Hlavní navigace

Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití - § 5 - Působnost orgánů státní správy

Předpis č. 83/2013 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

83/2013 Sb. Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

§ 5

Působnost orgánů státní správy

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a) Český báňský úřad a

b) obvodní báňské úřady.

(2) Český báňský úřad

a) přiděluje trojmístný kód místu výroby podle tohoto zákona a

b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona.

(3) Obvodní báňské úřady

a) vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem,

b) ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona,

c) vedou řízení o přestupcích a

d) uchovávají evidenci jim předanou v případech uvedených v § 4a odst. 4.

(4) Dozor vykonávají obvodní báňské úřady podle zákona upravujícího kontrolu3) obvodními báňskými inspektory, kteří se při výkonu své činnosti prokazují služebním průkazem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).