Hlavní navigace

Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve - ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 97/1993 SB. O PŮSOBNOSTI SPRÁVY STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

Předpis č. 272/1996 Sb.

Znění od 1. 11. 1996

272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 97/1993 SB., O PŮSOBNOSTI SPRÁVY STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

§ 4

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") je ústředním orgánem státní správy pro oblast státních hmotných rezerv, hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření pro zabezpečení obrany.".

2. V § 1 odst. 3 se slova "ministra hospodářství" nahrazují slovy "ministra průmyslu a obchodu v dohodě s ministrem financí".

3. V § 3 ve větě první se za slovem "financování" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "hospodářské mobilizace a hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a financování,".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).