Hlavní navigace

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Předpis č. 348/2005 Sb.

Vyhlášené znění

348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 12

Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Účinky osvobození od rozhlasového a televizního poplatku podle § 2 odst. 4 zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb., zanikají uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Oznamovací povinnost podle § 8 odst. 2 až 5 se považuje za splněnou, pokud před dnem účinnosti tohoto zákona byl poplatník přihlášen k evidenci podle dosavadních právních předpisů.

(3) Držitel poštovní licence16) je pověřenou osobou až do uplynutí doby 3 měsíců ode dne, kdy mu provozovatel vysílání ze zákona písemně sdělí, že uzavřel smlouvu s pověřenou osobou podle § 11 odst. 1, popřípadě že činnosti pověřené osoby bude vykonávat sám. Odměna držitele poštovní licence za vedení evidence poplatníků a za vybírání rozhlasových a televizních poplatků se stanoví podle zvláštních právních předpisů17).

(4) Zpracování osobních údajů podle tohoto zákona se řídí zákonem o ochraně osobních údajů14), pokud není stanoveno jinak.

(5) Měsíční výše televizního poplatku činí od 1. ledna 2007 Kč 120,-.

(6) Měsíční výše televizního poplatku činí od 1. ledna 2008 Kč 135,-.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).