Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce - ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání

Předpis č. 264/2006 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o konkursu a vyrovnání

Čl. LIII

V § 67a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se slova "vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovní poměr se zakládá jmenováním, uvedených v § 27 odst. 5 písm. a) a b) zákoníku práce (dále jen "vedoucí pracovníci")" nahrazují slovy "vedoucích zaměstnanců6a)".

Poznámka pod čarou č. 6a zní:

"6a) § 11 odst. 4 zákoníku práce.".

Čl. LIV

Přechodné ustanovení

U konkursů, které byly pravomocně prohlášené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při uspokojování pracovních nároků vedoucích zaměstnanců (§ 67a) postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).