Hlavní navigace

Zákon o povodích - § 1

Předpis č. 305/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2001

305/2000 Sb. Zákon o povodích

§ 1

(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká bez likvidace

a) Povodí Labe, akciová společnost, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,

b) Povodí Moravy, akciová společnost, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,

c) Povodí Odry, akciová společnost, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,

d) Povodí Ohře, akciová společnost, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,

e) Povodí Vltavy, akciová společnost, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8.

(2) Dnem účinnosti tohoto zákona vzniká

a) Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,

b) Povodí Moravy, státní podnik, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,

c) Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,

d) Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,

e) Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8,

(dále jen "Povodí").

(3) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení Povodí se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona o státním podniku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Funkci zakladatele Povodí jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.

(5) Na nakládání s majetkem státu podle tohoto zákona nelze použít ustanovení zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.2)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).