Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií

Předpis č. 253/2005 Sb.

Znění od 1. 1. 2007

253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. IV

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 16 písmeno f) zní:

"f) správní úřady inspekce práce,".

2. V § 21 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".

3. V poznámce pod čarou č. 18 se slova "zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce".

4. V § 22 odst. 4 a 5 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).