Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 1 - Obecná ustanovení o podpoře kinematografie

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 1

Obecná ustanovení o podpoře kinematografie

§ 31

Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků

(1) Podporu kinematografie z Fondu podle § 32 je možné poskytnout na realizaci projektů z okruhů

a) vývoj českého kinematografického díla,

b) výroba českého kinematografického díla,

c) distribuce kinematografického díla,

d) projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,

e) propagace českého kinematografického díla,

f) publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,

g) zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví,

h) vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,

i) filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie, nebo

j) ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

(2) Statut Fondu stanoví

a) výši prostředků poskytovaných Fondem, zejména odhad celkových výdajů Fondu ve všech dotačních okruzích podle odstavce 1 za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích v návaznosti na jednotlivé výzvy podle § 33 odst. 1 a maximální výši dotace na projekt v procentech nebo v konkrétní částce,

b) uznatelnost nákladů, a to seznam uznatelných nákladů podle jednotlivých okruhů nebo typu projektu a pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů,

c) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti.

§ 32

Forma podpory kinematografie

(1) Prostředky Fondu na podporu kinematografie se poskytují jako dotace nebo jako dotace s podílem na zisku.

(2) V případě dotace s podílem na zisku se prostředky poskytují jako nenávratné s tím, že ve smlouvě je sjednáno zvláštní ustanovení o podílu Fondu na zisku z projektu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).