Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony - "HLAVA IV - PŘEZKUM ROZHODNUTÍ VE VĚCI AZYLU SOUDEM

Předpis č. 2/2002 Sb.

Znění od 1. 10. 2004

2/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

"HLAVA IV

PŘEZKUM ROZHODNUTÍ VE VĚCI AZYLU SOUDEM

§ 32

(1) Proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu lze podat opravný prostředek k soudu.7)

(2) Opravný prostředek lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(3) Ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí o žádosti o udělení azylu

a) jímž se tato žádost zamítá jako zjevně nedůvodná,

b) které bylo doručeno v době, kdy žadatel o udělení azylu byl umístěn v přijímacím středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,

c) podané v zařízení pro zajištění cizinců.3)

(4) Neobsahuje-li rozhodnutí řádné poučení o opravném prostředku, lze tento podat do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(5) Včas podaný opravný prostředek má odkladný účinek s výjimkou opravného prostředku proti rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25 písm. g).

§ 33

(1) Opravný prostředek se podává ministerstvu.

(2) Ministerstvo předloží opravný prostředek spolu se svým vyjádřením příslušnému soudu do 15 dnů ode dne jeho doručení.

(3) Do doby, než o opravném prostředku rozhodne soud, může ministerstvo napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví opravnému prostředku.

§ 33a

(1) Soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání rozhodnutí ve věci.

(2) Rozhodnutí o zastavení řízení nabývá právní moci dnem doručení.

§ 33b

Soud rozhodne o opravném prostředku proti rozhodnutí, jímž byla žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná, přednostně a s největším urychlením.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).