Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění - Čl. XIV - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

Předpis č. 160/1995 Sb.

Vyhlášené znění

160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XIV

Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se mění a doplňuje takto:

1. V § 117 odst. 1 se slova "invalidní, částečný invalidní důchod nebo důchod za výsluhu let podle předpisů o sociálním zabezpečení" nahrazují slovy "plný invalidní nebo částečný invalidní důchod z důchodového pojištění".

2. § 120 odst. 4 včetně poznámky č. 30) zní:

"(4) Nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 130% částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění.30)

3. V § 121 odst. 2 se slova "invalidní, částečný invalidní důchod nebo důchod za výsluhu let podle předpisů o sociálním zabezpečení" nahrazují slovy "plný invalidní nebo částečný invalidní důchod".

4. § 122 zní:

"§ 122

(1) Přiznaný příspěvek se zvyšuje ve stejných termínech a stejným způsobem jako procentní výměra částečného invalidního důchodu.

(2) Po dobu pobytu příjemce příspěvku v cizině se příspěvek nevyplácí.".

5. V § 123 se vypouštějí slova "a nárok na výplatu důchodu uvedeného v § 122 odst. 2".

6. Za § 153 se vkládá nový § 153a, který včetně nadpisu zní:

"§ 153a

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. ledna 1996

Výše příspěvku, na který vznikne nárok po 31. prosinci 1995, nesmí být nižší než výše příspěvku, která by náležela, kdyby příspěvek byl přiznán podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995, a to včetně zvýšení, která by náležela k tomuto příspěvku pouze k tomuto dni.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).