Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Přechodná ustanovení

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 139/2016 Sb. Čl. II

1. Expertům jmenovaným před nabytím účinnosti tohoto zákona odděleně pro oblast ekonomickou a obsahovou se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ruší specializace a považují se za experty jmenované podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. O žádosti o podporu kinematografie podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. O žádosti o registraci pobídkového projektu, o žádosti o evidenci téhož pobídkového projektu a o žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li alespoň žádost o registraci pobídkového projektu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. O žádosti o registraci pobídkového projektu podané po nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak před 1. lednem 2017, jakož i o žádosti o evidenci téhož pobídkového projektu a o žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu, rozhodne Fond podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2017. Žadatelé, o jejichž žádosti o evidenci pobídkového projektu bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto podle § 47 odst. 5, 6 nebo 7 zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podají žádost o evidenci pobídkového projektu podle § 46 odst. 2 zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. O žádostech o registraci pobídkového projektu podaných před 1. lednem 2017 Fond rozhodne nejpozději do 31. ledna 2017.

4. Pro poplatkové povinnosti u poplatku z vysílání reklamy za poplatková období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro poplatkové období, které započalo v roce 2016, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Členové Výboru jmenovaní podle dosavadních právních předpisů vykonávají funkce do doby, než bude jmenováno alespoň 5 členů Výboru podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Do doby, než Fond spustí elektronickou aplikaci pro podání žádosti o registraci pobídkového projektu, žádosti o evidenci pobídkového projektu, žádosti o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu a žádosti o filmovou pobídku, se tyto žádosti podávají písemně s využitím formulářů zveřejněných Fondem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

7. Do doby, než Fond spustí elektronickou aplikaci pro podávání poplatkových přiznání, se poplatková přiznání podávají písemně nebo elektronicky s využitím formulářů zveřejněných Fondem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. Částka výnosů pro účely § 24a zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, určená podle roční účetní závěrky Fondu za rok 2015 odpovídá součtu výnosů z audiovizuálních poplatků a výnosů z poplatku z vysílání reklamy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).