Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění - Čl. V - Změna zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 160/1995 Sb.

Vyhlášené znění

160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. V

Změna zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 134/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písm. a) se před slovo "invalidního" vkládá slovo "plného".

2. V § 1 odst. 3 písm. c) se za slova "které je" vkládají tato slova: "podle předpisů o důchodovém pojištění".

3. § 1 odst. 3 písm. d) včetně poznámky č. 2) zní:

"d) nezaopatřeného dítěte; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle předpisů o důchodovém pojištění.2)

4. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova "nemocenského nebo důchodového zabezpečení" nahrazují slovy "nemocenského pojištění (péče) nebo důchodového pojištění".

5. V § 7 odst. 1 se ve větě první vypouští poznámka č. 12) a ve větě třetí se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "blízké osoby a bezmocnost se posuzují podle předpisů o důchodovém pojištění.".

6. V § 7 odst. 2 větě první se vypouštějí slova "nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou".

7. § 7 odst. 4 včetně poznámky č. 7) zní:

"(4) Občanu uvedenému v odstavcích 1 a 2 se poskytuje měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem a částkou jeho životního minima stanoveného podle zvláštního zákona.7)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).