Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 90/2012 Sb.

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - Druhy podílů

Znění od 20140101

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Druhy podílů

§ 135

(1) Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.

(2) Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu.

§ 136

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz