Hlavní navigace

Zákon o ochraně chmele - § 8 - Přestupky

Předpis č. 97/1996 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele

§ 8

Pokuty

Přestupky

(1) Právnická osoba se dopustí protiprávního jednání tím, že v rozporu s předpisy Evropských společenství nebo tímto zákonem

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s předpisy Evropských společenství nebo tímto zákonem

a) uvede produkt bez ověřovací listiny původu do oběhu nebo ho vyveze,7)

b) uvede do oběhu bez certifikace produkt, který byl po certifikaci opětovně zabalen,8)

c) použije jiný než v nařízení uvedený produkt k výrobě chmelových produktů,9)

d) smísí produkty, které se nacházejí v oběhu,10)

e) smísí chmel,11)

f) prodává produkt, aniž by byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodními podklady,12)

g) prohlášení nepředá, nepředá správně, nepředá úplně nebo nepředá včas,13)

h) nepodá, nepodá správně nebo nepodá včas hlášení,14)

i) nevyznačí, nebo nevyznačí včas nebo nevyznačí úplně údaj na obalu,15)

j) překročí předepsanou váhu obalu,16)

k) ve volném prodeji dále prodá nebo rozdělí zásilku, aniž by produkt byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodním podkladem vystaveným prodávajícím,17)

l) uvede zásilku do oběhu,18)

m) nesplní povinnost uvedenou v § 5 odst. 2 nebo 3, nebo

n) neoznámí Ústavu zrušení nebo vznik nových skutečností v obhospodařování chmelnice podle § 4 odst. 5.

(2) Za protiprávní jednání se právnické osobě uloží pokuta

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) do výše 100 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. m) nebo n),

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. m) nebo n),

b) do 200 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. b), g), h), i) nebo j),

b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. b), g), h), i) nebo j),

c) do 300 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. c), d), f), k) nebo l),

c) 300 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. c), d), f), k) nebo l),

d) do 500 000 Kč, jde-li o protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo e).

d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo e).

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(4) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, uplynul-li 1 rok ode dne zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo spácháno.

(5) Protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav.

(3) Přestupky právnických osob podle tohoto zákona projednává Ústav.

(6) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem,19) při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty ukládá a vybírá Ústav.

(4) Pokuty ukládá a vybírá Ústav.

(8) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).