Hlavní navigace

Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů - ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

Předpis č. 115/2006 Sb.

Znění od 2. 8. 2021

115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

§ 54

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) místem uzavření manželství nebo registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b), na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,".

2. V § 3 odst. 3 písm. l) se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství".

3. V § 3 odst. 3 písm. m) se za slovo "manžela" vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "manželem" se vkládají slova "nebo partnerem".

4. V § 3 odst. 4 písm. l) se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství".

5. V § 3 odst. 4 písm. m) se za slovo "manžela" vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "manžel" se vkládají slova "nebo partner".

6. V § 6a písm. a) bodu 4 se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství", za slovo "manžela" se vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "neplatné" se vkládají slova "nebo datum zániku partnerství".

7. V § 6a se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu

1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,

3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,

4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,

5. datum zániku partnerství.".

8. V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu

1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,

3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,

4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,

5. datum zániku partnerství.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).