Hlavní navigace

Zákon o podpoře sportu - § 7d - Přestupky

Předpis č. 115/2001 Sb.

Znění od 31. 7. 2019

115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu

§ 7d

Přestupky

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3.

(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném na základě § 3e odst. 2 a 3.

(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4.

(3) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. b) nebo c) se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném na základě § 3e odst. 4.

(4) Konečný příjemce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6b odst. 5 neposkytne Agentuře součinnost při kontrole.

(4) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1000000 Kč.

(5) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1000000 Kč.

(5) Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 100000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 1000000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2000000 Kč.

(6) Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 100000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 1000000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2000000 Kč.

(6) Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 100000 Kč.

(7) Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 100000 Kč.

(7) Žadateli o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100000 Kč.

(8) Osobě podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100000 Kč.

(9) Konečnému příjemci lze za přestupek podle odstavce 4 uložit pokutu do 100000 Kč.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).