Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - Čl. I

Předpis č. 153/2011 Sb.

Znění od 6. 6. 2011

153/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odstavec 3 zní:

(3) Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj v tomto složení:

a) u autorizační rady České komory architektů

1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

2. po jednom zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí,

3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou architektů pro každý z oborů jí udělované autorizace,

4. jeden zástupce navržený Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

b) u autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,

2. po jednom zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu,

3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro každý z oborů jí udělované autorizace,

4. jeden zástupce navržený Českou komorou architektů.“.

2. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) V případě, že autorizační rada závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může ministr pro místní rozvoj na návrh člena Komory nebo z vlastního podnětu členy autorizační rady odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje ministr pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly, a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady.

(5) Členové autorizační rady jsou oprávněni zúčastnit se průběhu zkoušek. K tomu účelu je Komora povinna členům autorizační rady písemně sdělovat nejméně 15 dní předem den, místo a čas konání zkoušek.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).