Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 7 - Koprodukční statut

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 7

Koprodukční statut

§ 53

Rozhodování o udělení koprodukčního statutu

(1) Fond rozhodne o udělení koprodukčního statutu kinematografickému dílu, který potvrzuje soulad díla s Úmluvou nebo jinou mezinárodní smlouvou o filmové koprodukci, pokud splňuje podmínky Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

(2) Koprodukční statut nemůže být udělen audiovizuálním dílům pornografické povahy, kinematografickým dílům schvalujícím násilí nebo kinematografickým dílům otevřeně urážejícím lidskou důstojnost.

(3) Žádost o udělení koprodukčního statutu musí koproducent s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podat Fondu nejméně 2 kalendářní měsíce přede dnem zahájení natáčení příslušného kinematografického díla, který je uveden v koprodukční smlouvě.

(4) K žádosti o udělení koprodukčního statutu se přikládá

a) kopie licenční nebo obdobné smlouvy, jíž žádající koproducent nebo jiný koproducent získává oprávnění k užití scénáře kinematografického díla a kinematografického díla,

b) scénář kinematografického díla,

c) seznam technické a umělecké účasti koproducentů z každého státu, podílejících se na výrobě kinematografického díla,

d) souhrn plánovaných nákladů na výrobu kinematografického díla (rozpočet),

e) finanční plán, který zachycuje přehled zdrojů plánovaných pro pokrytí výrobních nákladů kinematografického díla,

f) plánovaný harmonogram výroby kinematografického díla a

g) koprodukční smlouva nebo koprodukční smlouvy splňující podmínky podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

(5) Pokud je finanční příspěvek koproducenta s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky nižší než finanční příspěvek ostatních jednotlivých koproducentů, nerozhodne Fond o udělení koprodukčního statutu dříve, než obdrží sdělení orgánu příslušného pro udělení koprodukčního statutu pro koproducenta s nejvyšší finanční účastí.

(6) Bude-li na základě žádosti o udělení koprodukčního statutu a předložených dokladů udělen kinematografickému dílu koprodukční statut, může jej Fond zrušit, pokud po dokončení výroby kinematografického díla zjistí, že kinematografické dílo tak, jak bylo vyrobeno, neodpovídá podmínkám Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).