Hlavní navigace

Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o mimosoudních rehabilitacích

Předpis č. 357/2005 Sb.

Znění od 1. 8. 2016

357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o mimosoudních rehabilitacích

§ 17

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 116/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 164/1994 Sb., zákona č. 107/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 78/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/1999 Sb. a zákona č. 351/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 29 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 29 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

3. V § 29 odstavec 2 zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se použije jen v případě občanů,

a) na kterých byl vykonán trest smrti,

b) kteří zemřeli v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,

c) kteří byli zařazeni v táboře nucených prací nebo centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací nebo v pracovním útvaru alespoň 12 měsíců.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).