Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - Přechodná ustanovení

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 1. 5. 2014

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 227/2009 Sb. Čl. LXXXII

1. Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů. To neplatí v případě změny údaje o místu narození.

2. Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití digitalizované podoby občana, popřípadě jeho podpisu, vedených v evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1. ledna 2013.

3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. prosince 2011. Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.

4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

5. V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji, vydaném přede dnem 1. ledna 2012, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového občanského průkazu po tomto datu, vydá se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 424/2010 Sb. Čl. IX

1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.

3. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu,

a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně anebo zrušení místa trvalého pobytu,

b) nemá občan povinnost odevzdat občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu na území České republiky podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

c) nepozbývá takový občanský průkaz platnosti nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

d) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.

4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle,

a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,

b) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).