Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 2 - Činnost Fondu

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 2

Činnost Fondu

§ 10

Úkoly a činnost Fondu

(1) Fond zejména

a) vykonává správu audiovizuálních poplatků a správních poplatků podle tohoto zákona,

b) vede evidenci v oblasti kinematografie,

c) poskytuje podporu kinematografie,

d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu26),

e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu27), a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu17),

f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,

g) poskytuje filmové pobídky,

h) vykonává metodickou, propagační a koncepční činnost v oblasti kinematografie a filmového průmyslu,

i) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy28).

(2) Fond zveřejňuje svou schválenou výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).