Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce - ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti

Předpis č. 264/2006 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. XLIX

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. e) bodech 1 a 2 se slova "osobu uvedenou v § 13 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "manžela nebo dítě této fyzické osoby".

2. § 13 se zrušuje.

3. V § 41 odst. 3 písm. f) se za slovo "jde-li" vkládá slovo "o".

4. V § 69 odst. 6 se slova "§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce" nahrazují slovy "§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce".

5. V § 89 se slova "běžných úkolů (§ 13 odst. 2)" nahrazují slovy "úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby".

6. V § 113 odst. 5 se za slova "na sociální zabezpečení a" vkládají slova "příspěvku na".

7. V § 121 odst. 5 se slova "§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce" nahrazují slovy "§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce".

8. V § 132 odst. 1 se slova "osoby uvedené v § 13 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby".

9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "tyto osoby" nahrazují slovy "osoby se zdravotním postižením".

10. V § 139 odst. 2 písm. b) a v § 140 odst. 2 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

11. V § 139 odst. 2 písm. c) a v § 140 odst. 2 písm. c) se za slovo "zákonů," doplňuje slovo "nebo".

12. V § 139 odst. 5 písm. a) se za slovo "pokutu" vkládá slovo "do".

13. V § 140 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

14. V § 140 odst. 4 písm. b) se text "b), c) a d)" nahrazuje textem "b) a c)".

Čl. L

Přechodné ustanovení

Správní řízení ve věcech týkajících se plnění povinnosti podle § 13 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 220/2005 Sb., zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).