Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 2 - Žádost o podporu kinematografie

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 2

Žádost o podporu kinematografie

§ 33

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie

(1) Fond na základě koncepce Rady vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie.

(2) Ve výzvě se uvede počátek lhůty k podávání žádostí o podporu kinematografie, lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie, která nesmí být kratší než jeden měsíc od vyhlášení výzvy, a výčet dotačních okruhů podle § 31, na které se výzva vztahuje.

(3) Bližší podmínky vyhlašování výzev stanoví statut Fondu.

§ 34

Žádost o podporu kinematografie

(1) Žádost o podporu kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace evidence přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě podle § 33 odst. 2. Žádost o podporu kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při podání žádosti o podporu kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(3) Žádost o podporu kinematografie obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu dále

a) označení, charakteristiku a harmonogram projektu, o jehož podporu se žadatel uchází,

b) předpokládanou výši nákladů a údaje o finančním zajištění projektu,

c) údaje o případné zahraniční účasti na projektu,

d) žadatelem upřednostňovanou formu podpory kinematografie a její výši; pokud žadatel požaduje pouze konkrétní formu podpory kinematografie a její výši, výslovně to v žádosti uvede,

e) souhlas s uveřejněním žádosti,

f) číslo bankovního účtu žadatele.

(4) Součástí žádosti o podporu kinematografie jsou dokumenty, jimiž žadatel osvědčí splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až f) a v případech uvedených v § 39 odst. 3 rovněž předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. a). Splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až f) se osvědčuje čestným prohlášením.

(5) K žádosti o podporu kinematografie žadatel připojí dokumenty rozhodné pro její posouzení, které pro každý dotační okruh podle § 31 stanoví statut Fondu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).