Hlavní navigace

Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8 (úplné znění)

Předpis č. 472/2004 Sb.

Vyhlášené znění

472/2004 Sb. Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8

472

ZÁKON

ze dne 22. července 2004

o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Česká republika je oprávněna přijmout úvěry od Evropské investiční banky na financování výstavby dálnice D8 v úseku mezi Trmicemi a státní hranicí České republiky se Spolkovou republikou Německo v celkové výši 12 000 000 000 Kč. Jednotlivé úvěry budou splatné ve lhůtě do 25 let ode dne podpisu příslušné smlouvy o úvěru, nejpozději však do 31. prosince 2031.

(2) Úsek dálnice D8 mezi Trmicemi a státní hranicí České republiky se Spolkovou republikou Německo zahrnuje stavby označené v projektové dokumentaci jako:

a) D8 – 0807/IA Trmice – Knínice – hlavní trasa km 76,556 – 88,800

b) D8 – 0807/IB most přes tratě ČD v Trmicích

c) D8 – 0807/IC most na trati ČD Ústí nad Labem – Most

d) D8 – 0807/ID most na trati ČD Děčín – Oldřichov

e) D8 – 0807/IIE most Knínice

f) D8 – 0807/IIF tunel Libouchec

g) D8 – 0807/IIG tunel Panenská

h) D8 – 0807/IIH trasa Petrovice – hraniční most

i) D8 – 0807/IIJ průzkumné štoly tunel Panenská

j) D8 – 0807/II hraniční most.

(3) Smlouvy o úvěrech uvedených v odstavci 1 sjedná a uzavře jménem České republiky ministr financí.

§ 2

O prostředky získané úvěry uvedenými v § 1 odst. 1lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a příslušné financující položky.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).