Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce - ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Předpis č. 253/2005 Sb.

Znění od 1. 1. 2007

253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. V

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 125/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".

Poznámka pod čarou č. 4c zní:

"4c) § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.".

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".

3. V § 89 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

"g) orgánu inspekci práce53) v souvislosti se šetřením pracovního úrazu,

53) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).