Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele - Čl. VIII

Předpis č. 160/2007 Sb.

Znění od 2. 7. 2007

160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

Čl. VIII

Za § 12 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se vkládá nový § 12a, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"§ 12a

Jestliže výrobek představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, vláda v souladu s předpisem Evropských společenství15) a na základě rozhodnutí Komise může nařízením stanovit podrobnosti týkající se bezpečnosti výrobku nebo činností s jeho bezpečností souvisejících; z hlediska bezpečnosti mohou být konkrétněji stanovena následující kritéria:

a) požadavek na provádění určitého druhu, rozsahu či metody zkoušek, a to v závislosti na druhu výrobku,

b) prověřování vlastností výrobku, které výrobek vykazuje,

c) omezení nabídky výrobku, zejména omezení nabídky pro určitou skupinu obyvatel,

d) podmínky pro prodej, včetně délky prodeje,

e) vybavení výrobku výstražnými označeními, včetně formy jejich provedení,

f) vybavení výrobku průvodní dokumentací, zejména vymezení jejího druhu nebo obsahu,

g) uchovávání dokumentace, zejména její specifikace, určení osoby, která je povinna ji uchovávat, popřípadě lhůty pro její uchovávání.

15) Čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků a nařízení Rady č. 339/93/EHS o kontrolách shody s pravidly bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených ze třetích zemí.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).