Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 90/2012 Sb.

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - Rozhodování členské schůze

Znění od 20140101

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Rozhodování členské schůze

§ 649

Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.

§ 650

(1) Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více.

(2) Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o

a) schválení poskytnutí finanční asistence,

b) uhrazovací povinnosti,

c) zrušení družstva s likvidací,

d) přeměně družstva,

e) vydání dluhopisů.

§ 651

Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz