Hlavní navigace

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - § 3 - Hlediska přezkoumání

Předpis č. 420/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

§ 3

Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání podle § 2 se ověřuje z hlediska

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,11) o hospodaření s jejich majetkem,12) o účetnictví13) a o odměňování,14)

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).