Hlavní navigace

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů - ČÁST PÁTÁ - OCHRANA FAUNY A FLÓRY ANTARKTIDY

Předpis č. 276/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

ČÁST PÁTÁ

OCHRANA FAUNY A FLÓRY ANTARKTIDY

§ 18

Ochrana místních rostlin a živočichů

(1) Zakazuje se jakékoliv zasahování do populací a stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů, s výjimkou zásahů a odběrů prováděných na základě povolení.

(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 neplatí pro lov ryb pro vlastní potřebu, při němž však nesmí být ohroženo přežití jednotlivých druhů ryb.

(3) Veškerý odběr místních savců a ptáků se provádí způsobem, který minimalizuje uskutečnitelnou míru bolesti a utrpení podle zvláštních právních předpisů.16)

(4) Povolení podle § 8 odst. 1 písm. f) lze vydat pouze

a) k opatření vzorků pro vědecké účely,

b) k opatření vzorků pro muzea, herbária, zoologické a botanické zahrady nebo jiné výchovné nebo kulturní instituce,

c) k odstranění nevyhnutelných následků vědeckých činností,

d) k přípravě stavby a provozu vědeckých podpůrných zařízení.

(5) Povolení podle § 8 odst. 1 písm. f) a g) obsahuje podmínky, jimiž se zajistí, že

a) nebude odebráno víc místních savců, ptáků nebo rostlin, než je nezbytně nutné,

b) budou usmrceny jen malé počty místních savců nebo ptáků a v žádném případě nebude usmrceno více místních savců nebo ptáků z místních populací, než může ve spojení s jinými dobrovolnými odběry obvykle nahradit přirozená reprodukce v následující sezoně, a

c) se zachová rozmanitost druhů, jakož i stanovišť, které jsou podstatné pro jejich existenci, a rovnováha ekosystémů v Antarktidě a ekosystémů závislých a přidružených.

(6) Zvláště chráněným antarktickým druhům, kterými jsou všechny druhy lachtanů druhu Arctocephalus a tuleň Rossův (Ommatophoca Rossii), se poskytuje zvláštní ochrana. Povolení pro odběr zvláště chráněných antarktických druhů podle § 8 odst. 1 písm. g) ministerstvo nevydá, pokud odběr není nutný pro vědecký účel, ohrozil by obnovení těchto druhů nebo místní populace či bylo-li by při odběru použito smrtící techniky, ačkoliv by takový postup nebyl nezbytný.

§ 19

Dovoz nepůvodních druhů živočichů, rostlin a mikroorganismů do Antarktidy

Zakazuje se dovoz geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy, s výjimkou dovozu na základě povolení. Tento zákaz se nevztahuje na dovoz potravin17) do Antarktidy. Do Antarktidy se nesmí dovážet žádná živá drůbež nebo jiní živí ptáci. Dovážená vykuchaná drůbež jako potravina musí být opatřena certifikátem, že není postižena Newcastlovou nemocí, tuberkulózou a infekcemi způsobenými kvasinkami.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).