Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 4 - Evidence v oblasti podpory kinematografie

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 4

Evidence v oblasti podpory kinematografie

§ 30

Evidence v oblasti podpory kinematografie

(1) Fond eviduje za účelem správy poskytnutých podpor kinematografie a informování veřejnosti o poskytnutých podporách kinematografie

a) žadatele o podporu kinematografie,

b) žádosti o podporu kinematografie a

c) poskytnuté podpory kinematografie.

(2) Evidence podle odstavce 1 jsou informačním systémem veřejné správy35). Tyto evidence se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Údaje podle odstavce 1 se v evidenci uchovávají po dobu od podání žádosti o podporu kinematografie do uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(4) Při vedení evidence podle odstavce 1 vychází Fond z žádostí o podporu kinematografie a z rozhodnutí o podpoře kinematografie.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).