Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 499/2004 Sb.

Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zdroj: zakonyprolidi.cz