Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel - ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o občanských průkazech

Předpis č. 53/2004 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

53/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. VIII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů.".

2. V § 24 odstavec 3 zní:

"(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu ministerstva, jestliže

a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,

b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,

c) občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva.".

3. V § 24 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Občanské průkazy vydané podle odstavce 3 jsou platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.

(5) K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 2 fotografie.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).