Hlavní navigace

Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve - ČÁST PRVNÍ

Předpis č. 272/1996 Sb.

Znění od 1. 11. 1996

272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve

ČÁST PRVNÍ

§ 1

(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy:

a) Ministerstvo pro místní rozvoj,

b) Ministerstvo dopravy a spojů,

c) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

d) Úřad pro státní informační systém.

(2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy:

a) Ministerstvo hospodářství,

b) Ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

c) Ministerstvo dopravy,

d) Česká komise pro vědecké hodnosti.

(3) Zrušuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

(4) Působnost ústředních orgánů státní správy, které jsou uvedeny v odstavci 1, stanoví zvláštní zákony.

(5) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází

a) z Ministerstva hospodářství

1. ve věcech telekomunikací a pošt na Ministerstvo dopravy a spojů,

2. ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

3. ve věcech malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, ve věcech živností, podpory exportu, tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, rozvoje techniky a technologií, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví na Ministerstvo průmyslu a obchodu,

4. ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu na Ministerstvo pro místní rozvoj,

5. ve věcech geologického průzkumu na Ministerstvo životního prostředí,

6. ve věcech hospodářské mobilizace a hospodářských opatření potřebných pro zabezpečení obrany na Správu státních hmotných rezerv,

7. ve věcech státního informačního systému na Úřad pro státní informační systém;

b) z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů;

c) z Ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na Ministerstvo zemědělství;

d) z Ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnického školství na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;

e) z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;

f) z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;

g) z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky ve věcech plnění úkolů spojených s legislativní činností vlády na Ministerstvo spravedlnosti.

(6) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 5 ke dni účinnosti tohoto zákona

a) z Ministerstva hospodářství na Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Správu státních hmotných rezerv a na Úřad pro státní informační systém;

b) z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů;

c) z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;

d) z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;

e) z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(7) O přechodu práv a povinností podle odstavce 6 uzavřou ministerstva dopravy a spojů, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj, zdravotnictví, Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro státní informační systém příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ústřední orgány státní správy uvedené v předchozí větě delimitační protokoly, které předloží ke schválení a k provedení rozpočtových opatření Ministerstvu financí.

(8) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky na Ministerstvo spravedlnosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).