Hlavní navigace

Zákon o státním podniku - Přechodná ustanovení

Předpis č. 77/1997 Sb.

Znění od 1. 1. 2017

77/1997 Sb. Zákon o státním podniku

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 213/2013 Sb. Čl. II

Ustanovení § 13, 15 a 19 zákona o státním podniku upravující vytvoření fondu zakladatele, přidělování prostředků do tohoto fondu a jejich použití a povinnosti podniku související s vytvořením a spravováním fondu zakladatele platí pro národní podniky zřízené podle dřívějších právních předpisů a jejich zřizovatele obdobně.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 253/2016 Sb. Čl. II

1. Zakladatelé ve spolupráci se státními podniky jsou povinni do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přizpůsobit tomuto zákonu zakládací listiny a statuty státních podniků a podat návrh na zápis provedených změn do obchodního rejstříku.

2. Pokud je v katastru nemovitostí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáno právo hospodařit s nemovitou věcí ve vlastnictví České republiky pro státní podnik nebo státní podnik v likvidaci, na které se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu převzetí této nemovité věci po dříve zaniklém státním podniku, pak platí, že uvedený státní podnik nebo státní podnik v likvidaci má právo hospodařit k této nemovité věci. To se nevztahuje na nemovité věci, u kterých je existence práva hospodařit ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona předmětem soudního řízení anebo které byly dotčeny přechodem vlastnického práva na Českou republiku podle § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.

3. Pokud je u nemovité věci ve vlastnictví České republiky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v katastru nemovitostí zapsáno právo hospodaření pro dříve zaniklý státní podnik, postupuje se podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).