Hlavní navigace

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů - ČÁST DRUHÁ - Změna horního zákona

Předpis č. 157/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

ČÁST DRUHÁ

Změna horního zákona

§ 26

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Orgán státní báňské správy povoluje a kolauduje též stavby úložných míst16a), nejde-li o odkaliště.“.

2. V § 31 odst. 5 se na konci věty první za slova „dotčených těžbou“ doplňují slova „a monitorování úložného místa16a) po ukončení jeho provozu.“.

Poznámka pod čarou č. 16a zní:

16a) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).