytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece, k managementu infekce v ránělékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,04 Kč / 1 cm2ne
01.02.03hydrogelové krytí
01.02.03.01hydrogelové krytí - plošnéhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro defekty plošné, povrchovélékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,78 Kč / 1 cm2ne
01.02.03.02hydrogelové krytí - amorfníhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defektylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--21,70Kč / 1 g 21,70 Kč / 1 mlne
01.02.03.03hydrogelové krytí - na textilním nosičihydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defektylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.03.04hydrogely amorfní s aktivní látkouhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty, ovlivňující spodinu dle aktivní látky, v případě antimikrobiální aktivity musí obsahovat prokazatelně antimikrobiální složkulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--9,74 Kč / 1 g 9,74 Kč / 1 mlne
01.02.04alginátové krytí
01.02.04.01alginátové krytí - plošnévelmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ránělékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,56 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.02alginátové krytí - plošné s aktivní látkouvelmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ránělékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.03provazce, tamponyvelmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ranlékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,56 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.04provazce, tampony - s aktivní látkouvelmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ranlékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.05alginátová krytí amorfní - s aktivní látkouamorfní alginátová matrix s vazbou na aktivní látku, která je aktivní po kontaktu s exsudátemlékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--10,13 Kč / 1 g 10,13 Kč / 1 mlne
01.02.05hydrokoloidní krytí
01.02.05.01hydrokoloidy bez okrajek udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodinylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.05.02hydrokoloidy s okrajemk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny se schopností se přichytit k okolí ránylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,08 Kč / 1 cm2ne
01.02.05.03pastyk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny - dutinlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--11,30Kč / 1 gne
01.02.05.04zásypyk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodinylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--9,56 Kč / 1 gne
01.02.06hydrovlákna
01.02.06.01hydrovláknamanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ranlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,48 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.02hydrovlákna - s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složkulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.03hydrovlákna - provazce, tamponymanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ranlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.04hydrovlákna - provazce, tampony - s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složkulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,35 Kč / 1 cm2ne
01.02.07hydropolymery, polyuretany a pěny
01.02.07.01hydropolymery, polyuretany a pěny - plošnémanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytílékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.02hydropolymery, polyuretany a pěny - plošné s okrajemmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůžilékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,00 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.03hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonemmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoulékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.04hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajemmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůžilékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.05hydropolymery, polyuretany a pěny - do dutinmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány - k výplni dutinylékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.06hydropolymery, polyuretany a pěny - s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látkulékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.07hydropolymery, polyuretany a pěny - s aktivní látkou a okrajemmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoulékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.08hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoulékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,50 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.09hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůžilékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.10hydropolymery, polyuretany a pěny - s gelemmanagement exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytílékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.11hydropolymery, polyuretany a pěny - s gelem s okrajemmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana ránylékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.12hydropolymery, polyuretany a pěny - se silikonem a aktivní látkou k odvodu exsudátuodvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou kontaktní vrstvulékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,60 Kč / 1 cm2ne
01.02.08filmové obvazy
01.02.08.01filmové obvazy - plošnékrytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací a sekundární krytílékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.08.02filmové obvazy - plošné se silikonemkrytí k ochraně rány, ochraně okolí před maceracílékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,87 Kč / 1 cm2ne
01.02.08.03filmové obvazy - tamponykrytí k ochraně rány a ochraně okolí před maceracílékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--13,26 Kč / 1 mlne
01.02.08.04filmové obvazy - sprejekrytí k ochraně rány a ochraně okolí před maceracílékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--7,83 Kč / 1 mlne
01.02.09bioaktivní obvazy
01.02.09.01bioaktivní obvazy - plošnékrytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defektylékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--6,09 Kč / 1 cm2ne
01.02.09.02bioaktivní obvazy - vrubekrytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defektylékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--14,78 Kč / 1 gne
01.02.09.03bioaktivní obvazy - na síťoviněkrytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defektylékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.10čistící obvazy
01.02.10.01čistící obvazy - plošnévhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlakůlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.10.02čistící obvazy - aktivnívhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlakůlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--3,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.10.03čistící obvazy - k mechanickému čištěnívhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků pomocí mechanického debridementulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,22 Kč / 1 cm2ne
01.02.11čistící roztoky aktivní
01.02.11.01čistící roztoky aktivníaseptické roztoky sloužící k obkladům a oplachům, podpora autolytických aktivit v defektulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,70 Kč / 1 mlne
01.02.11.02čistící gely aktivníaseptické gely pro podporu autolytických aktivit v defektulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--13,04Kč / 1 g 13,04 Kč / 1 mlne
01.02.12dermoepidermální náhrady
01.02.12.01xenotransplantátynáhrada kožního krytu, podpora epitelizacelékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--6,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.12.02syntetické kožní náhradynáhrada kožního krytu, podpora epitelizacelékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--6,52 Kč / 1 cm2ne
01.02.13ostatní krytí
01.02.13.01kolagenové krytí-lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--3,48 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.02krytí obsahující hyaluronan - plošnékrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.03krytí obsahující hyaluronan - roztok, gelkrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--5,52 Kč / 1 gne
01.02.13.04krytí obsahující hyaluronan - sprejkrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--11,30 Kč / 1 mlne
01.02.13.05krytí obsahující med - plošnémateriály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efektlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.06krytí obsahující med - gel, pastamateriály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efektlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--13,04Kč / 1 gne
01.02.13.07hydrobalanční krytímanagement exsudátulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,35 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.08nanokrystalické stříbro - plošnémanagement infekce v defektulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.09nanokrystalické stříbro - sprejmanagement infekce v defektulékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--3,48 Kč / 1 mlne
01.02.13.10biokeramické krytímanagement exsudátu u sekretujících ranlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,782 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.11maltodextrinmateriály k podpoře hojení a čistění ránylékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou-3,30 Kč / 1 gne
01.02.13.12kadexomer s jodem - plošnýmanagement exsudátu a infekcelékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,91 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.13kadexomer s jodem - zásypmanagement exsudátu a infekcelékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--14,78 Kč / 1 gne
01.02.13.14kadexomer s jodem - mastmanagement exsudátu a infekcelékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--14,78 Kč / 1 gne
01.02.13.15samolepící silikonové krytí na jizvy-lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--2,61 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.16superabsorpční krytíkrytí k managementu exsudátu, s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudátlékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou--0,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.17prostředky pro lokální kyslíkovou terapiikrytí k podpoře hojení, managementu exsudátu a čištění ran na principu lokálního dodávání kyslíkuDIA; DRV; GER; CHR; INT; J16; po schválení zdravotní pojišťovnoutěžké a nehojící se žilní nebo arteriální ulcerace, včetně ulcerací u diabetes mellitus, které nedosáhly zhojení do 8 týdnů při použití standardních léčebných postupů, včetně chirurgických24 ml / 1 rok / 1 lokalizace228,00 Kč / 1 mlne
01.03obinadla a náplasti
01.03.01obinadla fixační
01.03.01.01obinadla fixační - elastická-lékař; SDP; SLO--0,0044 Kč / 1 cm2ne
01.03.01.02obinadla fixační - elastická, kohezivní-lékař; SDP; SLO--0,0174 Kč / 1 cm2ne
01.03.01.03obinadla fixační - neelastická-lékař; SDP; SLO--0,0026 Kč / 1 cm2ne
01.03.02obinadla hadicová
01.03.02.01obinadla hadicová - podpůrná-lékař; SDP; SLO--0,0522 Kč / 1 cm2ne
01.03.02.02obinadla hadicová - podkladová-lékař; SDP; SLO--0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.03.02.03obinadla hadicová - fixační-lékař; SDP; SLO--0,1043 Kč / 1 cm2ne
01.03.03.náplasti
01.03.03.01samolepící krytí-lékař; SDP; SLO--0,225 Kč / 1 cm2ne
01.04savé prostředky
01.04.01vata buničitá
01.04.01.01vata buničitá-lékař; SDP; SLO-1000 g / měsíc0,0869 Kč / 1 gne
01.04.01.02vata buničitá - dělená-DIA-300 ks / měsíc0,0261 Kč / 1 ksne
02ZP pro inkontinentní pacienty
02.01ZP absorpční
02.01.01ZP absorpční
02.01.01.01vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotkyVšechny typy výrobků:
• absorpční jádro z celulózy popř. superabsorbentu
• neutralizátor zápachu Intravaginální tampony Vložné pleny
• postranní pásky proti protečení
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky - zalepovací
• postranní pásky proti protečení
• opakovaně aplikovatelná lepítka
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky - s pasem
• postranní pásky proti protečení
• fixace pomocí pasus opakovaným zapínáním
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky - natahovací
• prodyšný elastický materiál Fixační kalhotky • bezešvé
GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; SDP; SLO; URNinkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinencemaximálně 150 kusů / měsícpři kombinaci se ZP pro sběr moči - 174,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence, spoluúčast 5 % od prvního ksne
inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) - 391,00 Kč / měsíc, spoluúčast 15 % od prvního ks
inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence - 783,00 Kč / měsíc, spoluúčast 5 % od prvního ks
inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence - 1.478,00 Kč / měsíc, spoluúčast 2 % od prvního ks
02.01.01.02podložkyse superabsorbentem i bez superabsorbentuGER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; SDP; SLO; URNinkontinence III. stupně + smíšená inkontinencemaximálně 30 kusů / měsícinkontinence III. stupně + smíšená inkontinence - 191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od prvního ksne
02.02ZP pro sběr moči
02.02.01urinální kondomy
02.02.01.01urinální kondomysamolepící nebo s lepícím proužkem, ochrana proti zalomení, kompatibilní se standardně používanými sběrnými urinálními sáčkyGER; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN; INTinkontinence u mužů, únik moči nad 100 ml za 24 hodin, kombinace možná pouze s vložkami nebo kapsami30 ks / měsíc22,00 Kč / 1 ksne
02.02.02sběrné urinální sáčky výpustné
02.02.02.01sběrné urinální sáčky - jednokomorové-GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNmočový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu22,00 Kč / 1 ksne
02.02.02.02sběrné urinální sáčky - vícekomorovékomory pro rovnoměrnou distribuci moči, konektor kompatibilní se standardně používanými cévkami a urostomickými sáčky, potažené textilií, uzavíratelný výpustný ventilGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNmočový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu43,00 Kč / 1 ksne
02.02.03přídržné příslušenství
02.02.03.01přídržné páskyměkká textilie, upravitelná velikost, kompatibilní se sběrnými sáčkyGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNmočový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom8 ks / rok22,00 Kč / 1 ksne
02.02.03.02držáky sáčkůkompatibilní pro upevnění sběrných sáčků, omyvatelný materiálGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNmočový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom2 ks / rok22,00 Kč / 1 ksne
02.03ZP pro vyprazdňování
02.03.01urologické katetry pro intermitentní katetrizaci
02.03.01.01katetr sterilní - nepotahovanýsterilní nepotahovaný močový katetr k jednorázovému cévkování močového měchýřeNEF; URN-210 ks / měsíc8,70 Kč / 1 ksne
02.03.01.02katetr sterilní - potahovaný, s nutností aktivacepotažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodouNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.01.03katetr sterilní - potahovaný, ihned k použitísterilní kompaktní potahovaný močový katetr bez obsahu ftalátů, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetruNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.02urologické sety pro intermitentní katetrizaci s integrovaným sáčkem
02.03.02.01sety sterilní s potahovaným katetrem - s nutností aktivacepotažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodouNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním - nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.02.02sety sterilní s potahovaným katetrem - ihned k použitísterilní kompaktní uzavřený systém potahovaného močového katetru bez obsahu ftalátů a kalibrovaného sběrného sáčku s antirefluxní chlopní a možností výpuste, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetruNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním - nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce210 ks / měsíc52,00 Kč / 1 ksne
02.03.03proplachové systémy pro permanentní urologický katetr
02.03.03.01proplachové systémyuzavřený sterilní systém pro gravitační proplach permanentních močových katetrů a močového měchýře s obsahem aktivní látky k prevenci a léčbě neprůchodnosti katetruNEF; URNporucha průchodnosti permanentního močového katetru způsobená patologickou příměsí moči, s frekvencí častější než 1 x týdně po dobu 1 měsíce při správné péči15 ks / měsíc35,00 Kč / 1 ksne
02.03.04dilatany
02.03.04.01dilatany anální-lékařstenóza análního kanálu; stenóza stomie1 balení / 10 let607,00 Kč / 1 baleníne
02.03.05urologické lubrikační gely
02.03.05.01urologické lubrikační gely-NEF; URNpouze pro nepotahované katetry750 ml / 1 měsíc2,60 Kč / 1 mlne
03ZP pro pacienty se stomií
03.01stomické systémy - jednodílné
03.01.01sáčky - jednodílné, výpustnélze kombinovat se sáčky uzavřenými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie
03.01.01.01potažené sáčky s plochou podložkou - s výpustí s mechanickou svorkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNřídká stolice; nekomplikovaná stomie30 ks / měsíc57,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.02potažené sáčky s plochou podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNřídká stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; pištěl30 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; íomplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti);
poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe
60 ks / měsíc
03.01.01.03potažené sáčky s konvexní podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNřídká stolice; měkké břicho - plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná pištěl30 ks / měsíc243,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.04potažené sáčky jednodílné univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.157,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.05potažené sáčky jednodílné univerzální, s konvexní podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.243,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.06potažené sáčky výpustné velkoobjemové - s velkoplošnou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNřídká stolice; průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle30 ks / měsíc217,00 Kč / 1 ksne
03.01.02sáčky - jednodílné, uzavřenélze kombinovat se sáčky výpustnými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie
03.01.02.01potažené sáčky s plochou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNformovaná stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže60 ks / měsíc70,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe120 ks / měsíc
03.01.02.02potažené sáčky s konvexní podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNformovaná stolice; měkké břicho - plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie60 ks / měsíc109,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.03potažené sáčky uzavřené velkoobjemové - s velkoplošnou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNprůměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže60 ks / měsíc130,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.04krytkyadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNformovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků60 ks / měsíc52,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.05zátkyadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNformovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků60 ks / měsíc87,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.06krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchemsavé hypoalergenní jádro, které lze přiložit na sliznici střeva; hypoalergenní lepicí okrajGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNstomie s minimální produkcí stolice; střevní mukózní pištěl; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků; krytí nefrostomií, epycystostomií, trvalých drenáží60 ks / měsíc28,00 Kč / 1 ksne
03.01.03sáčky - jednodílné, urostomické
03.01.03.01potažené sáčky s plochou podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilemadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; pištěl; drén30 ks / měsíc243,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněkomplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe60 ks / měsíc
03.01.03.02potažené sáčky s konvexní podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilemadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie nebo pištěl v komplikovaném terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; drén30 ks / měsíc252,00 Kč / 1 ksne
03.02stomické systémy - dvoudílné - adhezivní technologie
03.02.01podložky
03.02.01.01podložky plochéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNnekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky)10ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl139,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe20 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl
30 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
03.02.01.02podložky konvexníadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl183,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
03.02.01.03podložky velkoplošnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl174,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
03.02.02sáčky - výpustné
03.02.02.01sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; pištěl30 ks / měsíc122,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe60 ks / měsíc
03.02.02.02sáčky velkoobjemovésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad 50 mm; masivně secernující pištěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle30 ks / měsíc122,00 Kč / 1 ksne
03.02.02.03sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.122,00 Kč / 1 ksne
03.02.03sáčky - uzavřené
03.02.03.01sáčky uzavřenésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice60 ks / měsíc70,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe120 ks / měsíc
03.02.04sáčky - urostomické
03.02.04.01sáčky s integrovaným antirefluxním ventilemsáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; pištěl; drén30 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněkomplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe60 ks / měsíc
03.03stomické systémy - dvoudílné - mechanické
03.03.01podložky
03.03.01.01podložky plochéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNnekomplikovaná stomie; nekomplikovaná pištěl; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl183,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe20 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl
30 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.01.02podložky tvarovatelnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNnekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe20 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl 30 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.01.03podložky konvexníadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; pištěl v komplikovaném nebo nerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.01.04podložky velkoplošnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNprůměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl252,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.02sáčky - výpustné
03.03.02.01sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNřídká stolice; pištěl30 ks / měsíc87,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě60 ks / měsíc
střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe
03.03.02.02sáčky velkoobjemovésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNprůměr stomie nad 50 mm; masivně secernující pištěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle30 ks / měsíc174,00 Kč / 1 ksne
03.03.02.03sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.174,00 Kč / 1 ksne
03.03.03sáčky - uzavřené
03.03.03.01sáčky uzavřenésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNformovaná stolice60 ks / měsíc48,00 Kč / 1 ksne
včetněřídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny,120 ks / měsíc
chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe
03.03.04sáčky - urostomické
03.03.04.01sáčky s integrovaným antirefluxním ventilemsáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNurostomie; pištěl; drén30 ks / měsíc113,00 Kč / 1 ksne
do 6 let včetněkomplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém);60 ks / měsíc
stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe
03.04stomické systémy - pro dočasnou kontinenci stomie
03.04.01systémy pro dočasnou kontinenci stomie
03.04.01.01systémy pro dočasnou kontinenci stomiesada podložek, sáčků a zařízení pro dočasnou kontinenci stomieGER; CHI; INT; ONK; PED; PRLkolostomie s formovanou stolicí-6.957,00 Kč / 1 měsícne
03.05stomické systémy - s malou lepicí plochou
03.05.01stomické systémy - s malou lepicí plochou - jednodílné
03.05.01.01potažené sáčky výpustné s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy do 7 cmGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou30 ks / měsíc; pro děti do 6 let 60 ks / měsíc v indikovaných případech157,00 Kč / 1 ksne
03.05.01.02potažené sáčky uzavřené s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy do 7 cmGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou60 ks / měsíc; pro děti do 6 let 120 ks / měsíc v indikovaných případech48,00 Kč / 1 ksne
03.05.01.03potažené sáčky urostomické s integrovaným antirefluxním ventilem s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy do 7 cmGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou30 ks / měsíc; pro děti do 6 let 60 ks / měsíc v indikovaných případech261,00 Kč / 1 ksne
03.05.02stomické systémy - s malou lepicí plochou - dvoudílné - adhesivní technologie
03.05.02.01podložky ploché nebo konvexnímax. velikost adhezní plochy do 7 cmGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNdo 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl; pro děti do 6 let 20 ks / měsíc v indikovaných případech261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie; pro děti do 6 let 30 ks / měsíc v indikovaných případech
03.05.02.02potažené sáčky uzavřenémax. velikost adhezní plochy do 7 cmGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou60 ks / měsíc; pro děti do 6 let 120 ks / měsíc v indikovaných případech130,00 Kč / 1 ksne
03.05.02.03potažené sáčky výpustnémax. velikost adhezní plochy do 7 cmGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou30 ks / měsíc; pro děti do 6 let 60 ks / měsíc v indikovaných případech261,00 Kč / 1 ksne
03.06ZP drenážní systémy
03.06.01sáčky drenážní
03.06.01.01sáčky drenážní - jednodílnéadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravouGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNzavedený drén; pištěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné píštěle30 ks / měsíc261,00 Kč / 1 ksne
03.07ZP k irigaci do stomie
03.07.01irigační soupravy
03.07.01.01irigační soupravy - gravitační-GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNirigace defekační - kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná - opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva2 sady / rok2.174,00 Kč / 1 sadane
03.07.01.02irigační soupravy - sáčky-GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNirigace defekační - kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná - opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva300 ks / rok43,00 Kč / 1 ksne
03.08ZP pro pacienty se stomií - stomické příslušenství - péče o kůži - prevence a léčba
03.08.01vyplňovací a vyrovnávací ZP
03.08.01.01vkládací kroužkyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému78,00 Kč / 1 ksne
03.08.01.02pásky vyrovnávacíadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží120 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému70,00 Kč / 1 ksne
03.08.01.03adhesivní pasty a gelyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží1 ks / měsíc7,80 Kč / 1 gne
03.08.01.04destičky a rouškyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží-0,40 Kč / 1 cm2ne
03.08.01.05těsnící manžetyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou96,00 Kč / 1 ksne
03.08.02pásy a přídržné prostředky
03.08.02.01stomické pásky - přídržnékompatibilní s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémemGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNpacienti s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem, který má ouška pro uchycení přídržného pásku; potřeba mechanické podpory pásku pro dobrou adhezi prostředku k tělu; prevence podtékání2 ks / rok174,00 Kč / 1 ksne
03.08.02.02stomické břišní pásys otvorem nebo bez otvoruGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNvšechny typy stomie2 ks / rok522,00 Kč / 1 ksne
03.08.02.03nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný systém-GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNvšechny typy stomie; pacienti používající dvoudílný mechanický systém, kterým onemocnění, stav stomie a peristomálního okolí nedovoluje tlak na břišní stěnu; časné pooperační období - do 3 měsíců od operace10 ks / měsíc - uzavřený systém113,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc - výpustný systém
03.08.03prostředky zahušťovací
03.08.03.01prostředky zahušťovací-GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNileostomie; kolostomie s řídkou nebo vodnatou stolicí-313,00 Kč / měsícne
03.08.04odstraňovače stomické podložky
03.08.04.01odstraňovače stomické podložky-GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže-261,00 Kč / měsícne
03.08.04.02odstraňovače stomické podložky - silikonovérouška nebo sprejGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; kožní choroba v peristomální oblasti-435,00 Kč / měsícne
03.08.05pohlcovače pachu
03.08.05.01pohlcovače pachuneutralizuje zápach ve stomickém sáčku (aplikuje se do sáčku před nasazením)GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNzvyšují kompenzační funkci stomického prostředku-304,00 Kč / měsícne
03.09ochranné a čistící prostředky pro pacienty se stomií
03.09.01ochranné prostředky pro pacienty se stomií
03.09.01.01zásypové pudry, ochranné krémy, ochranné filmy, přídržné proužky-GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; ochrana a prevence poškození kůže v peristomální oblasti; léčba poškozené kůže; onkologická léčba; zajištění plné adheze stomického systému-870,00 Kč / měsícne
03.09.01.02protektivní kroužkyochranná hydrokoloidní nebo silikonová vrstva se lepí na kůži a nepropustná, omyvatelná a nelepivá vrstva je navrchGER; CHI; INT; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URNvýživné stomie, trvalé drenáže, nefrostomie, ureterostomie, epicystostomie30 ks / měsíc104,00 Kč / 1 ksne
03.09.02čistící prostředky pro pacienty se stomií
03.09.02.01čistící roztoky, čisticí pěny, tělové čisticí ubrousky-GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN--261,00 Kč / měsícne
03.10sběrné sáčky se širokou hadicí
03.10.01sběrné sáčky se širokou hadicípevné sběrné sáčky, které pojmou alespoň 1500 - 2000 ml stolice; široká a dlouhá hadice, kterou projde kašovitá stolice; možnost zavěšení na lůžkoGER; CHI; INT; ONK; PRLpacienti se stomií s odpady nad 2000 ml / 24 hod; používají jednodílný nebo dvoudílný systém s univerzálním sáčkem15 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
04ZP ortopedicko - protetické a ortopedická obuv
04.01ZP ortopedicko - protetické - pro hlavu a krk
04.01.01krční ortézy
04.01.01.01krční ortézyvícedílné pevné nebo stavitelné tvarové krční ortézy s výraznou prostorově tvarovanou plošnou podporou v oblasti dolní čelisti a týlu hlavy (např. límce typ Philadelphia), nepatří sem vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh)CHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVLdlouhodobější pooperační nebo poúrazová fixace krční páteře v případě těžkého cervikálního a cervikobrachiálníh o syndromu, lehčí subluxace, jednoduché stabilní zlomeniny, těžké spondylartrózy, degenerativní změny1 ks / 1 rok739,00 Kč / 1 ksne
04.01.02fixační límce
04.01.02.01fixační límce - zpevněné• vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh)
• ortézy s anatomickým tvarem a vnitřní nebo vnější výztuhou z pevných materiálů
• výrazně anatomicky tvarované plastové límce bez výztuhy, které díky použitému materiálu vykazují vysokou míru fixace
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní i chronické případy cervikálního syndromu, osteochondrózy a spondylartrózy, lehké poúrazové subluxace, revmatických obtíží, degenerativních změn1 ks / 1 rok296,00 Kč / 1 ksne
04.01.02.02fixační límce - měkkéměkké límce s anatomickým tvarem bez výztuhCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; POP; PRLvelmi lehké případy tortikolis, spondylóz, revmatických onemocnění, blokových postavení krční páteře, akutních poranění měkkých tkání, degenerativních onemocnění, jizevnaté kontraktury krku dojednoho roku po úrazu1 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
04.01.03ochranné přilby
04.01.03.01ochranné přilbyochrana hlavy s anatomickým tvarem, bavlněná podšívka, různé velikostiNEU; PSY; REHpooperační, poúrazová nebo preventivní ochrana hlavy při epilepsii, sebepoškozování nebo postižení nervové soustavy1 ks / 2 roky2.125, - Kčne
04.02ZP ortopedicko protetické - pro trup
04.02.01rigidní fixace klíční kosti
04.02.01.01rigidní fixace klíční kostipro rigidní fixaci klíční kosti, nepatří sem upomínací nebo podpůrné elastické bandážeCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRApooperační a poúrazové stavy fraktur klíční kosti, poranění ramenního kloubu.1 ks / 1 rok304,00 Kč / 1 ksne
04.02.02žeberní a hrudní pásy pro fixaci
04.02.02.01žeberní a hrudní pásy pro fixacielastické pásy a bandáže pro fixaci v oblasti hrudníkuCHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVLpoškození a poranění v oblasti hrudníku1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.02.03kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře
04.02.03.01kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteřekombinace pružného nebo pevného textilu s pevnými materiály (kov, plast), které výrazně stabilizují a fixují páteř v Th - L rozsahu, charakteristický m znakem korzetu je kombinace základního bederního pasu s ostatními podpůrnými příp. korekčními prvky - např. podpažní berličky, prostorová výztužná konstrukce, dlouhá tvarovaná celoplošná pelota s ramenními tahy nebo hrudním pasem apod., nepatří sem bederní pasy s výztuhami (plošné peloty, dlahy, výztuhy apod.), které nemají další přídavný podpůrný nebo korekční prvekCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační stavy (zlomeniny, stabilizační operace), chronické degenerativní poruchy (osteoporóza, spondylartróza, osteochondróza, olistéza)1 ks / 1 rok1.565,00 Kč / 1 ksne
04.02.04bederní ortézy
04.02.04.01bederní ortézypružné, příp. pevné textilní materiály nebo neopren, zpevňujícího účinkuje dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů, šněrováníCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační stavy v oblasti bederní páteře, lumbalgie, chronické bolestivé stavy páteře, ledvinové obtíže1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.02.05bederní pásy
04.02.05.01bederní pásy elastické - bez výztuhpružné materiály bez přídavných tahů, výztuh nebo pelotGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV; TRA; TVLlehká poškození zad, hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.02.06břišní pásy
04.02.06.01břišní pásy elastické - bez výztuhpružné materiály bez přídavného zpevněníCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REVoslabení břišní stěny, kde hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.02.06.02břišní pásy elastické - s výztuhamipružné materiály; zpevňujícího účinkuje dosaženo pomocí tahů, šněrování, podpínek, výztuh, pelot apod., nepatří sem kýlní pasyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační stavy v oblasti břicha, zpevnění břicha pro konzervativní terapii, podpora břišního lisu1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.02.06.03břišní pásy elastické - těhotenské s výztuhamipružné materiály; zpevňujícího účinkuje dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů nebo šněrování apod.GYN; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpropadávání dělohy a bolesti zad způsobené posturálními změnami během gravidity1 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
04.02.07kýlní pásy
04.02.07.01kýlní pásy - pupečníkýlní pásy výhradně určené pro kýly v oblasti pupku; součástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýlyCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH;REVkonzervativní léčba, předoperační období1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.02.07.02kýlní pásy - ostatnísoučástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýlyCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH;REVkonzervativní léčba, předoperační období1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.02.08pánevní pásy
04.02.08.01pánevní pásypro zpevnění a fixaci pánve, příp. kyčelních kloubůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV;TRAakutní nebo chronické stavy pánve, v těhotenství, po porodu (symphyseolýza), po úraze (ruptura), při dysfunkci kyčelních kloubů, kyčelní dysplazii, repozicích kyčle, při pooperační léčbě fraktur pánve, artrózy SI skloubení1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.03ZP ortopedicko protetické - pro horní končetiny
04.03.01ortézy a dlahy prstů horních končetin
04.03.01.01ortézy prstů horních končetin - rigidní fixaceortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu nebo neoprenu, které jsou vybavené pevnou dlahou (kov, plast); zabezpečují rigidní fixaciCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRLakutní a chronické stavy prstů horní končetiny (zlomeniny a luxace, akutní šlachové poškození, artróza, revmatická onemocnění), neurologické postižení1 ks / 1 rok217,00 Kč / 1 ksne
04.03.01.02ortézy prstů horních končetin - dynamickézhotovené z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) a vybavené dynamickými prvky (spirály, pružiny, elastické tahy apod.), které umožňují přesně určený dynamický pohyb prstů zejm. pro rehabilitační účely; nepatří sem bandáže s pružnými výztuhami, pelotami, dlahami apod.CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny do 3 měsíců od operace / úrazu, kde je nezbytná postupná rehabilitace1 ks / 1 rok417,00 Kč / 1 ksne
04.03.02ortézy zápěstní
04.03.02.01ortézy zápěstní - rigidní fixaceortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu, neoprenu nebo kůže; bandáže musí být vybaveny pevnou dlahou (kov), která zabezpečí zcela rigidní fixaciCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní a chronické stavy zápěstí, pooperační a poúrazové případy fraktur, distorzí, luxací, artróza, paréza, revmatická onemocnění, neurologická postižení1 ks / 1 rok304,00 Kč / 1 ksne
04.03.02.02ortézy zápěstní - zpevňujícíelastické zápěstní ortézy bez pevné dlahy, bandáž ortézy z elastického materiálu, elastickou fixaci dále zabezpečuje pomocí dopínacích tahů, pružných dlah (spirál) a výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRLpooperační a poúrazové případy, distorze, luxace, artróza, entezopatie, revmatická onemocnění, neurologická postižení1 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
04.03.03ortézy loketní
04.03.03.01ortézy loketní s kloubovou dlahou - s limitovaným rozsahem pohybuloketní ortézy s krátkou kloubovou dlahou s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; dlaha je zhotovena z pevných materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, (zlomeniny, poranění vazů a kloubních pouzder, chronické instability, kontraktury)1 ks / 1 rok2.087,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.02ortézy loketní s kloubovou dlahou - elastickéloketní ortézy s kloubovou dlahou, z kovu nebo pevného plastu; kloubová dlaha nemá plně stavitelný rozsah pohybuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, (zlomeniny, poranění vazů a kloubních pouzder, chronické instability), revmatická onemocnění1 ks / 1 rok696,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.03ortézy loketní - zpevňující - elastickéloketní ortézy bez kloubové dlahy, bandáž ortézy je zhotovena z elastického materiálu a elastickou fixaci, zabezpečena pomocí dopínacích tahů nebo pružných nekloubových dlah (spirál) nebo výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, bolestivé stavy při artrózách, epikondylitidě, revmatická onemocnění1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.04epikondylární páskyepikondylární pásky nebo velmi krátké ortézy, bandáže, funkčně určené pouze jako epikondylární páskyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRLradiální nebo ulnární epikondylitidy1 ks / 1 rok157,00 Kč / 1 ksne
04.03.04ortézy ramenní
04.03.04.01ortézy ramenní - stavitelnékombinace kovových materiálů, plastů a textilních materiálů; rigidní fixaci ramenního a loketního kloubu v požadované polozeCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu1 ks / 1 rok3.913,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.02ortézy ramenní - nestavitelnéz pevného pěnového plastu nebo nafukovacího válcového vaku, potažená textilním obalem s fixačními a upínacími textilními pásy; fixace ramenního a loketního kloubuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu1 ks / 1 rok2.174,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.03ortézy ramenní - rigidnítextilních materiál, rigidní fixace ramenního kloubu, náhrada Desaultova obvazuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLsubluxace a luxace ramenního kloubu, dráždivé stavy a přetížení ramenního kloubu, záněty měkkých tkání ramenního kloubu, distorze, zlomeniny pažní a klíční kosti1 ks / 1 rok500,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.04ortézy ramenní - zpevňující, elastickéz pružných materiálů zabezpečující elastickou fixaci s mírným omezením pohyblivosti v ramenním kloubuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLsubluxace ramenního kloubu, dráždivé stavy a přetížení ramenního kloubu, záněty, neurologická postižení1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.03.05závěsy paže - zpevňující
04.03.05.01závěsy paže - zpevňujícíjednoduché závěsy a pásky pro zavěšení a odlehčení horní končetinyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLodlehčení horní končetiny1 ks / 1 rok235,00 Kč / 1 ksne
04.04ZP ortopedicko protetické - pro dolní končetiny
04.04.01ortézy hlezenní
04.04.01.01ortézy hlezenní - stavitelnévybavené kloubovou dlahou s nastavitelným rozsahem pohybu; kombinací pevných plastových a textilních materiálů; dlaha ortézy je kovováDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy1 ks / 1 rok1.304,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.02ortézy hlezenní - rigidnífixace je plnohodnotnou náhradou sádrové fixace; umožňují chůziDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy; syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.03ortézy hlezenní - zpevňujícíkombinace pevných a textilních materiálů; bez kloubových dlah; zpevnění je zajištěno pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot); ortéza není určena pro chůzi bez oporyDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLlehká instabilita přednoží a hlezenního kloubu; revmatická onemocnění; stavy po distorzi hlezna; syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok652,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.04ortézy hlezenní - peroneálnípevné materiály; fixace správného postavení chodidla a hlezna v sagitálním směniv případě poškození peroneálního nervuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLperoneální paréza při nedostatečné kompenzaci poruchy chůze peroneálním tahem1 ks / 1 rok1.304,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.05peroneální tahytextilní materiál, udržení správného postavení chodidla v případě poškození peroneálního nervuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLperoneální paréza1 ks / 1 rok217,00 Kč / 1 ksne
04.04.02ortézy kolene
04.04.02.01ortézy kolene - pro instability - pevné rámypevný rám s kloubovou dlahou; vysoká stabilita; plně funkční rozsah pohybuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy1 ks / 1 rok2.609,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.02ortézy kolene - s limitovaným rozsahem pohybu - pevné materiálydlouhá kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; pevné materiály; bandáž a dopínací tahy z pevných textilních materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit limitovaný rozsah pohybu a jeho stabilizaci v sagitální rovině; neurologická postižení1 ks / 1 rok2.783,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.03ortézy kolene - s limitovaným rozsahem pohybu - elastické materiálykrátká kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; pevné materiály; bandáž z elastického materiálu; dopínací tahy jsou zhotoveny z pevných nebo elastických materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit určitý limitovaný rozsah pohybu a jeho mírnou stabilizaci v sagitální rovině1 ks / 1 rok1.913,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.04ortézy kolene - s konstantní flexídočasná imobilizace kolenního kloubu v pevné flexi; plnohodnotná náhrada sádrové fixace; bandáž z pevných nebo textilních materiálů; ortéza je vybavena pevnou dlahou zabezpečující požadovanou flexiCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti kolenního kloubu s cílem zajistit plnohodnotnou rigidní fixaci1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.05ortézy kolene - elastické - kloubové dlahyortéza s kloubovou dlahou; z kovu nebo pevného plastu; nemá plně stavitelný rozsah pohybu; bandáž z elastických materiálů; s vysokou elastickou fixacíCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLstabilizace pohybu kolenního kloubu v případě instabilit, artróz, artritid, poškození menisků1 ks / 1 rok1.391,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.06ortézy kolene - elastické - zpevňujícíortéza bez kloubové dlahy; bandáž z elastického materiálu; elastická fixace je zajištěna dopínacími tahy nebo pružnými nekloubovými dlahami (spirály) nebo výztuhami (peloty)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLinstability kolenního kloubu, stabilizace pately, bolestivé stavy při chronických nebo revmatických onemocnění1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.07infrapatelární páskykrátké ortézy nebo bandáže funkčně určené pouze jako infrapatelární páskyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; PRLstabilizace pately, femoropatelární artróza, afekce lig. Patellae proprium1 ks / 1 rok157,00 Kč / 1 ksne
04.04.03ortézy kyčle
04.04.03.01ortézy kyčle - s limitovaným rozsahem pohybuortéza s kloubovou dlahou; s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; dlaha z pevných materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu1 ks / 1 rok2.609,00 Kč / 1 ksne
04.04.03.02ortézy kyčle - zpevňujícíortéza bez kloubové dlahy; bandáž z elastického materiálu; elastická fixace je zabezpečena pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu; zánětlivé stavy1 ks / 1 rok365,00 Kč / 1 ksne
04.04.03.03ortézy kyčle - abdukčnízajištění správného postavení kyčelního kloubu v abdukci; možnost nastavitelných třmenů, abdukčních peřinek nebo ortéz se stavitelnou vzpěrouCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVkyčelní dysplasie, subluxace1 ks / 1 rok 2 ks / 1 rok u dětí do 2 let391,00 Kč / 1 ksne
04.05ZP ortopedicko - protetické ochranné, korekční a stabilizační
04.05.01návleky pahýlové
04.05.01.01návleky pahýlové - kompresivníkompresní návleky tvarované pro amputační pahýlCHI; ORP; ORT; REH; TRAkompresní terapie pahýlu do 6 měsíců po amputaci, objemově nestabilní pahýl končetin1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.05.01.02návleky pahýlové - k protézám horních končetin nebo dolních končetinochrana pahýlu a kompenzace objemových změn v průběhu dneCHI; ORP; ORT; REH; TRAkombinace s protézami, které vyžadují využití pahýlových návleků8 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
04.06ZP kompenzační
04.06.01epitézy ma mmární + příslušenství
04.06.01.01epitézy ma mmární - pooperační (dočasné)-GYN; CHI; ONKonkologická onemocnění; po operaci1 ks435,00 Kč / 1 ksne
04.06.01.02epitézy ma mmární - trvalé-GYN; CHI; ONK; PRLonkologická onemocnění; asymetrické vývojové vady prsu1 ks / 2 roky1.565,00 Kč / 1 ksne
04.06.01.03epitézy ma mmární - trvalé - samolepící nebo odlehčené-CHI; J16; ONK, GYNlymfedém, nadměrná velikost, onemocnění páteře1 ks / 2 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
04.07terapeutická obuv
04.07.01obuv pooperační a odlehčovací
04.07.01.01obuv pooperační a odlehčovací-DIA; CHI; ORP; ORT; REH; POPdočasné řešení objemových změn nohy po operaci; syndrom diabetické nohy1 ks na jednu končetinu / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.07.02obuv dětská terapeutická
04.07.02.01obuv dětská terapeutickápevné vedení patyORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoudo 18 let věku; neurologická postižení2 páry / 1 rok1.044,00 Kč / 1 párne
04.07.03obuv pro diabetiky
04.07.03.01obuv pro diabetikyobuv s dostatečným prostorem v prstové části, uzavřeného střihu, bez funkčních švů na nártu, s uzávěrem na suchý zip nebo šněrování; zpevňující části (tužinka a opatek) kryté podšívkouDIA; ORT; REH; ORP; CHI; ANG; REVdiabetik s neuropatií či se speciálními zdravotními požadavky na obutí1 pár / 2 rok870,00 Kč / 1 párne
05ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
05.01ZP pro odběr kapilární krve
05.01.01pera lancetová
05.01.01.01pera lancetová-DIA; J4; PRL; INTdiabetes mellitus; nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie, kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická porucha) - včetně odběru suchých krevních kapek1 ks / 5 let217,00 Kč / 1 ksne
05.01.02lancety pro lancetová pera
05.01.02.01lancety pro lancetová pera-DIA; J4; PRL; INTdiabetes mellitus; nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie, kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická porucha) - včetně odběru suchých krevních kapek-261,00 Kč / 1 rokne
05.02ZP pro stanovení glukózy
05.02.01glukometry
05.02.01.01glukometrymožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení datDIA; PRL; INTdiabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky1 ks / 6 let435,00 Kč / 1 ksne
DIA, INTdiabetes mellitus při léčbě inzulínem
DIAdiabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky; nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie, kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická porucha)
05.02.01.02glukometry - pro stanovení ketolátekmožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení datDIAdiabetes mellitus do 18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou při anamnéze diabetické ketoacidózy1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.03glukometry s hlasovým výstupemmožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení datDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií s praktickou slepotou1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.04glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízenímbolusový kalkulátor nastavuje lékař; pojeho nastavení systém doporučuje dávku inzulínu; možnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení datDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií (léčba inzulínovými pery); při flexibilním dávkování inzulínu1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.02diagnostické proužky pro testování krve
05.02.02.01diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krveDIA; PRL; INTdiabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky100 ks / 1 rok5,22 Kč / 1 ksne
DIA, INTdiabetes mellitus při léčbě inzulínem400 ks / 1 rok
DIAdiabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky; nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie)400 ks / 1 rok
DIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií (léčba inzulínovými pery nebo pumpou)1.500 ks / 1 rok
DIAdiabetes mellitus do 18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; nediabetická hypoglykémie (kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická porucha) u dětí do 10 let včetně2.500 ks / 1 rok
05.02.02.02diagnostické proužky pro stanovení ketolátek z krveDIAdiabetes mellitus do 18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou50 ks / 1 rok5,20 Kč / 1 ksne
05.02.03diagnostické proužky pro testování moči
05.02.03.01diagnostické proužky pro vizuální testování močiDIA; PRLdiabetický pacient léčený inzulínem50 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.02.04přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)
05.02.04.01přijímač pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)data získává ze senzoru bezdrátovým přenosem a zobrazuje je na displeji; zařízení lze propojit s počítačem za účelem zpracování reportů z naměřených datDIAdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa); nelze předepsat současně s glukometrem a přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy; po dobu používání FGM lze předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve, nelze předepsat současně s glukometry a glukometry - pro stanovení ketolátek1 ks / 4 roky1.391,00 Kč / 1 ksne
05.02.04.02senzory pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)senzor zavedený v podkoží; informace o koncentraci glukózy až po přiložení speciální čtečky k povrchu senzoru; zobrazení aktuální hodnoty i s trendovými šipkami a retrospektivně načte průběh předchozích glykémií; přesnost systému definovaná hodnotou MARD (Mean Absolute Relative Difference) < 15%DIAdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa); na dobu 3 měsíců; další preskripce jen u dětí do 18 let včetně a pacientů od 19 let po zlepšení kompenzace (objektivní spolupráce při léčbě - 10 a více skenů za den); nelze předepsat současně s přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy; lze předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve, nelze předepsat současně s glukometry a glukometry - pro stanovení ketolátek26 ks / 1 rok1.391,00 Kč / 1 ksne
05.02.05přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM = Continuous Glucose Monitoring)
05.02.05.01systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) - senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízenímdata o hladině glukózy jsou bezdrátově přenášena do přijímače; voděodolnost vysílače; minimální doba použitelnosti senzoru 6 dníDIA; první preskripce po schválení zdravotní pojišťovnoudiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií se syndromem porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score > 4) a / nebo s častými hypoglykémiemi (> 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a > 5 % času u dětských pacientů) a / nebo labilním diabetem (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou > 3,5 mmol / 1) a / nebo závažnými hypoglykémiemi (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců) a dobrou spoluprací; pacientky s diabetem I. typu v těhotenství a v šestinedělí; dále pacienti po transplantaci slinivky a / nebo ledvin; pacienti s glykovaným hemoglobinem < 60 mmol / mol, kteří nesplňují jiná indikační kritéria a po 3 a / nebo 6 měsících od zahájení monitorace prokáží objektivizovatelné zlepšení kompenzace-52.174,00 Kč / 1 rokne
05.03ZP pro aplikaci léčiva
05.03.01aplikační pera
05.03.01.01inzulínová pera-DIAdiabetes mellitus (1 a / nebo 2 dávky inzulínu)1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
diabetes mellitus; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (3 a více dávek inzulínu denně); při souběžné aplikaci 2 druhů inzulínu2 ks / 3 roky
05.03.02injekční inzulínové stříkačky
05.03.02.01injekční inzulínové stříkačky-DIA; PRLaplikace inzulínu200 ks / 1 rok2,00 Kč / 1 ksne
05.03.03inzulínové pumpy
05.03.03.01inzulínové pumpy bez možnosti kontinuální monitorace-DIA; po schválení zdravotní pojišťovnoudiabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií a neuspokojivou kompenzací diabetů a dobrou spoluprací včetně; dále prekoncepční péče a těhotenství1 ks / 4 roky70.435,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.02inzulínové pumpy s možností kontinuální monitorace-DIA; po schválení zdravotní pojišťovnoudiabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s častými hypoglykémiemi a / nebo labilním diabetem a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci Langerhansových ostrůvků1 ks / 4 roky73.043,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.03inzulínové pumpy - s napojením na kontinuální monitoraci glukózy a automatickou odezvou na blížící se hypoglykémii a / nebo hyperglykémii-DIA; po schválení zdravotní pojišťovnoudiabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček, žen v prekoncepci a diabetických dětí do 18 let včetně) se syndromem nerozpoznané hypoglykémie a / nebo závažnými hypoglykémiemi a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci; děti s prokázaným zvýšeným rizikem nerozpoznaných hypoglykémii1 ks / 4 roky79.130,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.04náplasťové inzulínové pumpy-DIA; po schválení zdravotní pojišťovnoudiabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií a neuspokojivou kompenzací diabetů a dobrou spoluprací včetně; dále prekoncepční péče a těhotenství; předpoklad kratší doby využití pumpy; není možný souběh s jiným typem inzulínové pumpy1 ks (pro pacienty, kteří systém použijí "krátkodobě" - do 1 roku, např. gestační diabetes)71.304,00 Kč / 1 rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu)ne
1 ks / 4 roky1. rok 71.304,00 Kč; 2. - 4. rok 65.217,00 Kč / 1 rok léčby (včetně veškerého příslušenství a baterií)
05.03.04ZP pro subkutánní a intravenózní aplikaci léčiva
05.03.04.01infúzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv-ALGsubkutánní aplikace léčiv v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience150 ks / 1 rok215,00 Kč / 1 ksne
facilitovaná subkutánní infúze v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience48 ks / 1 rok
05.03.04.02infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčivakontinuální podávání infúze; rychlost průtoku 1 až 3.000 ml denně; programování v ml 24 hod. denněKAR; po schválení zdravotní pojišťovnouplicní arteriální hypertenze2 ks / 2 roky100 %ano
05.03.05příslušenství pro ZP pro aplikaci léčiva
05.03.05.01jehly k neinzulínovým perům-DIA-100 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.03.05.02jehly k inzulínovým perům-DIAdiabetes mellitus; léčba inzulínem500 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.03.05.04zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy - 1,6 - 2 ml-DIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)150 ks / 1 rok61,00 Kč / 1 ksne
05.03.05.05zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy 3 - 4 ml-DIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)130 ks / 1 rok91,00 Kč / 1 ksne
05.03.05.06infuzní sety s kovovoujehlou-DIAdiabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (inzulínová pumpa)180 setů / 1 rok139,00 Kč / 1 setne
05.03.05.07infuzní sety s teflonovou jehlou-DIAdiabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem (inzulínová pumpa)130 setů / 1 rok261,00 Kč / 1 setne
05.03.05.08zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčivaobjem 50 nebo 100 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.09infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčivainfuzní linky s nesavou chlopníKARplicní arteriální hypertenze20 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.10jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku1,2x40 mm nebo 0,9 x 40 mmKARplicní arteriální hypertenze80 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.11stříkačka injekční dvoudílná5 ml nebo 10 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.12stříkačka injekční dvoudílná50 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
06ZP pro kompresivní terapii
06.01ZP pro kompresivní terapii - sériově vyrobené
06.01.01kompresivní obinadla
06.01.01.01kompresivní elastická obinadla - krátkotažnátažnost 40 % - 100 %GER; DER; CHI; INT; ANG; PRL; SDP; SLO; REH; DIA; ORT--0,0086 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.02kompresivní elastická obinadla - středně, dlouhotažnátažnost 101 % - 200 %GER; DER; CHI; INT; PRL; SDP; SLO; REH; ANG; DIA; ORT--0,0086 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.03kompresivní elastická obinadla - krátkotažná, vysoký tlak pod bandážíDER; ANGlymfedém; flebolymfedém; kontaktní přecitlivělost-0,0260 Kč / 1 cm2ne
06.01.02kompresivní punčochy - lýtkové
06.01.02.01kompresivní punčochy - lýtkové, zdravotní - II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; SDP; SLO; REH; DIA-2 páry / 1 rok357,00 Kč / 1 párne
06.01.02.02kompresivní punčochy - lýtkové, zdravotní - III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; DIA-2 páry / 1 rok391,00 Kč / 1 párne
06.01.02.03kompresivní punčochy - lýtkové, zdravotní - IV. kompresní třídaIV. kompresní třída 49 mmHg a víceDER; CHI; INT; ANG-2 páry / 1 rok783,00 Kč / 1 párne
06.01.02.04systémy komprese pro léčbu UCV - set - III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgGER; DER; CHI; INT; ANGbércový vřed žilního původu, nelze předepsat současně s kompresivními punčochami1 set / 1 rok / 1 končetina783,00 Kč / 1 setne
06.01.03kompresivní punčochy - polostehenní
06.01.03.01kompresivní punčochy - polostehenní, zdravotní - II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH-2 páry / 1 rok391,00 Kč / 1 párne
06.01.03.02kompresivní punčochy - polostehenní, zdravotní - III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; ANG; LYM-2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04kompresivní punčochy - stehenní
06.01.04.01kompresivní punčochy - stehenní, zdravotní - II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; SDP; SLO; REH-2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04.02kompresivní punčochy - stehenní, zdravotní - III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG-2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04.03kompresivní punčochy - stehenní, zdravotní - IV. kompresní třídaIV. kompresní třída 49 mmHg a víceDER; CHI; INT; ANG-2 páry / 1 rok1.130,00 Kč / 1 párne
06.01.04.04kompresivní punčochy - stehenní s uchycením v pase, zdravotní - II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH-2 ks / lrok / 1 končetina261,00 Kč / 1 ksne
06.01.04.05kompresivní punčochy - stehenní s uchycením v pase, zdravotní - III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG-2 ks / lrok / 1 končetina304,00 Kč / 1 ksne
06.01.05kompresivní punčochové kalhoty - dámské
06.01.05.01kompresivní punčochové kalhoty - dámské, zdravotní - II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; SDP; SLO; REH-2 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.05.02kompresivní punčochové kalhoty - dámské, zdravotní - III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG-2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.01.06kompresivní punčochové kalhoty - těhotenské
06.01.06.01kompresivní punčochové kalhoty - těhotenské, zdravotní - II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GYN; CHI; INT; ANG; PRL; REH-1 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.06.02kompresivní punčochové kalhoty - těhotenské, zdravotní - III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; GYN; CHI; INT; ANG; PRL; REH-1 ks / 1 rok1.043,00 Kč / 1 ksne
06.01.07kompresivní punčochové kalhoty - pánské
06.01.07.01kompresivní punčochové kalhoty - pánské, zdravotní - II. kompresní třídaII. K.T. 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; SDP; SLO; REH-2 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.07.02kompresivní punčochové kalhoty - pánské, zdravotní - III. kompresní třídaIII. K.T. 3446 mmHgDER; CHI; INT; ANG-2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.01.08ZP pro navlékání kompresivních punčoch
06.01.08.01ZP pro navlékání kompresivních punčoch s otevřenou i uzavřenou špičkou - textilní-DER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH-1 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
06.01.08.02ZP pro navlékání kompresivních punčoch a návleků s uzavřenou i otevřenou špičkou - kovové-DER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH-1 ks / 3 roky435,00 Kč / 1 ksne
06.01.09pažní návleky
06.01.09.01pažní návleky - II. kompresní třídaII. K.T. 23 - 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; REH-2 ks / 1 rok243,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.02pažní návleky - s rukavicí bez prstů - II. kompresní třídaII. K.T. 23 - 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; REH-2 ks / 1 rok313,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.03pažní návleky - III. kompresní třídaIII. K.T. 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK-2 ks / 1 rok204,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.04pažní návleky - s rukavicí bez prstů - III. kompresní třídaIII. K.T. 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK-2 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
06.01.10kompresivní podprsenky
06.01.10.01kompresivní podprsenky-GYN; CHI; J16; ONKlymfatický otok1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.01.11ZP pro mobilizaci podkožních tkání
06.01.11.01mobilizační bandáže-J16; po schválení zdravotní pojišťovnoulymfedém nebo flebolymfedém2 ks / 6 měsíců0,1729 Kč / cm2ne
06.01.11.02návlek-J16; po schválení zdravotní pojišťovnoulymfedém s fibrotizací podkoží2 ks / 6 měsíců518,80 Kč / 1 ksne
06.01.11.03rukavička bez prstů-J16; po schválení zdravotní pojišťovnoulymfedém s fibrotizací podkoží2 ks / 6 měsíců518,80 Kč / 1 ksne
06.01.11.04rukavička s prsty-J16; po schválení zdravotní pojišťovnoulymfedém s fibrotizací podkoží2 ks / 6 měsíců518,80 Kč / 1 ksne
06.02ZP pro přístrojovou lymfodrenáž
06.02.01přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž + příslušenství
06.02.01.01přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž-J16; po schválení zdravotní pojišťovnoulymfatický otok; vrozené postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii; získané postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii (např. po operacích prsu, po úrazech, při zánětlivých onemocnění); podmínkou úhrady je stabilizace stavu, absolvování komplexní protiotokové léčby na specializovaném pracovišti během minimálně čtyřtýdenní terapie a vyčerpání všech dalších léčebných možností (autotechniky lymfodrenážní a používání kompresních elastických návleků); v případech, kdy zdravotní stav vyžaduje soustavnou aplikaci přístrojové antiedematózní terapie častěji než 3x týdně po dobu delší než 1 měsíc; v lokalitách, kde pravidelná doprava k léčbě do zdravotnického zařízení je obtížně dostupná, možno zvolit zapůjčení i na kratší dobu1 ks / 5 let12.609,00 Kč / 1 ksano
06.02.01.02masážní návleky - na horní končetinu-J16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.304,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.03masážní návleky - na horní končetinu, s axilou-J16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.652,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.04masážní návleky - na dolní končetinu-J16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.652,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.05masážní návleky - na dolní končetiny, kalhotové-J16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky4.696,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.06masážní návleky - na bedra, hýždě-J16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.565,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.07masážní návleky - speciálnímasážní návleky - pro hlavu, trup, genitál - atypickéJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž; po schválení zdravotní pojišťovnoulymfatický otok1 ks / 2 roky75%ne
06.03ZP pro kompresivní terapii - popáleninové
06.03.01návleky na popáleniny
06.03.01.01návleky na popáleniny - sériově zhotovené - kukla plná-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku365,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.02návleky na popáleniny - sériově zhotovené - na horní končetinu-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku243,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.03návleky na popáleniny - sériově zhotovené - rukavice-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku313,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.04návleky na popáleniny - sériově zhotovené - na dolní končetinu-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku330,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.05návleky na popáleniny - sériově zhotovené - separátor prstů-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku122,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.06návleky na popáleniny - sériově zhotovené - vesta-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku1.000,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.07návleky na popáleniny - sériově zhotovené - kalhoty-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku1.261,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.08návleky na popáleniny - sériově zhotovené - návlek na chodidlo-POP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku313,00 Kč / 1 ksne
06.04kompresní systémy na suchý zip
06.04.01horní končetiny
06.04.01.01kompresní systémy na suchý zip - pažena výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina1.739,00 Kč / 1 ksne
06.04.01.02kompresní systémy na suchý zip - rukana výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina783,00 Kč / 1 ksne
06.04.01.03kompresní systémy na suchý zip - paže a rukana výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina2.478,00 Kč / 1 ksne
06.04.02dolní končetiny
06.04.02.01kompresní systémy na suchý zip - chodidlona výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina1,043,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.02kompresní systémy na suchý zip - lýtková částna výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina1.522,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.03kompresní systémy na suchý zip - lýtková část a chodidlona výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina2.565,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.04kompresní systémy na suchý zip - stehenní částna výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina2.087,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.05kompresní systémy na suchý zip - stehenní část a chodidlona výběr II. - IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok / 1 končetina3.739,00 Kč / 1 ksne
07ZP pro pacienty s poruchou mobilityzdravotní stav, který limituje mobilitu při každodenních činnostech
07.01vozíky + příslušenství
07.01.01mechanické vozíky-funkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci, pro trvalé použití při postižení obou dolních končetin, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti horních končetin
07.01.01.01mechanické vozíky - základnínosnost minimálně 120 kg; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; nelze doplnit o příslušenstvíDIA; GER; INT; REH; NEU; ORT; PED; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnoudále pro zajištění těchto schopností druhou osobou; pro dočasné použití při postižení jedné dolní končetiny (nutné vyznačení počtu měsíců pro další medicínské řešení)1 ks / 5 let6.957,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.02mechanické vozíky - základní, variabilnínosnost minimálně 120 kg; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací osy; volba bočnic; možnost doplnit příslušenstvímDIA; GER; INT; NEU; ORT; PED; REH; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozí úhradové skupiny1 ks / 5 let7.826,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.03mechanické vozíky - základní, odlehčenékonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 100 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedeníINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnických prostředků1 ks / 5 let10.435,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.04mechanické vozíky - odlehčené, částečně variabilníkonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 100 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedeníINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku1 ks / 5 let12.174,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.05mechanické vozíky - odlehčené, variabilníkonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 120 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení; volba variability podniček; volba zadních a předních kol; volba výšky zad i hloubky seduINT; NEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku1 ks / 5 let17.391,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.06mechanické vozíky - aktivnívozík v základním provedení do 12 kg; volba šíře a hloubky sedu; volba výšky zad; volitelný úhel zádové opery; volitelná výška sedačky vpředu i vzadu; volba typu bočnic; volba úhlu rámu nebo podnožek; volba stupaček, velikosti předních i zadních kol; možnost změny těžiště; rychloupínací osy kolNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouzachovaná funkce horních končetin a pro vysoce aktivního uživatele1 ks / 5 let39.130,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.07mechanické vozíky - dětské, odlehčené, variabilnínastavitelná hloubka sedu; nastavitelné podničky nebo blatníčky; bezpečnostní kolečka a kryty kol v základní výbavěNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouosoby malého vzrůstu; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku nebo pro zajištění těchto schopností druhou osobou1 ks / 5 let19.130,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.08mechanické vozíky - dětské, aktivnínastavitelná hloubka sedu; nastavitelné podničky nebo blatníčky; bezpečnostní kolečka a kryty kol v minimální výbavě; hmotnost vozíku do 11 kg v minimální výbavěNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouosoby malého vzrůstu; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku a pro vysoce aktivního uživatele1 ks / 5 let34.783,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.09mechanické vozíky - speciální, nadměrnénosnost minimálně 160 kg nebo nadměrné rozměry; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; možnost doplnit příslušenstvím, hmotnost vozíku do 20 kg v základním provedeníNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouzachovaná funkce horních končetin (nebo zajištění těchto schopností druhou osobou); pacienti nad 120 kg nebo pacienti s abnormálními proporcemi1 ks / 5 let13.043,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.10mechanické vozíky - speciální, jednopákovénosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožkyNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouzachovaná funkce jedné horní končetiny; specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky1 ks / 5 let27.826,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.11mechanické vozíky - speciální, dvouobručovénosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožkyNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouzachovaná funkce jedné horní končetiny; specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky1 ks / 5 let20.870,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.12mechanické vozíky - speciální, vertikalizačníkonstrukce z lehkých slitin, nosnost min. 110 kg, vertikalizační funkce do úplného stojeNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouspecifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin a současně k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálníh o a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem1 ks / 5 let52.174,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.13mechanické vozíky - speciální, multifunkčníergonomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky; bubnové brzdy, opěrka hlavy; bezpečnostní kolečkaINT; NEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouspecifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin1 ks / 5 let43.478,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.14mechanické vozíky - speciální, multifunkční - dětskéanatomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky; opěrka hlavy; bezpečnostní kolečkaINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouosoby malého vzrůstu, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin1 ks / 5 let56.522,00 Kč / 1 ksano
07.01.02elektrické vozíkymax. rychlost 6 km / hod.dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití elektrického vozíku, trvalé těžké nebo trvalé úplné omezení chůze na krátké vzdálenosti, k zajištění samostatné mobility v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a využití mechanického vozíku
07.01.02.01elektrické vozíky - převážně interiérové, základnínosnost minimálně 100 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné podničky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 300 nabíjecích cyklů; bez možnosti příslušenstvíINT; NEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnou-1 ks / 7 let65.217,00 Kč / 1 ksano
07.01.02.02elektrické vozíky - převážně interiérové, variabilnínosnost 120 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné podničky; bezúdržbové baterie s minimálně 300 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed; odklopný držák elektroniky; bezpečnostní pásNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozí úhradové skupiny1 ks / 7 let100.000,00 Kč / 1 ksano
07.01.02.03elektrické vozíky - převážně exteriérové, variabilnínosnost 130 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopné podničky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravyNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem do finančního limitu 17.391 Kč / bez DPH / 1 ks / 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv; určení vlastnictví mechanického invalidního vozíku se řídí § 32 odst. 31 ks / 7 let108.696,00 Kč / 1 ksano
07.01.02.04elektrické vozíky - převážně exteriérové, variabilní s anatomickým sedemnosnost 130 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; volitelná nebo nastavitelná hloubka sedačky a výška zádové opěrky; nastavitelné nebo volitelné anatomické prvky sedu; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné podničky; bezúdržbové baterie, minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy; řídící elektronika i pro elektrické funkceNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem do finančního limitu 17.391,00 Kč / bez DPH / 1 ks / 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv; určení vlastnictví mechanického invalidního vozíku se řídí § 32 odst. 31 ks / 7 let123.478,00 Kč / 1 ksano
07.01.02.05elektrické vozíky - speciální, vertikalizačnínosnost 120 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné podničky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; elektricky ovládaná vertikalizace pacienta; řídící elektronika i pro elektrické funkceNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoufunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálníh o a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem1 ks / 7 let121.739,00 Kč / 1 ksano
07.01.03příslušenství k vozíkům
07.01.03.01příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k mechanickým vozíkům-INT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou-1 ks / dle limitu vozíku90%ano - dle vozíku
07.01.03.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k elektrickým vozíkům-REH; ORT; NEU; po schválení zdravotní pojišťovnou-1 ks / 7 let90%ano - dle vozíku
07.01.03.03přídavné elektropohony k mechanickým vozíkůmpřídavný elektropohon lze použít ke každému vozíku ze skupiny částečně variabilních, variabilních a aktivníchNEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouk zajištění samostatné mobility; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv1 ks / 5 let90%ano - dle vozíku
07.01.03.04elektrické polohování zádové opěrkymožno uhradit k vozíkům ze skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnounedostačuje mechanické polohování, nelze řešit pomocí elektrického vozíku, který má toto příslušenství v základu1 ks / 7 let95%ano - dle vozíku
07.01.03.05elektrické polohování sedumožno uhradit k vozíkům ze skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnounedostačuje mechanické polohování, nelze řešit pomocí elektrického vozíku, který má toto příslušenství v základu1 ks / 7 let95%ano - dle vozíku
07.01.03.06elektrické polohování dolních končetinmožno uhradit k vozíkům ze skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnounedostačuje mechanické polohování, nelze řešit pomocí elektrického vozíku, který má toto příslušenství v základu1 ks / 7 let95%ano - dle vozíku
07.01.03.07joystick ovládaný ústy, bradou, dechem, sáním, foukáním, jazykem, nohou a pro pacienty s minimální svalovou silou horních končetinmožno uhradit k vozíkům ze skupin 07.01.02.04, 07.01.02.05NEU; ORT; PED; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupři neschopnosti klienta ovládat elektrický vozík rukou pomocí joysticku1 ks / 7 let98%ano - dle vozíku
07.02zdravotní kočárky + příslušenství
07.02.01zdravotní kočárky - nepolohovací
07.02.01.01zdravotní kočárky - nepolohovacípro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 15 kg v minimální výbavěNEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouod 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky12.174,00 Kč / 1 ksne
07.02.02zdravotní kočárky - částečně polohovací
07.02.02.01zdravotní kočárky - částečně polohovacípro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, nastavitelná zádová opěrka v rozsahu minimálně 45 stupňů, případně nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 16 kg v minimální výbavě, možno doplnit příslušenstvímNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouod 2 let, nutnost částečného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky13.913,00 Kč / 1 ksne
07.02.03zdravotní kočárky - plně polohovací
07.02.03.01zdravotní kočárky - plně polohovacípro dlouhodobé použití, minimální nosnost 40 kg, nastavení sedačky po a proti směru jízdy, nastavení záklonu celé sedačky, nastavitelná podnožka, nastavitelná vyztužená zádová opěrka v rozsahu minimálně 65 stupňů, nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 25 kg v minimální výbavě, možno doplnit příslušenstvímNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouod 2 let, těžce postižení pacienti s nutností plného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky26.087,00 Kč / 1 ksne
07.02.04podvozky pro sedací ortézy
07.02.04.01podvozky pro sedací ortézy-ORP; NEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouv kombinaci s ortézou trupu na zakázku pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem1 ks / 5 let18.261,00 Kč / 1 ksne
07.02.05příslušenství ke zdravotním kočárkům
07.02.05.01příslušenství medicínsky zdůvodnitelné-NEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouod 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky90%ne
07.02.05.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k podvozkům pro sedací ortézy-ORP; REH; ORT; NEU; po schválení zdravotní pojišťovnoupo přidělení ortézy trupu na zakázku pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem1 ks / 5 let90%ne
07.03podpůrné ZP pro lokomoci
07.03.01berle
07.03.01.01berle - podpažníopěrka pevná či vyměnitelná, nastavitelná výška rukojeti a délka berleDIA; INT; TRA; GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; SLO; REH; REVomezený pohyb dolních končetin1 pár / 2 roky348,00 Kč / 1 párne
07.03.01.02berle - předloketnípevná, neměkčená rukojeť, nastavitelná délka berle a nenastavitelná opera předloktíDIA; INT; TRA; GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; SLO; REH; REVomezený pohyb dolních končetin2 ks / 2 roky157,00 Kč / 1 ksne
07.03.01.03berle - předloketní, speciálníberle s vyměkčenou ergonomicky tvarovanou rukojetí nebo dvojitě stavitelné (s nastavitelnou výškou berle i opěrky předloktí)GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; SLO; REH; REVtrvale omezený pohyb dolních končetin1 ks nebo 1 pár / 2 roky217,00 Kč / 1 ksne
07.03.02chodítkanemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole či berle
07.03.02.01chodítka - 2kolovápevný nebo skládací rám s možností výškového nastavení úchopových madel v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV-1 ks / 5 let1.739,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.02chodítka - 3kolovárám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití v interiéru i exteriéru, průměr kol minimálně 150 mm, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV-1 ks / 5 let2.522,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.03chodítka - 4kolovárám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v exteriéru, průměr kol minimálně 180 mm, nosnost minimálně 120 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH;REV-1 ks / 5 let3.043,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.04chodítka - 4bodovápevný rám s možností výškového nastavení, nebo volby varianty výšky, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH;REV-1 ks / 5 let1.217,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.05chodítka - 4bodová kloubovárám s možností složení, možnost výškového nastavení v rozsahu alespoň 10 cm, pevné nebo reciproční krokování, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH;REV-1 ks / 5 let1.739,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.06chodítka - s podpůrnými prvky, kolovápředloketní opěrky, podpažní opěrky nebo předloketní deska s možností výškového nastavení minimálně 20 cm. Nastavitelná úchopová madla, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORP; ORT; REH; REV;-1 ks / 5 let4.522,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.07chodítka - dětskárůzné verze technického provedení dle věku a postižení dítěte. Pevný nebo skládací rám konstrukce s opěrnými body nebo kolečky, reverzní chodítkaORP; CHI; NEU; ORT; REHdo 18 let včetně1 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
07.03.03opěrné kozičkynemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole či berle či chodí tka
07.03.03.01opěrné kozičkyvícebodové pevné opory při chůzi určené k přenášení jednou rukouGER; NEU; ORP; ORT; REH;REVomezený pohyb dolních končetin a snížená stabilita1 ks / 5 let870,00 Kč / 1 ksne
07.04prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně
07.04.01nástavce na WC
07.04.01.01nástavce na WC-GER; NEU; ORT; PRL; REH;REVporucha funkce pohybu dolních končetin; obtíže v udržení pozice těla ve stoje v měnění pozice v sedě; stavy po operaci páteře a kyčlí1 ks / 3 roky826,00 Kč / 1 ksne
07.04.02vanové zvedáky + příslušenství
07.04.02.01vanové zvedáky - elektrickézvedák umístěný v koupací vaně; rozsah zdvihu minimálně v rozsahu 25 - 45 cm; sklopná zádová opěrka; fixace na dně vany; nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORT; PRL; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupro prevenci poranění u těžce imobilních osob (osoby s parézou nebo plegií končetin, poruchou vestibulárního aparátu, těžkým stupněm artrózy nosných kloubů, amputací končetin a funkčně obdobným velmi těžkým postižením motorických funkcí) k zajištění bezpečného přesunu a vykonání základních hygienických úkonů1 ks / 5 let14.783,00 Kč / 1 ksano
07.04.02.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k vanovým zvedákům - elektrickýmpřesouvací, fixační, stabilizační příslušenstvíGER; NEU; ORT; PRL; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoupro prevenci poranění u těžce imobilních osob (osoby s parézou nebo plegií končetin, poruchou vestibulárního aparátu, těžkým stupněm artrózy nosných kloubů, amputací končetin a funkčně obdobným velmi těžkým postižením motorických funkcí) k zajištění bezpečného přesunu a vykonání základních hygienických úkonů1 ks / 5 let90%ano
07.05ZP pro ležící pacienty
07.05.01polohovací lůžka
07.05.01.01polohovací lůžka - elektrická, s hrazdou a hrazdičkou, pojízdnálůžko s ložnou plochou minimálně 85x200 cm s lamelovým nebo kovovým roštem; polohování trupu, stehen, lýtek (čtyřdílná ložná plocha s třemi díly polohovatelný mi), elektricky nastavitelná výška ložné plochy v rozsahu minimálně 30 cm, nosnost minimálně 130 kg; součástí hrazda s madlem; pacientské ovládání; bočnice s možností spuštění nebo odejmutíGER; NEU; INT; ORT; PRL; REH;po schválení zdravotní pojišťovnoudlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - změna základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování - přesun vleže a vsedě, k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí, pacient schopen bezpečně ovládat ovládací jednotku a sám se polohovat, anebo je toho schopna pečující osoba1 ks / 10 let23.478,00 Kč / 1 ksano
07.05.01.02polohovací lůžka elektrická - dětskálůžko pro potřeby péče o dítě s ložnou plochou úměrnou věku dítěte; možnost polohování mechanického či elektrického, možnost nastavení výšky ložné plochy, zábrany proti páduNEU; PED; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoudlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě - změna základní pozice těla vleže a sedě, přemisťování - přesun vleže a vsedě nebo změny v prostorové orientaci v důsledku základního onemocnění, pacient není bezpečně zajištěn v běžném lůžku, zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí1 ks / 7 let20.870,00 Kč / 1 ksano
07.05.02polohovací zařízení + příslušenství
07.05.02.01polohovací zařízení - pro sezenív základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, nastavitelná zádová opera; polohování zádové opery; opery rukou (podničky); hlavová opera; interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoutěžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti1 ks / 7 let22.609,00 Kč / 1 ksano
07.05.02.02polohovací zařízení - pro sezení, s odděleným polohováním hrudníku, pánve a dolních končetinv základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, pánevní pás, nastavitelná sakrální pelota, nastavitelná zádová opera; polohování sklonu sedu (náklonu); polohování zádové opery; individuálně nastavitelná délka zavěšení polohovatelné podnožky, opery rukou (podničky); hlavová opera; interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoutěžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti, ke korekci těžké funkční až strukturální deformity (těžké skoliózy, těžké asymetrie pánve a dolních končetin); nelze předepsat současně s trupovou ortézou pro sed1 ks / 7 let60.870,00 Kč / 1 ksano
07.05.02.03polohovací zařízení - vertikalizačnív základním provedení umožňuje mechanické nastavení úhlu vertikalizace s možností plynulého přechodu, obsahuje úhlově nastavitelné podnožky, výškově nastavitelné pánevní a hrudní fixační pásy, interiérový podvozekNEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojištovnoutěžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti, k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálníh o a uropoetického traktu, pro pacienty s potřebou buď pronační nebo supinační vertikalizace1 ks / 7 let52.174,00 Kč / 1 ksano
07.05.02.04příslušenství medicínsky odůvodněné k polohovacím zařízením-NEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnou-1 ks / 7 let90%ano
07.05.03pojízdné zvedáky + příslušenství
07.05.03.01pojízdné zvedákyelektrický bateriový zvedák s rozsahem zdvihu minimálně 120 cm; minimálně dvoubodové zavěšení; rozevřené ližiny alespoň 100 cm; motor s možností nouzového spuštění; možnost zdvihu osoby, v kombinaci s vhodným závěsem i ze země; nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORT; REH; INT; po schválení zdravotní pojišťovnoustavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - změna základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování - přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž1 ks / 10 let24.348,00 Kč / 1 ksano
07.05.03.02závěsy k pojízdným zvedákůmzávěsy k použití s pojízdnými zvedáky; nosnost minimálně 120 kg;různá provedeníPRL; GER; NEU; ORT; REH; INT; po schválení zdravotní pojišťovnoustavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování - přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž, v kombinaci s pojízdnými zvedáky1 ks / 3 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
07.05.04příslušenství k ZP pro ležící pacienty
07.05.04.01hrazdy s hrazdičkou - samostatně stojící-PRL; GER; NEU; ORT; REH; INTtěžké obtíže v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování - přesun vleže a vsedě; nelze předepsat současně s polohovacím lůžkem1 ks / 10 let2.609,00 Kč / 1 ksne
07.06ZP antidekubitní
07.06.01antidekubitní matrace + příslušenství
07.06.01.01antidekubitní matrace s potahem - při nízkém riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 10 cm, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnouekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 - 16 (modifikovaná škála) nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.02antidekubitní matrace s potahem - při středním riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, vyměkčené části nebo vrstvy, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnouekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 - 14 (modifikovaná škála) nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.03antidekubitní matrace s potahem - při vysokém riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnouekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 14 až 12 (modifikovaná škála) nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací oblasti - hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku1 ks / 3 roky6.957,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.04antidekubitní matrace s potahem - při velmi vysokém riziku vzniku dekubitůspeciálně upravený povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost min. 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; INT; PRL;po schválení zdravotní pojišťovnouimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 12 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky10.435,00 Kč / 1 ksne
07.06.02antidekubitní podložky sedací a zádové do vozíků
07.06.02.01antidekubitní podložky - sedací, při nízkém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REH; PRLekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 - 16 (modifikovaná škála) nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.02antidekubitní podložky - sedací, při středním riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REH; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnouekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 - 14 (modifikovaná škála) nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky1.913,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.03antidekubitní podložky - sedací, při vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, výška minimálně 6 cm a v případě nafukovací podložky minimálně 5 cm, různé rozměry, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REH; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnouekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 (modifikovaná škála) nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací oblasti - hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku1 ks / 3 roky6.522,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.04antidekubitní podložky - zádové, při vysokém riziku vzniku dekubitů-GER; NEU; ORT; REH; PRL;po schválení zdravotní pojišťovnouekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14; dlouhodobá, anebo trvalá mobilita na vozíku1 ks / 3 roky1.435,00 Kč / 1 ksne
07.06.03antidekubitní podložky ostatní
07.06.03.01antidekubitní podložky při nízkém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, lůžkové podložky apod.GER; NEU; ORT; REHimobilní pacienti s nízkým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 - 16 (modifikovaná)1 ks / 3 roky348,00 Kč / 1 ksne
07.06.03.02antidekubitní podložky - při středním a vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, zad, lůžkové podložky apod.GER; NEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky1.739,00 Kč / 1 ksne
07.06.04antidekubitní podložky polohovací
07.06.04.01antidekubitní podložky polohovací - při středním a vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení umožňující polohování a odlehčení pacientaGER; NEU; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky1.739,00 Kč / 1 ksne
08ZP pro pacienty s poruchou sluchu
08.01sluchadla
08.01.01sluchadla pro vzdušné vedení
08.01.01.01sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci - dětská - jednostranná nebo oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRT na postiženém uchusluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod; d)je vybaveno dětským hákem; e)je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvukuFONdo 18 let včetně1 ks / 5 let8.696,00 Kč / 1 ksne
08.01.01.02sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci - dětská - oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRTsluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod; d)je vybaveno dětským hákem; e) je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvukuFONdo 18 let včetně2 ks / 5 let8.696,00 Kč / 1 ksne
08.01.01.03sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci - od 19 let - jednostranná nebo oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRTsluchadlo pro vzdušné vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) digitální zpracování signálu nejméně ve 4 kanálech; b) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty; c) manažer zpětné vazbyFON; ORLod 19 let1 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
08.01.01.04sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci - od 19 let - oboustranná ztráta sluchu od 40 dB SRTsluchadlo pro vzdušné vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) digitální zpracování signálu nejméně ve 4 kanálech; b) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty; c) manažer zpětné vazbyFON; ORLod 19 let: 1) byla indikována kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně 2) tinnitus + oboustranná získaná nedoslýchavost 3) hluchoslepí pacienti2 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
08.01.02sluchadla na kostní vedení
08.01.02.01sluchadla na kostní vedení včetně kompletního příslušenství po dobu životnosti sluchadlasluchadlo, náhlavní pružina, kostní vibrátor; sluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky:
a) kapesní či podobný typ;
b) digitální zpracování signálu nejméně ve 3 kanálech;
c) softwarové nastavení parametrů sluchadlá dle sluchové ztráty
FONdo 18 let včetně; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadlá na vzdušné vedení1 ks / 5 let9.130,00 Kč / 1 ksne
FON; ORLod 19 let; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadlá na vzdušné vedení
08.01.02.02brýlová sluchadlá na kostní vedení jedno nebo oboustrannésluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) brýlový typ sluchadlá; b) digitální zpracování signálu nejméně ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadlá dle sluchové ztrátyFONdo 18 let včetně; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadlá na vzdušné vedení1 ks / 5 let10.435,00 Kč / 1 ksne
FON; ORLod 19 let; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadlá na vzdušné vedení
08.01.02.03vibrační sluchadlá s přítlakovým systémem (např. náhlavní páskou) - neimplantabilní systémsluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky:
a) vibrační sluchadlo;
b) digitální zpracování signálu nejméně ve 3 kanálech;
c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty
d) v kompletu s přítlakovým systémem (např. náhlavní páskou)
FONdo 10 let včetně; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě1 ks / 5 let17.391,00 Kč / 1 ksne
08.01.02.04zevní části implantabilního systému kostního sluchadlasluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky:
a) vibrační modul sluchadla;
b) digitální zpracování signálu nejméně ve 3 kanálech;
c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty
d) v kompletu s přítlakovým systémem (např. náhlavní páskou)
FON; po schválení zdravotní pojišťovnouod 11 let; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických a neurochirurgickýc h operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě1 ks / 10 let86.957,00 Kč / 1 ksne
08.02řečové procesory
08.02.01řečové procesory
08.02.01.01řečové procesory - výměna zevní části implantabilního systémuplná kompatibilita s vnitřním implantátem, funkce zpracování signálu pro optimalizaci rozumění řeči v šumuFON; po schválení zdravotní pojišťovnoustav po implantaci kochleárního implantátu - plně aktivní uživatel - užívá 6 a více h / den a současně CAP* 5 - 71 ks / 7 let / 1 ucho190.000,00 Kč / 1 ksne
stav po implantaci kochleárního implantátu - částečný uživatel - užívá méně než 6 h / den nebo CAP* 0 - 4
*CAP = Category of Auditory Performance dle Nottinghamské stupnice (0=nedetekuje zvuky okolí, l=vnímá zvuky okolí, 2=reaguje na zvuky okolí, 3=identifikuje zvuky okolí, 4=diskriminuje zvuky řeči, 5=rozumění běžným frázím bez odezírání, 6=rozumění řeči bez odezírání, 7=telefonování)
156.522,00 Kč / 1 ks
09ZP pro pacienty s poruchou zraku
09.01ZP pro léčbu šilhavosti dětí
09.01.01okluzory
09.01.01.01okluzory - náplasťové-OPHdo 14 let včetně400 ks / 1 rok3,04 Kč / 1 ksne
09.03ZP pro slabozraké
09.03.01dalekohledové systémy + příslušenství
09.03.01.01dalekohledové systémy - do dálky + příslušenství-OPH; po schválení zdravotní pojišťovnou-1 ks / 7 let4.348,00 Kč / 1 systémne
09.03.01.02dalekohledové systémy - na blízko + příslušenství-OPH; po schválení zdravotní pojišťovnou-1 ks / 7 let4.348,00 Kč / 1 systémne
09.03.02asférické lupy
09.03.02.01asférické lupy - zvětšující 4x a více-OPH; po schválení zdravotní pojišťovnou-1 ks / 5 let1.218,00 Kč / 1 ksne
09.04ZP kompenzační pro zrakově postižené
09.04.01lékařské mluvící teploměry - pro nevidomé
09.04.01.01lékařské mluvící teploměry - pro nevidoméPED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti1 ks / 7 let1.739,00 Kč / 1 ksne
09.04.02indikátory světla a hladiny
09.04.02.01indikátory světla a hladiny-OPH; PED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti1 ks / 2 roky1.044,00 Kč / 1 ksne
09.04.03bílé hole
09.04.03.01bílé hole - opěrné-OPH; PED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti3 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
09.04.03.02bílé hole - signalizační a orientační-OPH; PED; PRLslabozrací a nevidomí pacienti3 ks / 1 rok807,00 Kč / 1 ksne
09.04.04červenobílé hole
09.04.04.01červenobílé hole - pro hluchoslepé-OPH; PED; PRLhluchoslepí3 ks / 1 rok807,00 Kč / 1 ksne
10ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
10.01ZP pro prevenci a léčbu inhalací
10.01.01inhalátory + příslušenství
10.01.01.01inhalátory - nízko výkonné včetně příslušenstvívýdej min: 400 mg / min; MMD menší < 4 μm; podíl částic pod 5 μm nad 60 %; výstupní tlak 300 kPa, výstupní průtok 61 l / min.ALG; ORL; PED; PNE-1 ks / 5 let3.044,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.02inhalátory - vysoce výkonné (MMD < 4,5 μm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,5 ml / min < 0,65 ml / min)výdej min: 600 mg / min; MMD menší < 3,5 μm; podíl částic pod 5 μm nad 65 %PNE; po schválení zdravotní pojišťovnouprimární ciliární dyskineze (PCD) či jiné formy bronchiektázií; cystická fibróza1 ks / 5 let6.000,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.03inhalátory - vysoce výkonné (MMD < 4,5 μm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,65 ml / min)mesh membránové; výdej min: 600 mg / min; MMD 3,5 až 4,5 μm; Podíl částic pod 5 μm nad 65 %PNE; po schválení zdravotní pojišťovnouod 3 let cystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD)1 ks / 5 let21.217,40 Kč / 1 ksne
10.01.01.04nebulizátory k nízkovýkonným inhalátorům-ALG; ORL; PNErecidivující a chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.05nebulizátory k vysokovýkonným inhalátorům-PNEcystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD) či jiné formy bronchiektázií1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.06nebulizátory s membránou k vysoce výkonným inhalátorům-PNEcystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD)1 ks / 2 roky2.560,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.07membrány k vysoce výkonným inhalátorům-lékařcystická fibróza; primární ciliární dyskineze (PCD)4 ks / 1 rok1.530,43 Kč / 1 ksne
10.01.02objemové nástavce k dávkovacím aerosolům
10.01.02.01objemové nástavce k dávkovacím aerosolům - spacery, včetně náustku nebo masky-ALG; ORL; PED; PNE; PRL-1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.02rehabilitační respirační ZP
10.02.01PIP zdravotnické prostředky
10.02.01.01nádechové rehabilitační ventily-ALG; PED; PNE; NEU; REHastma; CHOPN; bronchiektázie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.02.02PEP zdravotnické prostředky
10.02.02.01výdechové rehabilitační ventily-ALG; PED; PNE; NEU; REHastma; CHOPN; bronchiektázie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.02.02.02expektorační zdravotnické prostředky-ALG; PED; PNE; NEU; REHchronická postižení dolních dýchacích cest vyžadující trvalou fyzioterapii a dechovou rehabilitaci1 ks / 2 roky1.217,00 Kč / 1 ksne
10.03ZP pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii
10.03.01koncentrátory1) Pa02 7,3 - 8,0 kPa + prokazatelná hypertrofie pravé komory a plicní hypertenze a / nebo sekundární polyglobulie (Htk > 55 %), a / nebo desaturace v průběhu spánku, prokázané neinvazivním nočním monitorováním Sp02, při minimálně 30 % doby spánku pod 90 % a / nebo zátěžové desaturace při standardní spiroergometrii (rampovým protokolem) na úrovni 60 % vrcholové spotřeby kyslíku (peakV02) nebo 0,5 W / kg, prokázaná odběrem arterializované krve z ušního boltce s poklesem P02 pod 7,3 kPa oproti výchozí hodnotě a zároveň alespoň o 0,7 kPa 2) Pa02 < 7,3kPa
10.03.01.01koncentrátory kyslíku - stacionárníkoncentrace kyslíku 87 - 96 % v rozsahu nastavení průtoku 0,5 - 5 l / min; max. hlučnost 43 dBA.PNE; po schválení zdravotní pojišťovnoupacient málo mobilní-49,59 Kč / 1 denne
10.03.01.02koncentrátory kyslíku - mobilníkoncentrace kyslíku 87 - 96 %; - hmotnost do 9 kg; max. hlučnost 48 dBA nutnost uvádět objemy bolusů (v ml) jednotlivých kroků nastavení pulsních režimů (průtok = dechová frekvence krát 1 bolus)PNE; po schválení zdravotní pojišťovnouvýdej do 2 l / min při zátěži - pacient na elektrickém vozíku nebo pacient mobilní - 6minutový test chůze: vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku z původně stanovené minimální 130 metrů na rozpětí od 130 do 199 metrů a s odpovídajícím průtokem kyslíku dojde k navýšení vzdálenosti o 25 a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být Sp02 alespoň 85 %; v kombinaci s koncentrátorem kyslíku - stacionárním-123,97 Kč / 1 denne
10.03.01.03koncentrátory kyslíku - vysokoprůtokový-PNE; po schválení zdravotní pojišťovnoupři potřebě průtoku kyslíku od 5 do 10 litrů-54,55 Kč / 1 denne
10.03.02systémy k aplikaci kapalného kyslíku
10.03.02.01systémy k aplikaci kapalného kyslíkusystém plněn medicinálním kyslíkemNEO; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnoumobilní pacient 6 minutový test chůze: 1) vzdálenost bez inhalace kyslíku, kterou pacient ujde - 200 metrů a více 2) procentuálního navýšení vzdálenosti při inhalaci kyslíku na 50 % a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být Sp02 alespoň 85%; pacienti středně mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 2 litry; pacienti málo mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 10 litrů; při bronchopulmonální dysplasii nedonošeného dítěte se závislostí na kyslíku (Sp02 < 92%), bez rizika retinopatie, přetrvávající po 40. týdnu postkoncepčního věku; pacient zařazený do programu transplantace plic na základě kyslíkového testu-290,91 Kč / 1 denne
10.04ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku
10.04.01přístroje CPAP
10.04.01.01přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku; zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15; léčebné tlaky do 8 mbar; zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let30.435,00 Kč / 1 ksano
10.04.01.02přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu, sledující zbytkový AHI a telemetrické připojenítlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku; zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15; léčebné tlaky do 8 mbar; zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let30.435,00 Kč / 1 ksano
10.04.02přístroje BPAP
10.04.02.01přístroje BPAP S sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP1 ks / 7 let39.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.02přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHIrežimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a se záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP a tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby1 ks / 7 let51.304,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.03přístroje BPAP S sledující zbytkový AHI s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, s možností dálkového přenosu dat, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP + zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let39.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.04přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHI s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta a se záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP; tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby1 ks / 7 let51.304,00 Kč / 1 ksano
10.04.03přístroje autoadaptivní
10.04.03.01přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15 a intolerance léčby CPAP, syndrom spánkové apnoe s vazbou na polohu či REM spánek1 ks / 7 let33.913,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.02přístroje ABPAP sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením terapeutických tlaků, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 27 db, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15 a prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP1 ks / 7 let49.565,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.03přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporoutlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnouhypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory1 ks / 7 let77.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.04autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporoutlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnoucentrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání1 ks / 7 let90.870,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.05přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHI s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15; intolerance léčby CPAP, SAS s vazbou na polohu či REM spánek1 ks / 7 let33.913,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.06přístroje ABPAP sledující zbytkový AHI s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnouAHI > 15; prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP1 ks / 7 let49.565,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.07přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporou s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnounestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, hypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory1 ks / 7 let77.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.08autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporou s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnounestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, centrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání1 ks / 7 let90.870,00 Kč / 1 ksano
10.04.04příslušenství k CPAP, BPAP, APAP, autoadaptivním přístrojům
10.04.04.01masky nosní ventilované silikonovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.304,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.02masky nosní ventilované silikonové odlehčené-ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 2.174,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.03masky nosní ventilované gelovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozích úhradových skupin; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.044,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.04masky celoobličejové ventilované silikonovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.739,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.05masky celoobličejové ventilované silikonové odlehčenézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při nočním použití1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.478,00 Kč / 1 ksne
pokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při celodenním použití2 ks / 1 rok
10.04.04.06masky celoobličejové ventilované gelovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS do 18 let včetně; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při nočním použití1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.913,00 Kč / 1 ksne
pokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při celodenním použití2 ks / 1 rok
10.04.04.07masky nízkokontaktní ventilované - nosní polštářkyzdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: špatná tolerance léčby PAP pomocí nosní masky základní1 ks / 1 rok90 %; maximálně 2.452,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.08hadice, délka do 60 cm včetnězdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá tolerance léčby PAP1 ks / 1 rok90 %; maximálně 348,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.09hadice, délka nad 60 cmzdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá tolerance léčby PAP1 ks / 1 rok90 %; maximálně 783,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.10vyhřívané hadice - k vyhřívaným zvlhčovačůmzdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.391,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.11výhřevné zvlhčovačes regulovatelným nastavením intenzity vyhřívání.ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe1 ks / 4 roky90 %; maximálně 5.217,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.12filtryvstupní filtry přístroje CPAP / BPAPANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe2 ks / 1 rok90 %; maximálně 304,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.13ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku - výměnná komora zvlhčovače integrovaného v přístrojisamostatně dodávaná komora zvlhčovače pro typy přístrojů s integrovaným zvlhčovačemANS, INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe1 ks / 2 roky2.173,91 Kč / ksne
10.05ZP tracheostomické
10.05.01tracheostomické kanyly + příslušenství
10.05.01.01tracheostomické kanyly - jednorázové, s vnitřním průměrem < 6 mm-FON; ORL; PNEprovedená tracheostomie2 ks / 1 měsíc522,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.02tracheostomické kanyly - jednorázové, s vnitřním průměrem > 6 mm-FON; ORL; PNEprovedená tracheostomie2 ks / 1 měsíc391,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.03tracheostomické kanyly - pro opakované použití, s vnitřním průměrem < 6 mm-FON; ORL; PNEprovedená tracheostomie6 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.04tracheostomické kanyly - pro opakované použití, s vnitřním průměrem > 6 mm-FON; ORL; PNEprovedená tracheostomie6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.05laryngektomické kanyly - pro opakované použití-FON; ORL; PNEtotální laryngektomie6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.06tracheostomické kanyly - z kovu, pro dlouhodobě tracheostomované-FON; ORL; PNEdo 14 let včetně; provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice3 ks / 2 roky1.304,00 Kč / 1 ksne
od 15 let; provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice2 ks / 2 roky
10.05.01.07tracheostomické kanyly - pro opakované použití, s měkkou nafukovací manžetou pro krátkodobé utěsnění-FON; ORL; PNEtracheostomovaní pacienti, kteří při jídle aspirují a vyžadují přechodné utěsnění průdušnice při každém jídle6 ks / 1 rok1.565,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.08tracheostomické kanyly - pro opakované použití, mluvící, s chlopní-FON; ORL; PNEtrvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.09mluvící adaptéry (mluvící chlopně) - se standardním 15 mm konektorem-FON; ORL; PNEtrvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.10zvlhčovače (umělé nosy) pro kanyly se standardním 15 mm konektorem-FON; ORL; PNEprovedené tracheostomie; trvalé dráždění ke kašli pro tvorbu krust v průdušnici30 ks / 1 měsíce13,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.11sady ke kanylám tracheostomickým pro trvalé kanylonosiče365 roušek a 25 fixačních pásek; sprchový chránič, sada na čištění kanyl (kartáček, dezinfekční prášek, dóza), tracheostomický fixFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči1 sada / 1 rok1.739,00 Kč / 1 kompletní sadane
10.05.01.12příslušenství k tracheostomickým kanylám - ochranné rolákysada min. 3 ksFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči se zvýšenou citlivostí kůže krku vyžadující zvýšenou ochranu; tracheostomie déle než 2 měsíce3 sady / 2 roky1.130,00 Kč / 1 kompletní sadane
10.05.01.13příslušenství k tracheostomickým kanylám - molitanové roušky pro ochranu stomatu, lepícísada min. 30 ksFON; ORL; PNEpacienti po totální laryngektomii se zvýšeným rizikem aspirace nečistot, pro danou lokalitu nelze předepsat současně se ZP ze skupiny 01.021 sada / 1 měsíc522,00 Kč / 1 kompletní sadane
10.06ZP pro odsávání z dýchacích cest
10.06.01odsávačky + příslušenství
10.06.01.01odsávačky-FON; ORL; PNE; PRLprovedená tracheostomie; obtížná toileta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie1 ks / 5 let2.174,00 Kč / 1 ksne
10.06.01.02odsávací cévky-FON; ORL; PNE; PRLprovedená tracheostomie a obtížná toileta dolních dýchacích cest a stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie400 ks / 1 rok2,40 Kč / 1 ksne
10.07ZP k rehabilitaci hlasu (náhradní hlasové mechanismy)
10.07.01hlasové protézy
10.07.01.01příslušenství k hlasovým protézámsada minimálně 90 stomafiltrů, kazety filtru, kartáček, zátka atd.FON; ORLtotální laryngektomie; voperována hlasová protéza2 balení / 6 měsíců10.435,00 Kč / 1 baleníne
10.07.01.02samolepící fixační pomůcky filtrů HMEsamolepící fixační pomůcka (kroužek) s objímkou pro fixaci zvlhčovacího filtru HMEFON; ORLtotální laryngektomie; implantovaná hlasová protézanelze předepsat současně se zdravotnickými prostředky ze skupiny 01.02
1 ks / 1 den101,88 Kč / 1 ksne
10.07.02elektrolaryngy + příslušenství
10.07.02.01elektrolaryngyvčetně akumulátorů na 2 roky provozuFON; ORL; po schválení zdravotní pojišťovnouonkologičtí pacienti a totální laryngektomie nebo rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní a nelze použít náhradní jícnovou řeč1 ks / 10 let12.609,00 Kč / 1 ksne
10.08ZP pro domácí umělou plicní ventilaci
10.08.01domácí plicní ventilace
10.08.01.01přístrojové vybavení pro neinvazivní plicní ventilaci (ventilátor, ventilovaná maska nosní nebo celoobličejová, ambuvak)plicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů, provoz na interní baterii min. 4 hod., včetně základního příslušenství, ventilace plného spektra pacientů od hmotnosti 5 kgANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnouchronické respirační selhání s potřebou domácí neinvazivní ventilace k zajištění optimální ventilace bez desaturací a hypoventilace, kdy parametry ventilační podpory neumožňují použití přístrojů BPAP ST nebo ABPAP s proměnlivou objemovou podporou-459,20 Kč / 1 denne
10.08.01.02přístrojové vybavení pro plicní ventilaci MPV (Mouthpiece ventilace) - 2 ventilátory, pulzní oxymetr, ventilovaná maska nosní nebo celoobličejová, náustek, ambuvakplicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů včetně MPV, provoz na interní baterii min. 4 hod., včetně základního příslušenství, ventilace plného spektra pacientů od hmotnosti 5 kgANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnoupotřeba dlouhodobé umělé neinvazivní plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí, kdy je splněna jedna z následujících situací:
a) nutnost užití ventilační podpory více než 12 hodin denně se záložním přístrojem pro zajištění ventilační podpory
b) pacient s vysokou dependencí na ventilační podpoře více než 12 hodin denně se zachovanou možností sedu a schopností užívat techniku MPV
-641,79 Kč / 1 denne
10.08.01.03přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačka, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak)plicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů, s měřením vydechovaného objemu, možnost prohlubované ventilace, provoz na interní baterii min. 4 hod, ventilace plného spektra pacientů od hmotnosti 5 kg, včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školeníANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnoupotřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí; potřeba UPV po převažující část dne, přes omezenou hybnost a závislost na ventilátoru je pacient schopen spolupráce, potřeba běžné ošetřovatelské péče-772,81 Kč / 1 denne
10.08.01.04přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci (2 ventilátory, odsávačka, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak)plicní ventilátor s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, možnost přednastavení minimálně dvou ventilačních programů, s měřením vydechovaného objemu, možnost prohlubované ventilace, provoz na interní baterii min. 4 hod., ventilace plného spektra pacientů od hmotnosti 5 kg, včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školeníANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnoupotřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí; potřeba UPV je trvalá, pacient je imobilní či s výrazně omezenou hybností, nespolupracuje či spolupráce pacienta je výrazně omezena, potřeba zvýšené ošetřovatelské péče-940,50 Kč / 1 denne
10.09mechanický insuflátor / exsuflátor
10.09.01mechanický insuflátor / exsuflátor
10.09.01.01mechanický insuflátor / exsuflátorzdravotnický prostředek pro respirační fyzioterapie včetně technik zaměřených na hygienu dýchacích cest a podporu expektorace, zabránění stagnace hlenůANS; INT; ALG; PED; PNE; NEU; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouzákladní PCF < 160 l / min, spinální svalová atrofie, muskulární dystrofie, myopatie, dětská mozková obrna, transversální míšní leze, amyotrofická laterální skleróza, ostatní vzácná onemocnění spojená s poruchou expektorace (např. poruchy metabolismu, Charcot Marie Tooťh, Huntingtonova choroba)-86,78 Kč / 1 denne
11nekategorizované zdravotnické prostředkydle písemného souhlasu ve smyslu § 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizikdle písemného souhlasu ve smyslu § 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizikdle písemného souhlasu ve smyslu § 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizik50 % s písemným souhlasem ve smyslu § 39r odst. 5 písm. j) 100 % v případě uzavření smlouvy o sdílení rizik ve smyslu § 39r odst. 5 písm. k)ne

Tabulka č. 2

Kategorizační stromPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPH
ZP na zakázku
1ZP ortopedicko - protetické - pro hlavu a krk - na zakázku
1.1ortézy pro hlavu a krk - na zakázku
1.1.1ortézy pro hlavu a krk - od 19 let - na zakázkuortéza (CTLO, CTO, CO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení1 ks / 1 rok99%
1.1.2ortézy pro hlavu a krk - dětské do 18 let včetně - na zakázkuortéza (CTLO, CTO, CO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; prevence vzniku získaných deformit plynoucích z asymetrického růstu a nerovnoměrného přetěžování2 ks / 1 rok100 %
1.1.3ortézy kraniální remodelační - na zakázkuortéza kraniální remodelační navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepolohové deformity dětské lebky; děti do 1 roku včetně1 ks95%
1.1.4ortézy pro hlavu a krk - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLO, CTO, CO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení1 ks / 1 rok95%
1.1.5ortézy pro hlavu a krk - dětské do 18 let včetně - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLO, CTO, CO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; NCH; ORP; ORT; REH; možnost předepsání v době hospitalizace; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení2 ks / 1 rok100 %
2ZP ortopedicko - protetické - pro trup - na zakázku
2.1ortézy trupu - na zakázku
2.1.1ortézy trupu - od 19 let - na zakázkuortéza (CTLSO, DTLSO, TLSO, DLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / 1 rok99%
2.1.2ortézy trupu - dětské do 18 let včetně - na zakázkuortéza (CTLSO, DTLSO, TLSO, DLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; vrozené a získané deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny2 ks / 1 rok100 %
2.1.3ortézy trupu - od 19 let - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLSO, TLSO, LSO, SO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; možnost předepsání v době hospitalizace; po schválení zdravotní pojišťovnou při překročení úhradového limitupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / 1 rok95 %; 3.478,00 Kč / 1 ks
2.1.4ortézy trupu - dětské do 18 let včetně - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLSO, TLSO, LSO, SO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; možnost předepsání v době hospitalizace; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci2 ks / 1 rok100 %
2.1.5tříbodový stavebnicový korzet - dětský do 18 let včetnětrupová ortéza aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / lrok100 %; maximální úhrada 3.478,00 Kč / 1 ks
2.1.6tříbodový stavebnicový korzet - od 19 lettrupová ortéza aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomoci stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / lrok95 %; maximální úhrada 3.478,00 Kč / 1 ks
2.2ortézy trupu - kompenzační - na zakázku - pro sed
2.2.1ortézy trupu - kompenzační - na zakázku - pro sedortéza (CTLSO, TLSO, LSO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě; poruchy statiky a rovnováhy u neuromoskulárních postižení1 ks / 1 rok100 %; maximální úhrada 21.739 Kč / 1 ks
2.3bandáže trupu - na zakázku
2.3.1bandáže trupu - od 19 let - na zakázkubandáž (TLSO, LSO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, algické syndromy páteře spojené s nestabilitou; oslabení břišní stěny při rozsáhlých kýlách; stomie břišní1 ks / 1 rok95%
2.3.2bandáže trupu - dětské do 18 let včetně - na zakázkubandáž (TLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny2 ks / 1 rok100 %
3ZP ortopedicko - protetické - pro horní končetiny - na zakázku
3.1ortézy horních končetin - na zakázku
3.1.1ortézy horních končetin - od 19 let - na zakázkuortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu ve více segmentech horní končetiny1 ks / 1 rok99%
3.1.2ortézy horních končetin - dětské do 18 let včetně - na zakázkuortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny2 ks / 1 rok100 %
3.1.3ortézy horních končetin - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice dle individuálního postiženíCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny1 ks / 1 rok95%
3.1.4ortézy horních končetin - dětské do 18 let včetně - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice dle individuálního postiženíCHI; NEU; ORP; ORT; REH; možnost předepsání v době hospitalizace; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny2 ks / 1 rok100 %
3.2protézy horních končetin - na zakázku
3.2.1protézy horních končetin - prvovybavení - na zakázkuprotézy HK vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REHv době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99%
3.2.2protézy horních končetin - od 19 let - pasivní - na zakázkuprotézy HK neumožňující aktivní úchop, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REHpro uživatele, kteří nejsou schopni aktivního ovládání zdravotnického prostředku1 ks / 2 roky99%
3.2.3protézy horních končetin - od 19 let - ovládané vlastní silou - na zakázkuprotézy HK umožňující aktivní pohyb mechanicky např. pomocí tahů, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupro uživatele, se schopností aktivního ovládání zdravotnického prostředku; pokud nelze aplikovat protézu myoelektrickou1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
3.2.4protézy horních končetin - myoelektrické - na zakázkuprotézy HK využívající pro svoji funkci autonomní zdroj energie, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupacienti s oboustrannou amputací horní končetiny nebo jednostrannou ztrátou horní končetiny a funkčním postižením úchopu druhostranné končetiny; u vrozených defektů horních končetin s jednostranným postižením1 ks / 5 let u dětí do 15 let 1 ks / 3 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
3.2.5protézy horních končetin - dětské do 18 let včetně - na zakázkuprotézy HK zaměřené na motorický rozvoj dítěte, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupacienti s vrozenou nebo získanou ztrátou nebo deformitou horní končetiny1 ks / 1 rok100 %
4ZP ortopedicko - protetické - pro dolní končetiny - na zakázku
4.1ortézy dolních končetin - na zakázku
4.1.1ortézy dolních končetin - od 19 let - na zakázkuortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů); syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok99%
4.1.2ortézy dolních končetin - dětské do 18 let včetně - na zakázkuortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace, fixace, korekce a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny v dětském věku2 ks / 1 rok100 %
4.1.3ortézy dolních končetin - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacenutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů)1 ks / 1 rok95%
4.1.4ortézy dolních končetin - dětské do 18 let včetně - z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologie (např. Denis Brownovy dlahy, Mitchelův přístroj, SWASH ortézy apod.)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; možnost předepsání v době hospitalizace; po schválení zdravotní pojišťovnounutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů)2 ks / lrok100 %
4.2protézy dolních končetin - na zakázku
4.2.1protézy pro transtibiální amputace a níže - prvovybavení - na zakázkuprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacev době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.2protézy pro transtibiální amputace a níže - od 19 let, stupeň aktivity I. - na zakázkuprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.3protézy pro transtibiální amputace a níže - od 19 let, stupeň aktivity II. - na zakázkuprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.4protézy pro transtibiální amputace a níže - od 19 let, stupeň aktivity III. - na zakázkuprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.5protézy pro transtibiální amputace a níže - od 19 let, stupeň aktivity IV. - na zakázkuprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni TV1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.6protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu - prvovybavení - na zakázkuprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojištovnou; možnost předepsání v době hospitalizacev době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.7protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity I - na zakázkuprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.8protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity II - na zakázkuprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.9protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity III - na zakázkuprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.10protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity IV - na zakázkuprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.11protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci - prvovybavení - na zakázkuprotézy DK transfemorální, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepo dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na prostředek, k základnímu nácviku chůze1 ks / po amputaci99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.12protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity I. - na zakázkuprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA I, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.13protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity II. - na zakázkuprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA II, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojištovnouamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.14protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity III. - na zakázkuprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA III, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.15protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci - od 19 let - stupeň aktivity IV. - na zakázkuprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA IV, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.16protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu - prvovybavení - na zakázkuprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavu.CHI; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepo dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.17protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity I. - na zakázkuprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.18protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity II. - na zakázkuprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.19protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity III. - na zakázkuprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.20protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu - od 19 let - stupeň aktivity IV. - na zakázkuprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 % při doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; doplatek 2.609,00 Kč / 1 ks
4.2.21protézy dolních končetin - bionický kloub - stupeň aktivity III. a IV. - na zakázkuprotézy DK s využitím bionického kolenního kloubu; chodidla nebo kombinací obou; vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA III a IV, dle individuálního postiženíORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou1. exartikulace v kyčelním kloubu (aktivita odpovídající stupni III až IV) 2. stehenní amputace nebo exartikulace v kolenním kloubu s dosaženým stupněm aktivity III a s předpokladem dosažení stupně aktivity TV a zároveň splnění alespoň jedné z následujících podmínek: a) postižení horní končetiny - amputace, postižení neurologické znemožňující úchop a využití berlí b) amputace kontralaterální končetiny ve stehně a níže c) motorické postižení pahýlu prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi d) motorické postižení kontralaterální dolní končetiny prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi 3. stehenní amputace s dosaženým stupněm aktivity IV1 ks / 6 let99% při doplatku maximálně 4150,00 Kč / 1 ks; doplatek 4.150,00 Kč / 1 ks
4.2.22protézy dolních končetin - dětské do 18 let včetně - na zakázkuprotézy DK vyrobené na základě individuálního návrhu a specifických potřeb pacientaORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupacienti s vrozenou nebo získanou ztrátou nebo deformitou dolní končetiny1 ks / 1 rok100 %
5ortopedická obuv - na zakázku
5.1obuv ortopedická - na zakázku
5.1.1obuv ortopedická - jednoduchá - na zakázkuobuv vyžadující výběr tvaru obuvnického kopyta podle objemových poměrů nohy pacienta; nevyžaduje korekceDIA; CHI; ORP; ORT; REH; REVlehčí kombinovaná postižení tří a více uvedených vad (kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání dolní končetiny do 2 cm); syndrom diabetické nohy2 páry / 1 rok do 18 let včetně50%
5.1.22 páry / 3 roky od 19 let
5.1.3obuv ortopedická - středně složitá - na zakázkuobuv vyžadující úpravu obuvnického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiáluDIA; CHI; ORP; ORT; REH; REV; J16; POPstředně složité kombinované postižení tří a více uvedených vad (těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°, ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha); dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení; dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy; u artritických deformací nohy; u edémů různé etiologie; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 2 do 4 cm; syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie2 páry / 1 rok do 18 let včetně90%
5.1.42 páry / 3 roky od 19 let
5.1.5obuv ortopedická - velmi složitá - na zakázkuobuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortopedického kopyta, popřípadě přestavba obuvnického kopyta na individuální ortopedickéDIA; CHI; ORP; ORT; REH; REV; POPvelmi složité vady (deformovaná noha svislá, kososvislá, svislá, vbočená, hákovitá, lukovitá, kontrahovaná, revmatické deformity velkého rozsahu, rozštěpy a vrozené deformity nohy těžkého charakteru; u amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny od 4 do 6 cm); syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie2 páry / 1 rok do 18 let včetně90%
5.1.62 páry / 3 roky od 19 let
5.2obuv ortopedická - přímá součást protetického zdravotnického prostředku nebo obuv nahrazující přístroj - na zakázku
5.2.1obuv ortopedická - přímá součást protetického zdravotnického prostředku nebo obuv nahrazující přístroj - na zakázkuobuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortop. kopyta podle modelu nohy;se zapracováním výztuh, popř. dalších komponent sloužících k napojení ortézy dolní končetiny; obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu; ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze; obuv charakteru nosné ortézy či protézy a obuv při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad 6 cmDIA; ORP; ORT; REH; CHI; POP; po schválení zdravotní pojišťovnoutěžší postižení vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; vrozená malformace nebo amputace nohy v metatarzech a výše; při realizovaném vyrovnání zkrácení dolní končetiny nad 6 cm; anatomické poměry vyžadující stavbu ortopedického kopyta podle modelu; syndrom diabetické nohy; Charcotovy osteoartropatie2 páry / 1 rok99%
5.3vložky ortopedické - na zakázku
5.3.1vložky ortopedické - speciální - na zakázkuvložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční a další technická řešeníDIA; ORP; ORT; REH; TRA; REVpro složité vady nebo kombinaci více deformit; syndrom diabetické nohy2 páry / 1 rok80%
5.3.2vložky ortopedické - dětské do 18 let včetně - na zakázkuvložky dle sejmutých měrných podkladůORP; ORT; REH; REVpro ortopedická lehčí postižení dětské nohy; neurologicky podmíněné deformity nohy2 páry / 1 rok348,00 Kč / 1 pár
6ZP kompenzační - na zakázku
6.1epitézy - na zakázku
6.1.1epitézy končetinové - na zakázkuepitézy DK a HK, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů, dle individuálního postiženíCHI; ORP; ORT; PLA; REH; po schválení zdravotní pojišťovnouztráta horní končetiny nebo dolní končetiny, parciální amputace ruky nebo chodidla, devastující postižení kožního krytu1 ks / 2 rok95%
6.1.2epitézy obličejové - na zakázkuepitézy obličeje, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů, dle individuálního postiženíCHI; ORP; ORL; PLA; POP; po schválení zdravotní pojišťovnouztrátové postižení části tváře nos, ušní boltec, očnice, oko, vlasatá část hlavy a tvář1 ks / 1 rok99%
7ZP pro kompresní terapii - na zakázku
7.1kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - technologie kruhového pletení
7.1.1kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok435,00 Kč / 1 pár
7.1.2kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
7.1.3kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok957,00 Kč / 1 pár
7.1.4kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 pár
7.1.5kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok2.087,00 Kč / 1 pár
7.2kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - technologie kruhového pletení
7.2.1kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
7.2.2kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
7.2.3kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok1.043,00 Kč / 1 pár
7.2.4kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 pár
7.2.5kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 páry / 1 rok2.435,00 Kč / 1 pár
7.3kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - technologie kruhového pletení
7.3.1kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 pár
7.3.2kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok957,00 Kč / 1 pár
7.3.3kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 páry / 1 rok1.130,00 Kč / 1 pár
7.3.4kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 pár / 1 rok1.739,00 Kč / 1 pár
7.3.5kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 pár / 1 rok2.609,00 Kč / 1 pár
7.4kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - technologie kruhového pletení
7.4.1kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina453,00 Kč / 1 ks
7.4.2kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina870,00 Kč / 1 ks
7.4.3kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina957,00 Kč / 1 ks
7.4.4kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok / 1 končetina1.739,00 Kč / 1 ks
7.4.5kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok / 1 končetina1.739,00 Kč / 1 ks
7.5kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - technologie kruhového pletení
7.5.1kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ks
7.5.2kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok1.043,00 Kč / 1 ks
7.5.3kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie kruhového pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceDER; CHI; INT; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok1.130,00 Kč / 1 ks
7.5.4kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - II. kompresní třída - technologie kruhového pletení,II. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok2.174,00 Kč / 1 ks
7.5.5kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - III. kompresní třída - technologie kruhového pletení,III. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky: lymfedém; flebolymfedém; kožní komplikace chronické žilní insuficience2 ks / 1 rok3.304,00 Kč / 1 ks
7.6kompresivní pažní návleky - atypické rozměry - technologie kruhové pletení
7.6.1kompresivní pažní návleky - II. kompresní třída atypické rozměry - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ks
7.6.2kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů - II. kompresní třída - atypické rozměry - technologie kruhového pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ks
7.6.3kompresivní pažní návleky - III. kompresní třída atypické rozměry - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ks
7.6.4kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů - III. kompresní třída - atypické rozměry - technologie kruhového pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ks
7.7kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.7.1kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina1.522,00 Kč / 1 ks
7.7.2kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina1.652,00 Kč / 1 ks
7.7.3kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina1.652,00 Kč / 1 ks
7.8kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.8.1kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina1.870,00 Kč / 1 ks
7.8.2kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.087,00 Kč / 1 ks
7.8.3kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.087,00 Kč / 1 ks
7.9kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.9.1kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.087,00 Kč / 1 ks
7.9.2kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.348,00 Kč / 1 ks
7.9.3kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.348,00 Kč / 1 ks
7.10kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.10.1kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.957,00 Kč / 1 ks
7.10.2kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina3.043,00 Kč / 1 ks
7.10.3kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina3.130,00 Kč / 1 ks
7.11kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.11.1kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.565,00 Kč / 1 ks
7.11.2kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské - atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.652,00 Kč / 1 ks
7.11.3kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské - atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.913,00 Kč / 1 ks
7.11.4kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.087,00 Kč / 1 ks
7.11.5kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské - atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok5.913,00 Kč / 1 ks
7.11.6kompresivní elastické punčochové kalhoty pánské - atypické rozměry - IV. kompresní třída - technologie plochého pleteníIV. kompresní třída 49 mmHg a víceJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.087,00 Kč / 1 ks
7.12kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty - atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.12.1kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.522,00 Kč / 1 ks
7.12.2kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty - atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.522,00 Kč / 1 ks
7.13kompresivní rukavice - atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.13.1kompresivní rukavice - bez prstů, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina783,00 Kč / 1 ks
7.13.2kompresivní rukavice - s prsty, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.435,00 Kč / 1 ks
7.13.3kompresivní rukavice - bez prstů, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina870,00 Kč / 1 ks
7.13.4kompresivní rukavice - s prsty, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.261,00 Kč / 1 ks
7.13.5kompresivní prodloužená rukavice AE k lokti, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnou-2 ks / 1 rok / 1 končetina2.565,00 Kč / 1 ks
7.14kompresivní pažní návlek - atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.14.1kompresivní pažní návlek - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina1.739,00 Kč / 1 ks
7.14.2kompresivní pažní návleky - s rukavicí bez prstů, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.435,00 Kč / 1 ks
7.14.3kompresivní pažní návleky - s rukavicí s prsty, atypické rozměry - II. kompresivní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina4.174,00 Kč / 1 ks
7.14.4kompresivní pažní návleky - atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina1.913,00 Kč / 1 ks
7.14.5kompresivní pažní návleky - s rukavicí bez prstů, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina2.957,00 Kč / 1 ks
7.14.6kompresivní pažní návleky - s rukavicí s prsty, atypické rozměry - III. kompresivní třída - technologie plochého pleteníIII. kompresní třída 34 - 46 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina4.435,00 Kč / 1 ks
7.14.7kompresivní pažní návleky - s popruhem nebo úchytem k podprsence, atypické rozměry - II. kompresivní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnou-2 ks / 1 rok / 1 končetina4.130,00 Kč / 1 ks
7.15kompresivní hrudní návleky - atypické rozměry - technologie plochého pletení
7.15.1kompresivní hrudní návleky - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok3.739,00 Kč / 1 ks
7.15.2kompresivní hrudní návleky - včetně ramen, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok4.783,00 Kč / 1 ks
7.15.3kompresivní hrudní návleky - včetně ramen a jednoho rukávu, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.087,00 Kč / 1 ks
7.15.4kompresivní hrudní návleky - včetně ramen a obou rukávů, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.522,00 Kč / 1 ks
7.15.5kompresivní body - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pleteníII. kompresní třída 23 - 32 mmHgJ16; ANG; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok6.522,00 Kč / 1 ks
7.16návleky na popáleniny - na zakázku
7.16.1elastické návleky na popáleniny - na zakázkuelastické návleky pro popálené pacienty vyrobené na základě individuálních měrných podkladů.POP; CHI; PLA; ORT; DER; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít návleky sériově vyrobené; stav po popálení kterékoliv části těla II. a III. stupně6 kusy / 1 rok; nejdéle po dobu 1 roku99%
7.17ZP pro kompresní terapii - na zakázku - technologie kruhového pletení
7.17.1návleky a punčochy - na zakázku - technologie kruhového pletenídetailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonůJ16;po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina99%
7.18ZP pro kompresní terapii - na zakázku - technologie plochého pletení
7.18.1návleky a punčochy - na zakázku - technologie plochého pletenídetailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonůJ16;po schválení zdravotní pojištovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky2 ks / 1 rok / 1 končetina99%
8ZP pro přístrojovou lymfodrenáž - na zakázku - masážní návleky
8.1masážní návleky - na zakázku
8.1.1masážní návleky - na zakázkudetailní položková kalkulace použitého materiálu a prováděných úkonůJ16; REH; ORT; po schválení zdravotní pojišťovnoupokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky1 ks / 2 roky99%
9příslušenství ke sluchadlům - na zakázku
9.1tvarovky ušní a skořepiny - na zakázku
9.1.1skořepiny ke sluchadlům se sluchátkem ve zvukovodu - na zakázkuindividuálně vyrobená koncovka či šálka na základě individuálně provedeného otisku zvukovoduFONdo 18 let včetně2 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ks
9.1.2skořepiny ke sluchadlům se sluchátkem ve zvukovodu - na zakázkuindividuálně vyrobená koncovka či šálka na základě individuálně provedeného otisku zvukovoduFON; ORLod 19 let2 ks / 5 let435,00 Kč / 1 ks
9.1.3tvarovky ušní k závěsným sluchadlům - na zakázkuindividuálně vyrobená koncovkaFONdo 18 let včetně2 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ks
9.1.4tvarovky ušní k závěsným sluchadlům - na zakázkuindividuálně vyrobená koncovkaFON; ORLod 19 let2 ks / 5 let304,00 Kč / 1 ks
9.1.5tvarovky ušní - ochranné (ochrana před vniknutím vody do středouší) - na zakázkuměkká hmota na základě otisku zvukovodu, bez zvukového otvoru s úchytkamiFON; ORLdo 18 let včetně; stavy s otevřeným středouším1 ks / 2 roky / 1 ucho217,00 Kč / 1 ks
10ZP pro korekci zraku - na zakázku
10.1brýle - na zakázku
10.1.1brýle - na zakázku - obruba + čočky dioptrickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do +- 6 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdo 5 let včetně1 ks / 4 měsíce609,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců609,00 Kč / 1 ks
15 až 17 let včetně1 ks / 36 měsíců348,00 Kč / 1 ks
10.1.2brýle - na zakázku - obruba + čočky dioptrickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +- 6 dpt do +- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdo 5 let včetně1 ks / 4 měsíce783,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně 15 až 17 let včetně1 ks / 12 měsíců 1 ks / 36 měsíců783,00 Kč / 1 ks 522,00 Kč / 1 ks
10.1.3brýle - na zakázku - obruba + čočky dioptrickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad+- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdo 5 let včetně1 ks / 4 měsíce1.130,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců1.130,00 Kč / 1 ks
od 15 let včetně1 ks / 36 měsíců870,00 Kč / 1 ks
10.1.4brýle - na zakázku - obruba + čočky dioptrickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do +- 6 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdo 5 let včetně1 ks / 4 měsíce696,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců696,00 Kč / 1 ks
15 až 17 let včetně1 ks / 36 měsíců435,00 Kč / 1 ks
10.1.5brýle - na zakázku - obruba + čočky dioptrickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad +- 6 dpt do +- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdo 5 let včetně1 ks / 4 měsíce870,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců870,00 Kč / 1 ks
15 až 17 let včetně1 ks / 36 měsíců609,00 Kč / 1 ks
10.1.6brýle - na zakázku - obruba + čočky dioptrickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad+- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdo 5 let včetně1 ks / 4 měsíce1.478,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců1.478,00 Kč / 1 ks
od 15 let včetně1 ks / 36 měsíců1.217,00 Kč / 1 ks
10.1.7brýle - na zakázku - obruba + čočky prismatickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do+- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdo 5 let včetnědiplopie; strabismus1 ks / 4 měsíce1.217,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců1.217,00 Kč / 1 ks
od 15 let včetně1 ks / 36 měsíců957,00 Kč / 1 ks
10.1.8brýle - na zakázku - obruba + čočky prismatickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad+- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdo 5 let včetnědiplopie; strabismus1 ks / 4 měsíce1.565,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců1.565,00 Kč / 1 ks
od 15 let včetně1 ks / 36 měsíců1.304,00 Kč / 1 ks
10.1.9brýle - na zakázku - obruba + čočky prismatickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose do+- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdo 5 let včetnědiplopie; strabismus1 ks / 4 měsíce1.478,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců1.478,00 Kč / 1 ks
od 15 let včetně1 ks / 36 měsíců1.217,00 Kč / 1 ks
10.1.10brýle - na zakázku - obruba + čočky prismatickéobruba, brýlová skla sféra v součtu v hl. ose nad+- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdo 5 let včetnědiplopie; strabismus1 ks / 4 měsíce1.826,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců1.826,00 Kč / 1 ks
od 15 let včetně1 ks / 36 měsíců1.565,00 Kč / 1 ks
10.1.11brýle - na zakázku - obruba + čočky bifokálníobruba, brýlová skla bifokálníOPHdo 5 let včetněafakie; strabismus; snížená možnost výměny brýlí (poruchy hybnosti primární následkem přímého poškození nebo sekundární v důsledku jiné nemoci, upřesnění čerpáno z vyjádření WHOzr. 200 Iv Mezinárodní klasifikaci funkčnosti, postižení a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health))1 ks / 4 měsíce1.304,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 12 měsíců1.304,00 Kč / 1 ks
15 až 17 let včetně1 ks / 36 měsíců1.043,00 Kč / 1 ks
10.1.12brýle - na zakázku - obruba + čočky dioptrickéobruba, brýlová skla hyperokulární + matniceOPH; po schválení zdravotní pojišťovnoudo 14 let včetně a pokles zrakové ostrosti do blízka včetně s optimální možnou korekcí pod 0,5 na lepším oku1 ks / 6 měsíců2.000,00 Kč / 1 ks
15 až 17 let včetně a pokles zrakové ostrosti do blízka včetně s optimální možnou korekcí pod 0,5 na lepším oku1 ks / 6 měsíců1.739,00 Kč / 1 ks
od 18 let a pokles zrakové ostrosti do blízka včetně s optimální možnou korekcí pod 0,5 na lepším oku1 ks / 36 měsíců1.739,00 Kč / 1 ks
10.2čočka kontaktní - na zakázku
10.2.1čočka kontaktní měkká okluzní-OPHdo 5 let včetněpři intoleranci náplasťového okluzoru1 ks / 1 oko / 12 měsíců852,00 Kč / 1 ks
10.2.2čočka kontaktní měkká-OPHnad +- 10 dpt; anizometropie 3 dpt a více1 ks / 1 oko / 6 měsíců870,00 Kč / 1 ks
10.2.3čočka kontaktní sférická pevná tvrdá plynopropustná (RGP)-OPHkeratokonus; rohovkové dystrofie s nesnášenlivostí měkkých k. č.; stav po keratoplastice1 ks / 1 oko / 24 měsíců2.609,00 Kč / 1 ks
10.2.4čočka kontaktní torická pevná tvrdá plynopropustná (RGP)-OPHkeratokonus; rohovkové dystrofie s nesnášenlivostí měkkých k. č.; stav po keratoplastice1 ks / 1 oko / 24 měsíců4.783,00 Kč / 1 ks
10.3samostatné čočky
10.3.1samostatné čočky - čočky dioptrickésféra v součtu v hl. ose do +- 6 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdo 17 let včetněv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.1174,00 Kč / 1 ks
10.3.2samostatné čočky - čočky dioptrickésféra v součtu v hl. ose nad +- 6 dpt do +- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdo 17 let včetněv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.2261,00 Kč / 1 ks
10.3.3samostatné čočky - čočky dioptrickésféra v součtu v hl. ose nad +- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPH-v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.3435,00 Kč / 1 ks
10.3.4samostatné čočky - čočky dioptrickésféra v součtu v hl. ose do +- 6 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdo 17 let včetněv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.4217,00 Kč / 1 ks
10.3.5samostatné čočky - čočky dioptrickésféra v součtu v hl. ose nad +- 6 dpt do +- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdo 17 let včetněv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.5304,00 Kč / 1 ks
10.3.6samostatné čočky - čočky dioptrickésféra v součtu v hl. ose nad +- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPH-v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.6609,00 Kč / 1 ks
10.3.7samostatné čočky - čočky prismatickésféra v součtu v hl. ose do +- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdiplopie; strabismusv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.7478,00 Kč / 1 ks
10.3.8samostatné čočky - čočky prismatickésféra v součtu v hl. ose nad +- 10 dpt, cyl 0 až +- 2 dptOPHdiplopie; strabismusv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.8652,00 Kč / 1 ks
10.3.9samostatné čočky - čočky prismatickésféra v součtu v hl. ose do +- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdiplopie; strabismusv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.9609,00 Kč / 1 ks
10.3.10samostatné čočky - čočky prismatickésféra v součtu v hl. ose nad +- 10 dpt, cyl nad +- 2 dptOPHdiplopie; strabismusv rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.10783,00 Kč / 1 ks
10.3.11samostatné čočky - čočky bifokálníbifokálníOPHafakie; strabismus; snížená možnost výměny brýlí (poruchy hybnosti primární následkem přímého poškození nebo sekundární v důsledku jiné nemoci, upřesnění čerpáno z vyjádření WHO z r. 2001 v Mezinárodní klasifikaci funkčnosti, postižení a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health))v rámci frekvenčního omezení řádku 10.1.11522,00 Kč / 1 ks
10.4individuální přizpůsobení čoček
10.4.1individuální přizpůsobení čoček - absorpční vrstva-OPHdo 5 let včetněafakie; pseudoafakie; choroby a vady provázené světloplachostí1 pár / 4 měsíce130,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 pár / 12 měsíců130,00 Kč / 1 ks
15 až 17 let včetně1 pár / 36 měsíců130,00 Kč / 1 ks
10.4.2individuální přizpůsobení čoček - fólie prismatická-OPHdo 5 let včetnědiplopie; strabismus1 ks / 1 oko / 4 měsíce / 1 oko452,00 Kč / 1 ks
6 až 14 let včetně1 ks / 1 oko / 12 měsíců / 1 oko452,00 Kč / 1 ks
od 15 let včetně1 ks / 1 oko / 36 měsíců / 1 oko452,00 Kč / 1 ks
11ZP kompenzační pro zrakově postižené - na zakázku
11.1oční protézy - na zakázku
11.1.1oční protézy - skleněné - na zakázku-OPH-2 ks / 1 rok696,00 Kč / 1 ks
11.1.2oční protézy - akrylátové - na zakázku-OPH-1 ks / 1 rok1.739,00 Kč / 1 ks

Tabulka č. 3

Členění úprav a opravPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPH
1úpravy a opravy ZP ortopedicko - protetických - na zakázku
1.1úpravy a opravy ortéz - na zakázku
1.1.1úpravy ortéz - na zakázkupřizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolanými změnami na těle pacienta, výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředkuDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; ONK; po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech-100 %
1.1.2opravy ortéz - na zakázkuuvedení ortézy do bezpečného funkčního stavurDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; ONK; po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání-75%
1.2úpravy a opravy protéz - na zakázku
1.2.1úpravy protéz - na zakázkupřizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolanými změnami na těle pacienta, výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředkuCHI; NEU; ORP; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případechmaximálně 2x za rok100 %
1.2.2opravy protéz - na zakázkuuvedení protézy do bezpečného funkčního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používánímaximálně 2x za rok75%
1.2.3opravy myoelektrických protéz - na zakázkuuvedení protézy do bezpečného funkčního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používánímaximálně 2x za rok99%
2úpravy a opravy obuvi ortopedické - na zakázku
2.1úpravy a opravy obuvi ortopedické - na zakázku
2.1.1úpravy ortopedické obuvi - na zakázkupřizpůsobení již zhotoveného zdravotnického prostředku novým okolnostem vyvolanými změnami na těle pacienta, výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředkuDIA; CHI; ORP; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případechmaximálně 2x za rok100 %
2.1.2opravy terapeutické části ortopedické obuvi - na zakázkuopravy terapeutických částí obuvi; uvedení ortopedické obuvi do funkčního stavuDIA; CHI; ORP; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání-75%
3úpravy a opravy ZP pro pacienty s poruchou mobility
3.1úpravy a opravy vozíků
3.1.1opravy vozíků - mechanických-po schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku;
95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku;
90 %, maximální úhrada 8.696,00 Kč / 5 let při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce
3.1.2opravy vozíků - elektrických-po schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku;
95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku;
90 %, maximální úhrada 12.174,00 Kč / 7 let při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce
3.1.3úpravy vozíků - mechanických-po schválení zdravotní pojištovnou--99%
3.1.4úpravy vozíků - elektrických-po schválení zdravotní pojišťovnou--99%
3.2úpravy zdravotních kočárků
3.2.1úpravy zdravotních kočárků-po schválení zdravotní pojišťovnou--99%
3.3opravy vanových zvedáků
3.3.1oprava vanových zvedákůúhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví zdravotní pojišťovnypo schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku;
95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku
3.4opravy a úpravy nebo úpravy polohovacích lůžek
3.4.1opravy polohovacích lůžekúhrada pouze u lůžek ve vlastnictví zdravotní pojišťovnypo schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného lůžka;
95 % při poskytnutí cirkulovaného lůžka
3.4.2úpravy polohovacích lůžek - prodloužení-po schválení zdravotní pojišťovnou--99%
3.5opravy polohovacích zařízení
3.5.1opravy polohovacích zařízení - pro sezeníúhrada pouze u polohovacích zařízení ve vlastnictví zdravotní pojišťovnypo schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zařízení;
95 % při poskytnutí cirkulovaného zařízení
3.5.2opravy polohovacích zařízení - vertikalizačníchúhrada pouze u polohovacích zařízení ve vlastnictví zdravotní pojišťovnypo schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zařízení;
95 % při poskytnutí cirkulovaného zařízení
3.6opravy pojízdných zvedáků
3.6.1opravy pojízdných zvedáků - mechanickýchúhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví zdravotní pojišťovnypo schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku;
95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku
3.6.2opravy pojízdných zvedáků - elektrickýchúhrada pouze u zvedáků ve vlastnictví zdravotní pojišťovnypo schválení zdravotní pojišťovnou--90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného zvedáku;
95 % při poskytnutí cirkulovaného zvedáku
4opravy ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku
4.1opravy ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku
4.1.1opravy ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánkuúhrada pouze u ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovnydo 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojištovnou--90%
od 19 let; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení zdravotní pojišťovnou
5opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž
5.1opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž
5.1.1opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenážúhrada pouze u ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovnyJ16; PRL; po schválení zdravotní pojišťovnoulymfatický edém-90%
6opravy ZP kompenzačních
6.1opravy epitéz - na zakázku
6.1.1opravy epitéz obličejových - na zakázkuuvedení obličejové epitézy do bezpečného funkčního stavuDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; ONK; po schválení zdravotní pojišťovnouvýhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání2 ks / 1 rok75%
7individuální terapeutické úpravy předmětů osobní potřeby pojištěnců
7.1individuální terapeutické úpravy obuvi
7.1.1individuální terapeutické úpravy sériově vyrobené obuviortopedické úpravy a přestavby standardní obuvi (zejména zvýšení podešve, vystavění podešve, zabudování vnitřních korektorů a další)ORP; ORT; REH, po schválení zdravotní pojišťovnouzkrat dolní končetiny; deformity nohy; kombinované vady nohy; preskripce není možná se souběhem ortopedické obuvi na zakázku1 pár / 6 měsíců80%
8opravy a úpravy ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
8.1opravy a úpravy inzulínových pump
8.1.1výměna baterie k inzulínové pumpě-DIApacienti používající inzulínovou pumpu-1.113,00 Kč / 1 rok
9opravy a úpravy ZP respiračních, inhalačních a pro aplikaci enterální výživy
9.1opravy elektrolaryngů
9.1.1výměna akumulátoru k elektrolaryngůsada 2 baterií k elektrolaryngůFON; ORLpacienti používající elektrolarynx, nejdříve po uplynutí 24 měsíců od výdeje elektrolaryngů1 sada / 2 roky522,00 Kč / 1 sada

1. Je-li v oddílu C stanovena procentní výše úhrady nebo spoluúčasti, rozumí se tím procentní výše úhrady nebo spoluúčasti ze skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.

2. Je-li v oddílu C stanoven doplatek pojištěnce, hradí část skutečně uplatněné ceny zdravotnického prostředku pro konečného spotřebitele přesahující doplatek pojištěnce zdravotní pojišťovna.

Příloha č. 4 k zákonu č. 48 / 1997 Sb.

STOMATOLOGICKÉ VÝROBKY HRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A ROZSAH A PODMÍNKY JEJICH ÚHRADY

Tabulka č. 1

Seznam odborností zubních lékařů pro preskripční omezeníZkratka
zubní lékařSTO
ortodontistaORD

Tabulka č. 2

Symbol Význam
Iplná úhrada ze zdravotního pojištění
Cčástečná úhrada ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna hradí částku uvedenou u symbolu C za dvojtečkou
Zplná úhrada ze zdravotního pojištění jen za určitých podmínek po schválení revizním lékařem

Tabulka č. 3

KategorieRozlišovací kritéria
arozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, mnohočetné hypodoncie (6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).
bhypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti
obrácený skus řezáků i jednotlivých
protruzní vady s incizálním schůdkem devět a více milimetrů
otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů
retence, palatinální poloha a ageneze stálého špičáku, nedostatek místa pro stálý špičák, 5 milimetrů a více
retence stálého horního řezáku, retence prvního stálého moláru
hluboký skus s traumatizací gingivy
zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu
costatní anomálie zubů a skusu
Pro zařazení do kategorie postačí, je-li naplněno jedno z rozlišovacích kritérií. Zařazení do kategorie se provede podle stavu ke dni zahájení ortodontické léčby.

Tabulka č. 4

položkanázevPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhrada
1Skusové šablony
1.1.skusové šablonyrekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami -STOhrazeno zvlášť jen tehdy, jde-li o nezbytnou samostatnou výrobní fázi fixního výrobku plně hrazeného ze zdravotního pojištění-I
2Inleje
2.1.inlej kořenováu pojištěnců do dne dosažení 18 let věku úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlataSTOplně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letI
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubuC: 300 Kč
3Korunky (samostatné i pilířové)
3.1.korunka plášťová celokovová samostatnáúhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlataSTOhrazeno jen při použití na stálém zubuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letI
3.2.korunka plášťová celokovová pilířová-STO-na zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letC: 1200
3.3.korunka estetická plášťová z kompozitního plastukorunka plášťová z kompozitního plastu na zubu se schůdkovou preparacíSTOhrazeno jen při použití na stálém řezáku nebo stálém špičákuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 4 rokyI
3.4.korunka estetická plášťová fazetovaná kompozitním plastemúhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlataSTOplně hrazeno jen při použití u pacientů do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letI
-částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letC: 300 Kč
3.5.korunka estetická plášťová z keramiky-STOplně hrazeno po schválení revizním lékařem jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let na stálém zubu při diagnóze dentinogenesis a amelogenesis imperfectana zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letZ
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letC: 300 Kč
3.6.korunka estetická ostatní-STOhrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letC: 300 Kč
3.7.provizorní korunka-STOplně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubuna zubu ve stejné lokalizaci 1 x do zhotovení finálního výrobkuI
částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubuC: 200 Kč
4Mezičleny
4.1.člen můstku celokovový-STO-ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letC: 200 Kč
4.2.člen můstku estetický fazetovaný kompozitním plastemúhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlataSTOplně hrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 letve stejné lokalizaci 1 x / 8 letI
-částečně hrazeno jen u pojištěnců od 18 letna zubu ve stejné lokalizaci 1 x / 8 letC: 200 Kč
4.3.člen můstku estetický ostatní-STOhrazeno jen u pojištěnců od 18 letve stejné lokalizaci 1 x / 8 letC: 200 Kč
4.4.člen můstku provizorní-STO-ve stejné lokalizaci 1 x do zhotovení finálního výrobkuC: 100 Kč
5Adhezivní náhrady
5.1.adhezivní náhrada z kompozitního plastu a kovu-STOhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let1 x / 5 letC: 1500 Kč
6Částečné snímatelné náhrady
6.1.částečná snímatelná náhrada základníčástečná snímatelná náhrada s pryskyřičným tělem se zabudovanými jednoduchými opěrnými a retenčními prvky zajišťujícími alespoň dentomukózní přenos žvýkacího tlaku a stabilitu náhrady v ústech. Úhrada zahrnuje zhotovení výztuže, otisk čelisti v individuální lžíci, je-li třeba, a cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata.STO-1 x / 4 rokyI
6.2.částečná snímatelná náhrada ostatníčástečná snímatelná náhrada ostatní s dentálním nebo dentomukózním přenosem žvýkacího tlaku zhotovená za použití jiných konstrukčních prvků, technologických postupů a materiálů než u částečné snímatelné náhrady základníSTOhrazeno jen u pojištěnců od 18 let1 x / 4 rokyC: 2500 Kč
6.3.částečná dětská snímatelná náhradačástečná dětská snímatelná náhrada v dočasném a smíšeném chrupu bez kotevních prvků.STOhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 18 let-I
7Celkové snímatelné náhrady
7.1.celková snímatelná náhrada základnícelková snímatelná náhrada s baží z jednobarevné metylmetakrylátové pryskyřice a s pryskyřičnými zubySTO-1 x / 4 rokyI
7.2.celková snímatelná náhrada ostatnícelková snímatelná náhrada ostatní zhotovená za použití jiných technologických postupů, materiálů a konstrukčních prvků než u celkové snímatelné náhrady základníSTOhrazeno jen u pojištěnců od 18 let1 x / 4 rokyC: 4500 Kč
8Rekonstrukční a pooperační náhrady
8.1.krycí deska-STO--I
8.2.pooperační náhrada-STO--I
8.3.obturátor-STO--I
8.4.nákusná dlaha-STOhrazeny jsou jen pooperační a poúrazové nákusné dlahy-I
hrazeno jen při onemocnění temporomandibulárního kloubu1 x / 2 rokyC: 1000 Kč
9Dentální slitiny
9.1dentální slitiny zlatavýrobní ztráta z čisté váhy výrobku do 8%STOhrazeno pouze v případě prokázané alergie na ostatní dentální kovy-Z
10Opravy, úpravy a rebaze náhrad
10.1.oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady-STOhrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištěníu pojištěnců do dne dosažení 18 let 1 x / 6 měsícůC: 200 Kč
u pojištěnců od 18 let 1 x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady
10.2.oprava vypadlého zubu z náhrady-STOhrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištěníu pojištěnců do dne dosažení 18 let 1 x / 6 měsícůC: 150 Kč
u pojištěnců od 18 let 1 x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady
10.3.oprava retenčních prvků náhrady-STOhrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištěníu pojištěnců do dne dosažení 18 let 1 x / 6 měsícůC: 350 Kč
u pojištěnců od 18 let 1 x / 2 roky, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady
10.4.úprava - rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků-STOhrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištěníu pojištěnců do dne dosažení 18 let bez limituC: 550 Kč
u pojištěnců od 18 let 3x / 1 náhrada, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady
10.5.rebaze částečné a celkové náhrady-STOhrazeno jen u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění1 x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhradyC: 800 Kč

Tabulka č. 5

položkanázevKategorie PopisPreskripční omezeniIndikační omezeníMnožstevní limitÚhrada
11.1.ortodontický diagnostický a dokumentační modela1 ks = 1 párORD-2 ks / 1 rok, 6 ks za životI
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let
c
11.2funkční snímací aparáta-ORD--I
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let2 ks / 4 rokyC: 1875 Kč
cC: 1250 Kč
11.3.složitý funkční snímací aparát (Kla mmt, Balters, Fránkel, Bimler, Lehman, Hansaplatte)a-ORD--I
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let2 ks / 4 rokyC: 3000 Kč
cC: 2000 Kč
11.4.jednoduchý deskový nebo foliový snímací aparát - do 4 prvků (drát, 1 šroub)a-ORD--I
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let1 ks / 2 roky / 1 čelistC: 1275 Kč
cC: 850 Kč
11.5.složitý deskový snímací aparáta-ORD--I
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let2 ks / 4 rokyC: 1950 Kč
cC: 1300 Kč
11.6.clona, skluzná stříškaa-ORD--I
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let2 ks / 5 letC: 1125 Kč
cC: 750 Kč
11.7.pevný aparát k rozšíření patrového švua-ORD--I
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let2 ks / 10 letC: 2025 Kč
cC: 1350 Kč
11.8.laboratorně zhotovený intraorální oblouka-ORD--I
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let2 ks / 5 letC: 1110 Kč
cC: 740 Kč
11.9.oprava poškozeného snímacího aparátu (lom a podobná poškození)a-ORD-C: 668 Kč
bhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let1 / 1 rok, ne dříve než 6 měsíců od zhotovení výrobku
c
11.10.plánovaná úprava - modifikace snímacího aparátu v laboratořia-ORD-I
bortodontický šroub se při úpravě snímacího aparátu nehradíhrazeno jen u pojištěnců do dne dosažení 22 let1 x / 6 měsícůC: 1200 Kč
cC: 800 Kč

Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

ODDÍL A

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé

I Nemoci onkologické

II Nemoci oběhového ústrojí

III Nemoci trávicího ústrojí

IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V Nemoci dýchacího ústrojí

VI Nemoci nervové

VII Nemoci pohybového ústrojí

VIII Nemoci močového ústrojí

IX Duševní poruchy

X Nemoci kožní

XI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ
léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní) nebo P (příspěvková)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
OPAKOVANÝ
léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní) nebo P (příspěvková)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
INEMOCI ONKOLOGICKÉ
I/1- Zhoubné nádory.K 21 dnů

Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie).

Možnost prodloužení.
K 21 dnů

Hodgkinova nemoc
do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
IINEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
II/l- Symptomatická ischemická choroba srdeční.P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/2- Stav po infarktu myokardu.K 28 dnů
Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.
Možnost prodloužení.
II/3- Hypertenzní nemoc

II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
K 28 dnů
Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Hypertenzní nemoc refrakterní.
II/4- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě ateroskl erotickém II b.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém
II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
Pokud není možná invazivní léčba.
II/5- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.
- Chronický lymfatický edém.
K 21 dnů
Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání,
nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

P 21 dnů
Ostatní.
Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/6- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu:
náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,

rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor,

chirurgická revaskularizace myokardu - koronární arteriální bypass (CABG),

operace vrozených srdečních vad u dospělých,

operace výdutě levé komory,

operace nádorů srdce, operace osrdečníku,

operace hradní aorty.
K 28 dnů
Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo
do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
II/7- Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).P 21 dnů
Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
II/8- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hradní aorty.
- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
K 21 dnů
Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.

P 21 dnů
V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.
II/9- Stavy po transplantaci srdce.K 28 dnů
Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
Možnost prodloužení.
IIINEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
III/1- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.
- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.
P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
III/2- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologií.
III/3- Crohnova nemoc.
- Colitis ulceroza.
K 21 dnů
Těžká forma onemocnění.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Opakované exacerbace nemoci: 1× v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
III/4- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.
- Sklerotizující cholangoitis.
- Funkční poruchy žlučového traktu.
P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
K udržení remise.
III/5- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest
- pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP).
- Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu.
Po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Trvající dysfunkce žlučových cest.
III/6- Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).
- Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů.
- Asociovaná autoimunní hepatitis.
- Primární biliární cirhóza.
K 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení onemocnění při konzervativní terapii.
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.
III/7- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.K 21 dnů
Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci.
Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
III/8- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.
- Prokázaná chronická pankreatitis.
K 21 dnů
Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis, při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.
IVNEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
IV/1- Diabetes mellitus.K 21 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).
IV/2- Stavy po totální thyreoidektomii.
- Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

P 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypotyreozy.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů
(zejména artropatie a benigní myopatie).
IV/3- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).K 21 dnů
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

Možnost prodloužení.
VNETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
V/l- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.
- Stavy po transplantaci plic.
K 28 dnů
Stavy po operaci dolních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů
Stavy po operaci horních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
V/2- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.
- Stavy po fonochirurgické léčbě.
K 21 dnů
Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
V/3- Stavy po komplikovaném zánětu plic.K 21 dnů
Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.
V/4- Bronchiektazie
- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
K 21 dnů
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.
V/5- Astma bronchiale.
- Chronická obstrukční plicní nemoc.
K 28 dnů
Prokázaná ventilační porucha - pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Prokázaná ventilační porucha - pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
V/6- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.K 28 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení

K 28 dnů
Při prokázané ventilační poruše -pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů
Při prokázané ventilační poruše - pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
V/7- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.K 28 dnů
Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
VINEMOCI NERVOVÉ
VI/1- Obrna lícního nervu.
- Postpoliomyelitický syndrom.
- Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
K 28 dnů
Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
Postpoliomyelitický syndrom.
Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Postpoliomyelitický syndrom.
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
VI/2- Polyneuropatie s paretickými projevy.K 28 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).
1x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P14 dnů
Ostatní.
VI/3- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.

Možnost prodloužení.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/4- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:stavy po meningoencefalitis,
encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
K 28 dnů
Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.
Možnost prodloužení.
VI/5- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.
Po odeznění akutního stadia nemoci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
VI/6- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.K 28 dnů
Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
VI/7- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.K 28 dnů
Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/8- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.K 28 dnů
Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.
VI/9- Syringomyelie s paretickými projevy.K 21 dnůK 21 dnů
1x v průběhu 24 měsíců.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/10- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.K 28 dnůK 28 dnů
Do 21 let.

K 28 dnů
Nad 21 let.
1× v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/11- Parkinsonova nemoc.

(Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
K 21 dnůK 21 dnů
Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.
1× v průběhu 24 měsíců.
VIINEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1- Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.K 28 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.
K 28 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.
VII/2- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.K 28 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,

v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,

v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.
VII/3- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční),
- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
K 28 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.
Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis. Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.
Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.
Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.
VII/4- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.
- Difúzní onemocnění pojiva
soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
K 28 dnů
V remisi.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
V remisi.
1× v průběhu 24 měsíců.
Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.
VII/5- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.
- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
K 21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu.
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
VII/6- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
VII/7- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.K 21 dnů
Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.
Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.
K 21 dnů
Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.
Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.
1× v průběhu 24 měsíců.
Stavy kontraindikované k operaci
1× v průběhu kalendářního roku.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.
Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.
VII/8- Artrózy v ostatních lokalizacích.
- Artropatie.
K 21 dnů
Bolestivá forma s častými exacerbacemi.
K 21 dnů
Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.
1× v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.
VII/9- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.K 21 dnů
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VII/10- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.K 28 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
VII/11- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.K 28 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).
VII/12- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.K 21 dnů
Do 12 měsíců po operaci.
VIIINEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
VIII/1- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.
- Cystické onemocnění ledvin.
K 21 dnů
Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.
Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/1.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/2- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.
- Nefrokalcinóza.
K 21 dnů
Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.
Cystinová nefrolithiáza.
Bilaterální nefrokalcinóza.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Při prokázaném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.
VIII/3- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.

P 21 dnů
Ostatní do 6 měsíců.
VIII/4- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.P 21 dnů P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/5- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).
- Dárce štěpu (ledviny).
K 21 dnů
Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci.
Možnost prodloužení v případě transplantace.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Stavy po transplantaci ledviny
(netýká se dárce štěpu).
IXDUŠEVNÍ PORUCHY
IX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
IX/2- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
XNEMOCI KOŽNÍ
X/l- Atopický ekzém.K 21 dnů
Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.
1× v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
X/2- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci
na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
K 28 dnů
Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.
1× v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
X/3- Toxická kontaktní dermatitis,
- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
K 28 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
X/4- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.K 28 dnů
Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
X/5- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kdehrozí značné kontraktury.K 28 dnů
Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
XINEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
XI/1- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)
- Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.
- Abortus habitualis.
K 21 dnů
Ženy do 40 let.
Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.
Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Ženy do 40 let věku.
Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.
Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ženy do 40 let.
XI/2- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).K 21 dnů
Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ženy do 40 let.
XI/3- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.
- Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.
K 28 dnů
Do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

ODDÍL B

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI Nemoci onkologické

XXII Nemoci oběhového ústrojí

XXIII Nemoci trávicího ústrojí

XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

XXV Nemoci dýchacího ústrojí

XXVI Nemoci nervové

XXVII Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII Nemoci močového ústrojí

XXIX Duševní poruchy

XXX Nemoci kožní

XXXI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ
léčebný pobyt
- způsob poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče:
K (komplexní)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
OPAKOVANÝ
léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní)
- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ
XXI/1- Zhoubné nádory.K 28 dnů
Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.


Možnost prodloužení.
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
XXII/1- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci.
- Stavy po transplantaci srdce.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Hemodynamické reziduální vady.

Možnost prodloužení.
XXII/2- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.

Možnost prodloužení.
XXII/3- Juvenilní hypertenze.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Možnost prodloužení.
XXII/4- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
XXIII/1- Chronické onemocnění žaludku.- Funkční poruchy žaludku.
- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.
- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.
- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/2- Chronické onemocnění střev.
- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.
- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.
- Dermatogenní malabsorpční syndromy.
- Coeliakie.
- Polyposis intestini.
- Megacolon vrozené i získané.
- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Ostatní:
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/3-Nemoci jater.
- Stavy po infekční hepatitis.
- Chronická hepatitis.
- Cirhózy ve stavu kompenzace.
- Toxická poškození jater.
- Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater.
- Jiné hepatopatie.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/4- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest.
- Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece.
- Chronická cholecystitis.
- Biliární dyspepsie.
- Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIII/5- Chronické nemoci pankreatu.- Stavy po akutní pankreatitis.
- Chronická pankreatitis.
- Pankreatická achylie vrozená i získaná.
- Cystická fibróza.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza. 1× v průběhu kalendářního roku.
Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Ostatní.
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
XXIV/1- Diabetes mellitus.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.
XXIV/2- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIV/3- Tyreopatie.
- Stavy po operacích štítné žlázy.
- Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Tyreopatie.
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
XXV/1- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/2- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
1× v průběhu kalendářního roku.
Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXV/3- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/4- Bronchiektasie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/5- Asthma bronchiale.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/6- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.
- Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXV/7- Cystická fibróza.
- Intersticiální plicní fibróza.
- Sarkoidóza plic.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI NEMOCI NERVOVÉ
XXVI/1- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/2- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/3- Dětská mozková obrna.- Mozečkové syndromy.
- Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/4- Jiné hybné poruchy centrálního původu:
- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.
- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.
- hybné poruchy po úrazech mozku.
- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVI/5- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při recidivě onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVII/1- Juvenilní chronická artritis.
- Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/2- Vrozené či získané ortopedické vady.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/3- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.
XXVII/4- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/5- Osteochondrózy ve stádiu reparačním.Morbus Perthes ve stádiu reparačním.
- Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/6- Morbus Scheuermann.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXVII/7- Vertebrogenní algický syndrom.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při recidivě.

Možnost prodloužení.
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVIII/1- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXVIII/2- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při recidivě.

Možnost prodloužení.
XXVIII/3- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.K 28 dnů
Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
XXVIII/4- Chronická difusní glomerulonefritis.
- Lipoidní nefróza.
- Hereditární nefropatie ve stadiu remise.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXVIII/5- Stavy po transplantaci ledvin.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.
XXVIII/6- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.
- Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY
XXIX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXIX/2- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXX NEMOCI KOŽNÍ
XXX/1- Psoriasis vulgaris
- chronické a recidivující formy.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/2- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.
- Chronické prurigo.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/3- Indurativní a konglobující formy akné.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/4- Sklerodermie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXX/5- Ichtyózy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
XXX/6- Chronické dermatózy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.
XXX/7- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.

Možnost prodloužení.
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
XXXI/1- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.
- Pozánětlivé změny v malé pánvi.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXXI/2- Primární a sekundární
:amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.
- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXXI/3Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):
- v malé pánvi.
- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.
- po appendectomii.
K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
XXXI/4- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn